Vyks Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimo renginiai

Gegužės 17 dieną, sekmadienį, Utenoje vyks Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimo renginiai.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje 9 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus, tremtinius ir Laisvės gynėjus. Šv. Mišiose giedos profesoriaus Tado Šumskaus vadovaujamas Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas”. Po Šv. Mišių bus dedamos gėlės ir degamos žvakutės prie paminklo partizanams bažnyčios šventoriuje, prie tremtinių paminklo Utenio aikštėje ir visose Utenos rajono seniūnijose prie paminklų, skirtų žuvusiems partizanams ir tremtiniams. Vyks Valstybinės vėliavos pakeitimo ceremonija Utenio aikštėje prie Utenos rajono savivaldybės administracijos pastato.
Po iškilmių Utenio aikštėje bus žygiuojama į Utenos Šaulių namų kiemą (lietui lyjant šventė vyks Šaulių namų salėje), kuriame vyks Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas, veiks ginkluotės ir karinių apdovanojimų parodos, gros pučiamųjų instrumentų orkestras „Cinkas” (vad. Vytautas Latonas), giedos Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas” (vad. prof. Tadas Šumskas), bus apdovanojami Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei nusipelnę Utenos politiniai kaliniai, tremtiniai. Po minėjimo – vaišės: šauliška košė ir arbata, vyks kariški atrakcionai, Jaunųjų šaulių žaidynės.

Utenos r. savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas