Paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 dieną visoje šalyje buvo minima Laisvės gynėjų diena. Dauguma Utenos rajono gyventojų taip pat neliko abejingi savo tautos atminčiai ir prisiminė už šalies laisvę žuvusiuosius.

Utenos mieste Laisvės gynėjų diena paminėta Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-ajai rinktinei padedant gėlių Utenio aikštėje prie Kovo 11-osios, Vytauto apygardos partizanams atminti „Aukuro” paminklų ir prie J. Basanavičiaus paminklo.
Pačkėnų bibliotekoje buvo pasiruošta parodyti filmą apie sausio 13-osios įvykius, padiskutuoti, pagerbti žuvusiųjų tą dieną atminimą, tačiau renginį ruošusios bibliotekos darbuotoja ir seniūnijos specialistė nesulaukė nei vieno lankytojo.
Tauragniškiams paminėti šią svarbią dieną padėjo Utenos rajono pagyvenusių pedagogų draugija „Atgaiva”. Uteniškiai kartu su susirinkusiais Tauragnų gyventojais sugiedojo himną, pastarieji klausėsi ansamblio atliekamų dainų.

Sausio 13-os vakarą Utenos kultūros centre taip pat buvo paminėta Laivės gynėjų diena. Minėjime dalyvavo ir Seimo narė Milda Petrauskienė, rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, jo pavaduotojas Vidmantas Valinčius, kiti savivaldybės tarnautojai.

Šį kartą ilgų kalbų nebuvo. Režisierė Irena Leikauskienė gražiu žodžiu paminėjo visus, kurie kovojo už laisvę, tylos minute buvo pagerbti žuvę gynėjai, o scenoje pasirodę kolektyvai atliko po dvi patriotines dainas.

Renginį pradėjo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos kanklininkės, vadovaujamos Irenos Latonienės, savo kūrybą pristatė viena gabiausių rajono mokinių solistė Rita Mikužytė iš Dauniškio gimnazijos (mokyt. Asta Skeirienė, akompanavo Giedrė Katinienė).

Skambiu akordu chorų pasirodymą pradėjo Virginijos Šeduikienės vadovaujamas Utenos muzikos mokyklos kolektyvas „Ut re mio“, kuriam fortepijonu pritarė Zita Lukošiūnienė, dainomis tėvynei koncertą tęsė Utenos kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“, kurio meno vadovas ir dirigentas Utenos miesto garbės pilietis Adolfas Driukas.

Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida“, akompanuojant Z. Lukošiūnienei, atliko dainą „Protėvių žemė“, gitara pritariant vadovei Audronei Misiukaitei, publikai dovanojo dainą „Lietuva“.

Šiemet pirmą kartą scenoje pasirodęs Utenos kultūros centro mišrus moterų ir vyrų choras „Aukštaičiai“ (vadovai Milda Kuliešienė ir Gediminas Gricius) patriotinėmis dainomis užbaigė Sausio 13-osios minėjimo šventę.

Sausio 13 dieną renginių netrūko ir ugdymo įstaigose.Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikučiai kartu su auklėtojomis, dalyvaudami pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, ant palangių uždegė atminties žvakutes. Auklėtoja Janė Šinkūnienė vaikams trumpai papasakojo apie sausio 13 d. įvykius, pakvietė visus pasidžiaugti, kad gyvename laisvoje šalyje.

Utenos „Saulės“ gimnazijoje paminėta Laisvės gynėjų diena, languose uždegant atminimo žvakutes ir prisimenant istorinius Sausio 13-osios įvykius. Klasių atstovai ir gimnazijos vadovai nunešė atminimo deglus į Utenio aikštę prie „Aukuro“ Vytauto apygardos partizanams atminti ir prie J. Basanavičiaus paminklo.
Pertraukų metu buvo leidžiami patriotinių dainų įrašai, o per ilgąją fojė dainavo Kristinos ir Ramintos duetas.

Utenos kolegijos bendruomenės nariai dalyvauja Utenos mieste vykstančiuose renginiuose ir akcijose, skirtose Laisvės gynėjų dienai atminti.

Sausio 13-osios išvakarėse Utenos jaunimas, susirinkęs prie J. Basanavičiaus paminklo, uždegė žvakutes, tylos minute pagerbė tuos, kurie gynė Lietuvos laisvę ir žuvo kovodami už tėvynę. Laisvę, Vienybę ir Atmintį simbolizuojančias liepsneles įžiebė ir Utenos kolegijos Studentų atstovybės prezidentas Tautvydas Kamsiukas bei kiti studentų atstovai.

Sausio 13-tąją kolegijos bendruomenė gėlių puokšte ir žvakės liepsna pagerbė Nepriklausomybės akto signataro dr. Jono Basanavičiaus atminimą.

Kolegijos dėstytojai ir studentai įsiliejo ir į kitus Utenoje organizuojamus renginius, skirtus Laisvės gynėjams atminti.

„Utenos dienos” inf. ir nuotr.

„Utenos dienos” inf. ir nuotr.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas