Apie žurnalą

Apie žurnalą „Indraja“

1989-aisiais Atgimimo metais, nepamirštamų rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą įkarštyje, a. a. akademiko Vytauto Statulevičiaus iniciatyva buvo įkurtas Utenos kraštiečių klubas. Klubo prezidentu buvo išrinktas akademikas V. Statulevičius, viceprezidentais tapo dr. Romas Pakalnis, prof. Arvydas Šaltenis (dabartinis klubo prezidentas) ir Palmyra Šutinytė. Petrui Panavui pasiūlius, buvo nutarta leisti klubo laikraštį „Indraja“. Vėliau šiuo vardu pavadintas ir klubas, iš pradžių buvęs bevardis. Laikraščio redaktoriumi tapo P. Panavas.

Poetas ir pedagogas P. Panavas, iki 2012 m. buvęs leidinio redaktoriumi, „Indrają“ išleisdavo keletą, o kartais ir vieną kartą per metus. Pirmasis laikraščio numeris išėjo 1989 metų rugsėjo mėnesį 6 tūks. egzempliorių tiražu. Šiandien tai būtų neįtikėtinas tiražas. Iš pradžių buvo planuota laikraštį leisti kas mėnesį, bet Atgimimo euforijai atslūgus, tai tapo neįmanoma. Laikraštį popieriumi ne kartą rėmė Mokslo akademija, didelį kiekį padovanojo a. a. dr. Eugenija Šimkūnaitė, vėliau paremdavo ir Utenos įmonės, bet daugiausia – Utenos rajono savivaldybė. Tik dėl finansinės rajono savivaldybės paramos bei redaktoriaus ištvermės ir pasiaukojimo leidinys išsilaikė iki 2012 m. „Indraja“, išeidama kukliu 400–500 tiražu, kasmet pasirodydavo bent vieną ar du kartus. Net ir tais metais, kai klubas, pasak dabartinės klubo viceprezidentės Gražinos Kadžytės, faktiškai buvo nustojęs veikti.

Per 24 metus daug vandens nutekėjo mūsų Vyžuona, Šventąja. Šio leidinio skaitytojai, jo bendraautoriai ir kūrėjai, vieni jau sulaukę garbaus amžiaus, kiti – tebelaukiantys, tebedovanoja mūsų „Indrajai“ savo mintis ir pastebėjimus. Leidinys jau turi jį pamėgusių skaitytojų būrį. Dar neatsirado nė vienas kraštietis, kuris nebūtų girdėjęs „Indrajos“ pavadinimo, nebūtų jos skaitęs.

Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio „Indraja“ virto solidžiu leidiniu, kurį drąsiai galima vadinti žurnalu ir kuris išeina keturis kartus per metus 800–1000 tiražu. Šis Utenos krašto šviesuoliams ir visai plačiai bendruomenei skirtas kultūros žurnalas – tai dar viena dovana kraštiečiams, nes pastaruoju metu baiminamasi, kad jų gretos mažėja. Taigi naujos redakcijos tikslas – ieškoti ir surasti ne tik vyresnius, bet ir jaunus iš Utenos išvykusius žmones ir publikuoti šiame leidinyje jų kūrybą, pristatyti jų pasiekimus. Labai svarbu palikti ateities kartoms rašytinį paminklą apie mūsų krašto garsias asmenybes, kraštiečius, kurie savo veikla garsino, garsina ir garsins mums brangius Užpalius, Vyžuonas, Leliūnus, Sudeikius, Utenos apylinkes ir pačią Uteną.

Tradicijų tęstinumas „Indrajoje“ turi išlikti, nes sparčiai modernėjančiame šiuolaikiniame pasaulyje informacinės technologijos užgožia mūsų dvasingumą, pamina vertybes.

Žurnalo „Indraja“ prenumeratos kainos, galiojančios nuo 2023 01 01 (nesikeičia, tokios kaip buvo 2021 m.)

Žurnalas „Indraja“ leidžiamas 1 k. per ketvirtį – 4 vnt. per metus. Prenumeratos kaina fiziniams ir juridiniams asmenims.

1 ketvirtis – 5 Eur; 2 ketvirčiai – 10 Eur; 3 – 15 Eur; 4 ketvirčiai – 20 Eur

* Visos kainos nurodytos su 5 proc. pvm.

* Tai yra galutinės kainos vartotojams, pašto užsakymo įkainį priima leidėjas.