Pradžia Projektai

Projektai

Rytmetį prie beržų pririšti žirgai, kapo duobėje sėdintis skeletas, iš žemių išlindusi ranka ir...

Ne visi puodžiškiai lankė pradinę mokyklą Bilia­kiemyje – Puodžių kaimo gyventojai Teresei Karei­vienei (Ruzgaitei) artimiausia ugdymo įstaiga buvo Šeduikiuose. Kaimo kampas, kur ji gyvena,...

Itin saugomos ir gerbiamos relikvijos senoje sodyboje, netikėtai atsidūrusioje kitame kaime

Gražina Žvinienė (Jučiūtė) bemaž 20 metų gyve­na Didžialaukio kaime (Utenos sen.). Sodyba, ku­rią paveldėjo iš vaikų nesusilaukusių Veronikos ir Prano Katinų, anksčiau priklausė Puodžiams...

Nuo pirštų numaustyti žiedai, mirtinas cukrus, baikščiųjų nencų žemė ir kaip vaikystės balos tapo...

Verbūnų palivarkas (Utenos sen.), vietinių vadina­mas tiesiog dvaru, buvo tapęs namais ne vienai gau­siai šeimai. Deja, dvaras virto ir kai kurių žmonių kapu. Apie...

Pasidalytos seserys, protą atėmęs „pažaras“, blaivininkas arklys ir kaip „varlas“maukė svetimą pieną

Pokaris Verbūnų kaime (Utenos sen.) buvo sunkus kaip ir kitur Lietuvoje. Iš Verbūnų kilusi Zenona Kalytienė (gim. 1941 m.) pasakojo apie tėvo įkalini­mą, pokario...

Namų saugotojos špyga, svetimi protėvių žemėje ir kaip 33 gaspadinės prie vieno pečiaus sutarti...

Šiame straipsnyje tęsiame Angelės Ilčiukaitės pa­sakojimą apie jos šeimos likimą: tremtį tolimajame Irkutsko krašte (Rusija), šeimos susivienijimą, grįži­mą į tėvynę, kurioje tremtinių niekas nelaukė......

Gabaus meistro neeilinė sodyba, kelnės, kainavusios gyvybę, ir pusė kiaušinio per Velykas

Apie tarp Vaikutėnų ir Garnelių įsikūrusį Verbūnų kaimą (Utenos sen.) internete daug žinių nerasi. Žy­miausias pastatas – palivarkas, vietinių vadinamas dvaru. 1986 m. užtvenkus...

Apie perkūną, klojime šulą tašiusį, ir kaip neklusnus lietuvis nuo sovietų armijos bėgo

1942 metais Droničėnuose (Utenos sen.) gimęs Juo­zas Paragys jau seniai gyvena Utenoje, tačiau vasa­ras vis dar praleidžia tėviškėje. Nors gimtuosiuose namuose gyveno neilgai, iš...

Šernai, medžiojantys raitelį, nelaimėlis Lenino kareivis ir nederlingoj žemėj pasodintas rėkiančio kiškio beržynas

Droničėnuose (Utenos sen.) gyvenantis Rimantas Biržietis atskleidė galimą kaimo pavadinimo kil­mę, papasakojo apie melioracijos sunaikintą šal­tinį, kurio versme naudojosi visas kaimas, prisi­minė mokslų metus,...

Bulvių lauke gulintis „vokietys“, deganti Utena ir kaip vaikai tėvą „marino“

Rimantas Biržietis gimė Aknystėlėse (Leliū­nų sen.), tačiau nuo dešimties metų gyvena Dro­ničėnuose (Utenos sen.), savo senelių namuo­se. Senelio anksti netekęs vyras nemažai įdomių dalykų...

Prūde paskandinti bėglių ginklai, susisprogdinęs jaunuolis ir kaip lietuvis caro valdžią vertė

Tarp Klovinių ir Vaikutėnų abipus kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis driekiasi Droničėnai. Tai vienas iš daugelio Lietuvos gatvinių kaimų, kurie atsirado Valakų reformos metu, o į vienkiemius...

Sekite mus

10,168GerbėjaiKaip
- Reklama -

Naujausios žinios

Dėl dingusių vandens dviračių – kritika Utenos kultūros centro vadovui

Pastaruoju metu ne vienam uteniškiui kilo klausimas, ar šiemet gyventojams bus suteikta galimybė pasiplaukioti Utenos kultūros centro (toliau – UKC) vandens dviračiais ir irklentėmis....

Didesnių šildymo sąskaitų iki metų pabaigos ignaliniečiai neturėtų gauti

Prieš du mėnesius 51 metų vilnietis Saulius Rukšėnas pradėjo dirbti UAB Ignalinos šilumos tinklų generaliniu direktoriumi. Naujasis įmonės vadovas turi 30-ies metų darbo patirtį...

Parama jauniesiems ūkininkams – investicija į ateitį

Jaunieji ūkininkai iki liepos 29 dienos gali teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plė­tros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“...
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!