UAB „Utenos diena“ leidžia: regioninį laikraštį „Utenos diena“, skelbraštį „Dienos Reklama“, regioninį kultūrinį žurnalą „Indraja“, regioninį portalą udiena.lt, turi platinimo tarnybą „Dienos Kurjeris“, reklamos agentūrą „Utenos diena“.

UAB „Utenos diena“ laikosi visuomenės informavimo etikos kodekso, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų.

UAB „Utenos diena“ visi leidžiami laikraščiai, portalas, žurnalas įstatymų nustatyta tvarka tiražus yra deklaravę Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, kaip to reikalauja įstatymas.

UAB „Utenos diena“ leidėjas – direktorius, vyr. redaktorius, laikraščio ir portalo redaktorės ir visi kiti darbuotojai niekaip nėra susiję su jokia politine partija, komitetu ar kita politine jėga Lietuvoje.

UAB „Utenos diena“ yra Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys nuo 2013 m., leidėjas Deividas Ridikas yra valdybos narys.

Mes esame nepriklausomas leidėjas nuo bet kokių politikų, verslo interesų grupių, ar kitų suinteresuotų asmenų.

UTENIŠKI SKAITYK SAVO KRAŠTO NAUJIENAS - PRENUMERUOK UTENOS DIENĄ