UAB „Utenos diena“ PRIVATUMO POLITIKA

PATVIRTINTA
UAB „Utenos diena“ direktoriaus
2023 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 392

1. PRIVATUMO POLITIKOS DALYKAS IR TIKSLAS.

1.1. UAB „Utenos diena“ Privatumo politika parengta įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas bei kitais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais.

1.2. Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis UAB „Utenos diena“ teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir UAB „Utenos diena“ kaip duomenų valdytojo pareigas.

1.3. Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

1.4. Pažymėtina, kad kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais, ši Privatumo politika to neapima ir tiesiogiai taikomos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatos.

 

2. DUOMENŲ VALDYTOJO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS IR VEIKLOS PASKIRTIS.

2.1. UAB „Utenos diena“ yra žiniasklaidos priemonė, siūlanti kokybišką, prasmingą laikraščių, žurnalų ir regioninio naujienų portalo turinį, teikia platinimo paslaugas, taip pat įvairius projektus, konkursus, žaidimus.

2.2. UAB „Utenos diena“ juridinio asmens kodas – 301537159.

2.3. UAB „Utenos diena“ pvm mokėtojo kodas – LT100003891115.

2.4. UAB „Utenos diena“ buveinės adresas – Maironio g. 34, Utena.

2.5. UAB „Utenos diena“ duomenų apsaugos pareigūnas – deividas@utenosdiena.lt +370 (389) 61 460.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI.

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės šių asmens duomenų tvarkymo principų:

3.1.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai;

3.1.2. Asmens duomenis tvarkome tik konkrečiais šioje Privatumo politikoje aiškiai apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kokios reikia konkrečiam tikslui pasiekti;

3.1.3. Imamės priemonių, kad asmens duomenys būtų tikslūs, prireikus atnaujinami, o netikslumui paaiškėjus nedelsiant ištaisomi;

3.1.4. Jūsų asmens duomenis saugome Privatumo politikoje nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti, o vėliau saugiai sunaikiname;

3.1.5. Asmens duomenų saugumui esame įdiegę tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

4. PROCESŲ, KURIŲ METU RENKAMI IR TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS, APIBŪDINIMAS.

4.1. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome teikiant šias UAB „Utenos diena“ paslaugas ar naudojantis šiais funkcionalumais:

4.1.1. Jums naršant, skaitant ar žiūrint naujienas UAB „Utenos diena“ regioniniame portale udiena.lt;

4.1.2. Jums dalyvaujant UAB „Utenos diena“ vykdomuose nenuolatiniuose projektuose, konkursuose, žaidimuose;

4.1.3. Jums dalyvaujant UAB „Utenos diena“ organizuojamuose nenuolatiniuose konkursuose, kurie skelbiami mūsų portale udiena.lt ir/ar mūsų facebook (Utenos diena) paskyroje;

4.2. Šių procesų metu renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, tvarkymo tikslai ir terminai, duomenų gavimo šaltiniai, asmens duomenų gavėjai nurodomi šioje Privatumo politikoje.

4.3. Atskirų paslaugų (pvz. nenuolatinių projektų, konkursų, žaidimų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti nurodytos arba detalizuotos atskirose viešai skelbiamose šių paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis būsite paprašyti susipažinti prieš paslaugos gavimą ir visais atvejais prieš Jūsų asmens duomenų mums pateikimą.

 

5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS JUMS NARŠANT, SKAITANT AR ŽIŪRINT naujienas regioniniame portale udiena.lt.

5.1. Jums lankantis interneto portale udiena.lt yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: Jūsų įrenginio IP adresas, naršymo laikas ir istorija, kiti papildomi techniniai duomenys, kaip Jūsų naršyklės tipas, ekrano rezoliucija, vaizdo leistuvo informacija.

5.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs, tačiau Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant interneto tinklapyje taip vadinamų slapukų (nedidelių tekstinių failų, kuriuos Jūsų interneto naršyklė įdiegia Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje) pagalba.

5.3. Šiuos duomenis renkame ir tvarkome siekdami užtikrinti sklandų paslaugos teikimą, palaikyti ir tobulinti udiena.lt funkcionalumą, matuoti auditorijos dydį, fiksuoti naršymo įpročius, padėti atpažinti vartotoją ir jo pomėgius.

5.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo, gaunamas Jums apsilankius regioniniame portale udiena.lt ir paspaudus žymas „Leisti visus slapukus” / „Tikrinti “, arba „Tik būtini slapukai“, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais (dėl taip vadinamų būtinųjų slapukų) Jūsų sutikimo nereikės, nes pastarieji slapukai naudojami techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui palaikyti.

• būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini udiena.lt veikimui; • funkciniai arba nuostatų slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini udiena.lt veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami udiena.lt lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; • tiksliniai arba rinkodaros slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti; • neklasifikuoti – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.
5.6. Detalią informaciją apie mūsų naudojamus slapukus, jų paskirtį ir galiojimo laiką rasite skiltyje „Šioje svetainėje naudojami slapukai“ paspaudę žymą „rodyti informaciją“ pirmą kartą apsilankydami udiena.lt tinklalapyje arba pasirinkę nuorodą „Slapukų nustatymai“ svetainės apačioje.
5.7. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą naudoti slapukus (išskyrus būtinuosius). Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos interneto naršyklės. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu: Slapukų nustatymai Internet Explorer Slapukų nustatymai Edge Slapukų nustatymai Firefox Slapukų nustatymai Chrome Slapukų nustatymai Safari web ir iOS Slapukų nustatymai Opera.
5.8. Turite žinoti, kad nesutikus su kai kurių slapukų naudojimu, gali sulėtėti naršymo sparta, o slapukus išjungus, interneto svetainė gali nebeveikti taip, kaip veikė iki šiol.
5.9. Slapukų pagalba surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo, o nepasinaudojus teise atšaukti sutikimą arba būtinųjų slapukų atveju – iki konkretaus slapuko galiojimo laiko pabaigos.

 

6. SKELBIMŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS.

6.1. Visi skelbimai į laikraščius „Utenos diena“, „Dienos Reklama“, portalą udiena.lt, Utenos diena facebook paskyrą priimami tik el. paštu reklama@utenosdiena.lt.

6.2. Jums siunčiant skelbimus el. paštu reklama@utenosdiena.lt, visi duomenys, tvarkomi ir saugomi 3 mėnesius, vėliau šie duomenys ištrinami visam laikui.

6.3. Jums pateikiant skelbimus gyvai redakcijoje Maironio g. 34, Utena, asmens duomenys nerankami, tačiau pats skelbimas su skelbimo tekstu ir jame nurodytais kontaktiniais duomenimis saugomi 3 mėnesius, vėliau šie skelbimai ir duomenys sunaikinami.

 

7. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS.

7.1. Mūsų siūlomos paslaugos ir turinys paprastai nėra skirtas nepilnamečiams iki 14 metų. Atskirais atvejais, kai atitinkami produktai (pvz., vaikų piešinių konkursai) yra skirti nepilnamečiams iki 14 metų, mes prašome, kad vaiko asmens duomenis ir tik tokius, kurie yra būtini (pvz., prašoma pateikti tik vaiko vardą ir amžių) pateiktų vaiko įstatyminiai atstovai, todėl UAB „Utenos diena“ niekada vaikams tiesiogiai nesiūlo informacinių visuomenės paslaugų.

7.2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų ir pageidaujate gauti UAB „Utenos diena“ teikiamas paslaugas, siūlomas udiena.lt portale, paprašysime Jūsų pateikti vieno iš tėvų arba globėjų sutikimą. 7.3. Jeigu Jums tapo žinoma, kad Jūsų vaikas arba globotinis, nesukakęs 14 metų, pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų sutikimo, prašome nedelsiant su mumis susisiekti, kad galėtume be teisėto pagrindo tvarkomus asmens duomenis sunaikinti.

 

8. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS JUMS DALYVAUJANT UAB „UTENOS DIENA“ organizuojamuose nenuolatiniuose konkursuose, Jums sprendžiant testus, kurie skelbiami mūsų portale www.udiena.lt ir/ ar mūsų facebook.com/utenosdiena paskyroje.

8.1. Jums dalyvaujant LRT organizuojamuose nenuolatiniuose konkursuose, kurie yra skelbiami mūsų socialinio tinklo facebook.com/utenosdiena paskyroje, mes galime rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų registracijos duomenis:

8.1.1. Jūsų vardas, pavardė arba Facebook paskyros naudotojo vardas, elektroninis paštas.

8.1.2. Jūsų veiksmus, įskaitant techninius duomenis (IP adresą, prisijungimo techninę informaciją), rezultatų duomenis (pvz., konkurso, testo rezultatus).

8.2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį Jūs pateikiate registruodamiesi norėdami dalyvauti konkurse, išspręsti testą.

8.3. Visi mūsų renkami asmens duomenys (pvz., Jūsų kontaktiniai duomenys) yra būtini ne tik siekiant užtikrinti sklandų Jūsų dalyvavimą, bet ir tam, kad UAB „Utenos diena“, kaip konkurso organizatorius, galėtų įvykdyti įsipareigojimus Jums (pvz., susisiekti su Jumis dėl konkurso prizo atsiėmimo).

8.4. Savo sutikimą galite atšaukti bet kada kreipdamiesi į mus.

8.5. Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol esate prisiregistravę. Jums panaikinus registraciją, Jūsų duomenys nedelsiant sunaikinami.

 

9. ATVEJAI, KURIAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI PATEIKTI TRETIESIEMS asmenims.

9.1. Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys nebus teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims ar naudojami kitiems tikslams nei buvo surinkti.

9.2. Visgi tam tikrais atvejais, kai tai yra reikalinga paslaugos teikimui, reikalaujama pagal teisės aktus ar būtina siekiant įgyvendinti UAB „Utenos diena“ teisėtus interesus, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti:

9.2.1. teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorams, kriminalinės žvalgybos institucijoms, skubiosios pagalbos tarnyboms, jei tai įpareigoja teisės aktai arba būtina apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus;

9.2.2. teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, kiek tai reikalinga UAB „Utenos diena“ teisėtam interesui užtikrinti;

9.2.3. duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims, kurie gauna Jūsų asmens duomenis mūsų įsipareigojimams Jums įvykdyti (pvz., UAB „Utenos diena“ organizuojamų konkursų prizą įsteigusioms įmonėms).

 

10. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS.

10.1. Mes imamės visų įmanomų priemonių Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

10.2. Savo veikloje taikome prieigos prie duomenų kontrolę, reiškiančią, kad visi mūsų darbuotojai, taip pat informacinių sistemų ir duomenų bazių administratoriai, išoriniai paslaugų teikėjai turi prieigą tik prie tų duomenų, kurie jiems yra būtini jų funkcijoms atlikti.

10.3. Esame įdiegę programinės įrangos, kompiuterių tinklo, kompiuterinės įrangos apsaugą ir efektyvią duomenų ir informacinių sistemų programinės įrangos atsarginių kopijų darymo ir duomenų atstatymo politiką.

10.4. Visi mūsų darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus, o išoriniai paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) – duomenų tvarkymo sutartis. Periodiškai vykdome personalo mokymus asmens duomenų apsaugos klausimais.

10.5. Jei mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsiant informuosime Jus ir priežiūros instituciją, taip pat imsimės visų įmanomų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo.

10.6. Atkreipiame dėmesį, kad dėl savo technologinių savybių, nesiimant papildomų duomenų šifravimo priemonių, elektroninis paštas nėra saugus asmens duomenų perdavimo būdas. Jei komunikacijoje su UAB „Utenos diena“ elektroniniu paštu Jums būtina perduoti asmens duomenis UAB „Utenos diena“, pvz. siunčiant duomenis sutarties sudarymui, straipsnio rengimui, prašome šiuos duomenis užšifruoti ir slaptažodį perduoti mums kitu komunikacijos kanalu, pvz. išsiųsti SMS žinutę laiško gavėjui ar padiktuoti telefonu. Siųsdami asmens duomenis nešifruotu būdu Jūs prisiimate galimo duomenų atskleidimo riziką.

 

11. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS.

11.1. Teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje:

11.1.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje. Jeigu šioje Privatumo politikoje pateikta informacija yra Jums nepakankama, galite kreiptis į mus dėl papildomos informacijos suteikimo;

11.1.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketose ar kitu būdu mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

11.1.3. Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintas registracijos anketas arba susisiekę su mumis kitu būdu. Kai tai įmanoma, esame sudarę galimybę atšaukti mums duotus sutikimus pačiu paprasčiausiu būdu. Dėl bet kokio Jūsų duoto sutikimo atšaukimo galima kreiptis elektroniniu paštu (deividas@utenosdiena.lt) arba telefonu (+370 389 61 460). Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą mes saugome vienerius metus nuo sutikimo pateikimo dienos, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;

11.1.4. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, o kai duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais – žurnalistų etikos inspektoriui;

11.1.5. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Svarbu pažymėti, kad Jūsų mums pateikti asmens duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą arba pasibaigus šioje Privatumo politikoje nurodytam duomenų tvarkymo terminui;

11.1.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo;

11.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

11.2. Jeigu norite pateikti mums prašymą dėl mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis.

11.3. Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę pateikdami mums rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Siekdami tinkamai bei saugiai įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teisę bei užkirsti kelią neteisėtoms veikoms (pvz. kitų asmenų bandymui gauti konfidencialią informaciją apie Jus) gavę duomenų subjekto prašymą mes privalome įsitikinti asmens tapatybe. Atsižvelgiant į tai, prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, prašome teikti šiais būdais: 1) Asmeniškai pristatyti prašymą adresu Maironio g. 34, Utena. Tokiu atveju, Jūs turėsite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2) Siunčiant paprastu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. p. adresu deividas@utenosdiena.lt. Prašymą taip pat gali teikti Jūsų teisėtas atstovas, tuo atveju prie prašymo prašome pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Šie reikalavimai reikalavimas netaikomi, jeigu norima atšaukti savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų ar naujienlaiškių gavimo.

11.4. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų asmens tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Jeigu Jūsų prašymas reikalaus labai didelės apimties informacijos pateikimo arba bus sudėtingas įgyvendinti dėl kitų objektyvių aplinkybių, prašymo įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas dviem mėnesiams, tačiau tokiu atveju apie termino pratęsimą ir jo priežastis būsite informuoti.

11.5. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

11.6. Atkreipiame dėmesį, kad kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais, nėra taikomi Reglamento reikalavimai, reglamentuojantys aukščiau aprašytas duomenų subjektų teises, tad šiais atvejais Jūsų galimybė pasinaudoti šiomis teisėmis gali būti ribota.

 

12. NUORODOS Į KITUS TINKLALAPIUS

12.1. Prašome atsižvelgti į tai, kad UAB „Utenos diena“ regioniniame portale udiena.lt yra pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

 

13. REKLAMOS.

13.1. Mūsų svetainėje yra skelbimų. Reklamas galite matyti naudodamiesi mūsų svetaine. Šios reklamos gali būti skirtos 1) mūsų pačių produktams, paslaugoms, pasiūlymams ir turiniui 2) per trečiosios šalies reklamos tinklus (pvz., „AdSense”) arba 3) partnerių programoms, pvz., „Amazon.com Associates Central“ ar susijusioms paslaugoms. Jums pateiktuose skelbimuose gali būti naudojama jūsų asmeninė informacija ir galima susisiekti su jumis kitais kanalais, nepriklausančiais svetainei, pvz., telefonu, el. paštu ir paštu. Mes neatskleidžiame jūsų asmeninės informacijos trečiosios šalies reklamos užsakovams, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, ir reikalaujame, kad tokie trečiosios šalies reklamos užsakovai, rinkdami informaciją iš jūsų, laikytųsi tokių galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, kad perduotų mums tokią informaciją.

 

14. SUSIEJIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

14.1. GALIME PATEIKTI NUORODAS Į TREČIOSIOS ŠALIES ŠALTINIUS, PVZ., SVETAINES, PROGRAMAS, TURINĮ AR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ („TREČIOSIOS ŠALYS“). KAI NAUDOJATE NUORODĄ INTERNETE, KAD APLANKYTUMĖTE TREČIĄSIAS ŠALIS, JUMS BUS TAIKOMA JŲ PRIVATUMO POLITIKA IR TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ JURISDIKCIJA. REKOMENDUOJAMA SUSIPAŽINTI SU JO SĄLYGOMIS IR ATSKLEIDIMU, SUSIJUSIU SU JŪSŲ ASMENINE INFORMACIJA. MES NEATSAKOME UŽ JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS TVARKYMĄ, KAI NAUDOJATĖS, PASIEKIATE AR LANKOTĖS TREČIOSIOSE ŠALYSE.

 

15. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI.

15.1. Privatumo politika ir jos pakeitimai įsigalioja ir yra taikomi nuo jos paskelbimo mūsų regioninio portalo udiena.lt dienos.

15.2. UAB „Utenos diena“ nuolat vysto savo veiklą, siūlo naujas paslaugas ir funkcionalumus, todėl ir Privatumo politikos nuostatos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu gali būti keičiamos. Siekdami sužinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar pateikti prašymą dėl Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, įsitikinkite, kad vadovaujatės galiojančia Privatumo politikos redakcija.

15.3. Jei pakeisime šią Privatumo politiką ar paskelbsime jos atnaujintą versiją, visais atvejais nurodysime atnaujinimo datą.

 

MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!