Laikraštis „Utenos diena“ yra leidžiamas jau 22 metus. Spalvotas laikraštis, spausdinamas antradienį (4 spaudos lankai, 16 psl.) ir šeštadieniais (4 spaudos lankai, 16 psl.), tapo aktualesnis ir patrauklesnis. Padidėjus jo tiražui (antradienį – 3 240 egz., šeštadienį – 3 700 egz.), padidėjo ir spausdinamos reklamos kiekis.

Pirmuosius 3 laikraščio puslapius skiriame aktualioms naujienoms, problemoms, gyventojams svarbiai informacijai spausdinti, pristatomos Europos Parlamento, LR Seimo bei Vyriausybės ir savivaldybės priimtos naujovės.

Publicistinėse skiltyse „Politikos kišenė“, „Kitas požiūris“ ir „Redaktoriaus skiltis“ pasisakoma opiais visuomenei klausimais.

„Sportas“ – bene mėgstamiausia uteniškių rubrika, kurioje pristatomi įvairių sporto šakų atstovų pasiekimai tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Nuolat informuojama apie Utenos krepšinio komandos „Juventus“ pergales ir nesėkmes.

Rubrikoje „Verslas“ – straipsniai apie Utenos verslininkus, ekonomikos naujienos, įmonių kasdienybė. Laikraštis „Utenos diena“ 2011 m. pabaigoje Utenos rajono savivaldybės ir Utenos verslo informacijos centro buvo nuominuotas „Už Utenos įmonių populiarinimą“.

„Sveikatos“ puslapyje supažindiname su Lietuvos ir užsienio naujienomis medicinos srityje, spausdiname patarimus ir informaciją, susijusią su žmogaus sveikata ir jos išsaugojimu.

Laikraščio puslapiai skiriami ir patiems mažiausiems mūsų visuomenės piliečiams – vaikams bei jaunimui.

Šeštadieniais skaitytojus supažindiname su įdomiu, aktyviu visuomenės veikėju, o rubrikoje „Kaimo kryžkelės“ pristatome rajono gyvenvietes ir jose gyvenančius žmones. Taip pat kiekvieną šeštadienį – savaitės TV programa.

Kiekviename laikraščio „Utenos diena“ paskutiniame spalvotame puslapyje spausdiname kultūrinių renginių tvarkaraštį, horoskopus, orus, dienos receptus, todėl laikraštis ypač informatyvus ir skaitomas.

Kaip atrodo laikraštis, Jūs visuomet galite peržiūrėti parsisiuntę senesnį numerį PDF formatu. Šalia pavadinimo raudonomis raidėmis yra užrašas „Atsisiųsti senesnį laikraštį PDF formatu“.

Laikraščio UTENOS DIENA kolektyvas

MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!