Pradžia Projektai

Projektai

Laikai, kai išgyvendavo tik stipriausieji, gardžiausia mokyklos duona ir kodėl skrebai buvo pikčiau vilkų

Netoli šiaurinio Alaušo kranto, tarp Alaušų ir Bi­kūnų, prie vieškelio įsikūręs Viešeikių kaimas. Anks­čiau čia buvo ir palivarkas su malūnu, tačiau pirmo­jo nebeatsimena ir...

Kimėnuose, palei Uteną

Šiame numeryje tęsiame (pradžia Nr. 36) kimėniš­kio mokytojo Povilo Veteikio (1901–1983 m.) atsimi­nimus, kuriuose užfiksuoti kaimo gyventojų pasa­kojimai, užrašyta, kaip Kimėnai išgyveno Pirmąjį pasaulinį...

Kimėnuose, palei Uteną

Kaune gyvenančio Romualdo Veteikio iš Kimėnų ki­lęs tėvas Povilas Veteikis (1901–1983 m.), anot sūnaus, buvo tas jaunas Lietuvos pilietis, kuris atsiliepė į naujai susikūrusios...

Auksinės širdies saniutė, nenusisekusios dvigubos ženybos ir kaip gera, kai tėtė moka numegzti šiltą...

Kimėnų kaime gyveno bent keturios Žulių šeimos. Viena jų – Elenos ir Kazimiero, kurie užaugino tris dukras ir tris sūnus. Visi jie jau iškeliavę...

Neleistina žuvis ant valdžios stalo, į nugarą įsigėrę svetimi lašiniai ir kaip pirmininkui nepasisekė...

Važiuojant iš Utenos Kuktiškių link visai neto­li nuo Pačkėnų (kiek atokiau nuo plento) įsikūręs Kimėnų kaimas (Utenos sen.). Nors sovietmečiu kai­mo vienkiemiai išnyko, o...

Rytmetį prie beržų pririšti žirgai, kapo duobėje sėdintis skeletas, iš žemių išlindusi ranka ir...

Ne visi puodžiškiai lankė pradinę mokyklą Bilia­kiemyje – Puodžių kaimo gyventojai Teresei Karei­vienei (Ruzgaitei) artimiausia ugdymo įstaiga buvo Šeduikiuose. Kaimo kampas, kur ji gyvena,...

Itin saugomos ir gerbiamos relikvijos senoje sodyboje, netikėtai atsidūrusioje kitame kaime

Gražina Žvinienė (Jučiūtė) bemaž 20 metų gyve­na Didžialaukio kaime (Utenos sen.). Sodyba, ku­rią paveldėjo iš vaikų nesusilaukusių Veronikos ir Prano Katinų, anksčiau priklausė Puodžiams...

Nuo pirštų numaustyti žiedai, mirtinas cukrus, baikščiųjų nencų žemė ir kaip vaikystės balos tapo...

Verbūnų palivarkas (Utenos sen.), vietinių vadina­mas tiesiog dvaru, buvo tapęs namais ne vienai gau­siai šeimai. Deja, dvaras virto ir kai kurių žmonių kapu. Apie...

Pasidalytos seserys, protą atėmęs „pažaras“, blaivininkas arklys ir kaip „varlas“maukė svetimą pieną

Pokaris Verbūnų kaime (Utenos sen.) buvo sunkus kaip ir kitur Lietuvoje. Iš Verbūnų kilusi Zenona Kalytienė (gim. 1941 m.) pasakojo apie tėvo įkalini­mą, pokario...

Namų saugotojos špyga, svetimi protėvių žemėje ir kaip 33 gaspadinės prie vieno pečiaus sutarti...

Šiame straipsnyje tęsiame Angelės Ilčiukaitės pa­sakojimą apie jos šeimos likimą: tremtį tolimajame Irkutsko krašte (Rusija), šeimos susivienijimą, grįži­mą į tėvynę, kurioje tremtinių niekas nelaukė......

Sekite mus

10,168GerbėjaiKaip
- Reklama -

Naujausios žinios

Kaip ir kodėl pandemija tapo „infodemija“?

Pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija neilgai trukus buvo įvardinta kaip informacinė epidemija, trumpiau tariant, infodemija. Tai sukėlė dar didesnį chaosą, nes žmonėms tapo sunku atsirinkti...

Mūru už žaliąjį miesto turtą stojęs aplinkosaugininkas: ieškoma lengviausių būdų

K. Ladygos gatvėje, kur šiuo metu tiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas, užsimota iškirsti lapuočius, kurie, anot čia gyvenančių senbuvių, turi istorinę vertę ir yra...

Apskrities bibliniai angelai ir šiuolaikinės angelės šventė savo dieną Utenoje

Saulėtą rugsėjo 28 dienos rytą Utenos policininkai ir jų kolegos iš visos apskrities nuo Utenos apskri­ties vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Ute­nos AVPK) pastato...
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!