REKLAMOS ĮKAINIAI GALIOJANTYS NUO 2024 01 01

Reklamos vieta

Plotas

Kaina

(be PVM)

Spalvotumas

Priede „Dienos Reklama“, tiražas 20 000 egz. 1 psl.*

1 cm²

0,90 EUR

Spalvota

Priede „Dienos Reklama“, tiražas 20 000 egz. 2, 3, 4 psl.*

1 cm²

0,80 EUR

Spalvota

1-ame „Utenos dienos“ puslapyje

1 cm²

1,70 EUR

Spalvota

Reklama ir užsakomieji straipsniai tekstiniuose puslapiuose

1 cm²

1,25 EUR

Spalvota

Skelbimų puslapiuose antradieniais (14-15 psl.)

1 cm²

0,70 EUR

Spalvota

Paskutiniame puslapyje prie renginių

1 cm²

1,40 EUR

Spalvota

Sveikinimas

1 vnt.

40 EUR

Spalvota

Užuojauta

1 vnt.

25 EUR

Spalvota

Padėka

1 vnt.

25 EUR

Spalvota

*„Dienos Reklama“ platinama penktadieniais su laikraščiu „Utenos diena“ kaip priedas bei iki ateinančios savaitės antradienio į tvarkingas pašto dėžutes Utenos mieste ir rajone, Zarasuose, Ignalinoje, Molėtuose, Anykščiuose nemokamai.

Laikraštis „Utenos diena“ išeina spalvotas antradieniais 3400 egz. (16 psl.) ir penktadieniais (16 psl.) 3900 egz. tiražu ir platinamas Utenos mieste, rajone bei regione.

Jums suteikiame agentūrinę nuolaidą nuo oficialių įkainių į laikraščius „Utenos diena“ bei „Dienos Reklama“ (tiražas 20 000 egz.)

Direktorius Deividas Ridikas Tel. 8 657 67 375,

reklama@utenosdiena.lt, www.udiena.lt

Laikraščio „Utenos diena“ bei „Dienos Reklama“ skilčių išmatavimai nesikeičia:

(1 skiltis -5 cm².; 2 skiltys-10.2 cm².; 3 skiltys-15,4 cm².; 4 skiltys-20,7 cm².; 5 skiltys-25,9 cm²). Laikraščio puslapio plotis 25,9 cm², -aukštis 37,4 cm².

Techninės charakteristikos užsakomiesiems straipsniams bei reklamos maketams:

*Reklamos maketai siunčiami TIFF, PDF formatu, užsakomieji straipsniai WORD formatu, nuotraukos JPG formatu nemažintos.

POLITINĖS KAMPANIJOS REKLAMOS ĮKAINIAI nuo 2023 01 01

Politinė rinkiminė reklama Plotas Kaina antradienį Kaina šeštadienį Spalvotumas
Vidiniai 2,3,4,5 psl. 1cm² 0,90 Eur* 0,90 Eur* Spalvoti
Likusieji kiti vidiniai psl. išskyrus 2,3,4,5 psl. 1cm² 0,85 Eur* 0,85 Eur* Spalvoti

*Kainos yra pateiktos su PVM

Skrajučių maketavimas, spausdinimas bei platinimas:
Maketuojame ir spausdiname įvairių dydžių bei formų skrajutes už priimtiną kainą.
Jas sąžiningai išnešiojame Utenos mieste iki 9 500 vnt. Užsakymą galite siųsti reklama@utenosdiena.lt

UTENIŠKI SKAITYK SAVO KRAŠTO NAUJIENAS - PRENUMERUOK UTENOS DIENĄ