Kačergiškės rektorato bažnyčios šventoriuje – naujas kūrinys

Praėjusį sekmadienį, spalio 3-ią, Kačergiškėje, netoli pasienio su Baltarusija, pakeliui į Didžiasalį, vyko sakralus susibūrimas, kurį organizavo Šiūlėnų kaimo bendruomenė. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje atstatytai Jėzaus žengimo į dangų skulptūrai, vėliau vyko šv. Mišios, kurias aukojo Vilniaus vyskupas Darius Trijonis, Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro solistų koncertas ir visų susirinkusių į iškilmes agapė.

Padėkos už naują skulptūrą

Prieš pašventinant naujai atstatytą skulptūrą, susirinkę bažnyčios šventoriuje žmonės kalbėjo, jog beveik prieš 30, o gal prieš 25-erius metus panašią skulptūrą Jėzui pastatė tautodailininkas a. a. Teofilis Patiejūnas. Tačiau medis yra medis ir toji skulptūra neteko savo grožio, tapo netvirta, todėl Šiūlėnų kaimo bendruomenės iniciatyva buvo imtasi ją atkurti. Šią iniciatyvą parėmė Ignalinos rajono savivaldybė, o naujos skulptūros atstatymo darbo ėmėsi Ignalinoje mažai kam žinomas menininkas Vladas Sviridovas.

Šiūlėnų bendruomenės pirmininkė Marijona Lukaševičienė, kviesdama visus šventoriuje susirinkusius parapijiečius ir svečius prie naujai toje pat vietoje pastatytos skulptūros, dėkojo Ignalinos rajono savivaldybei, Naujojo Daugėliškio seniūnijai, skulptūros autoriui, visiems talkininkams, padėjusiems pastatyti skulptūrą, ir džiaugėsi, kad ji prasmingai kvies tikinčiuosius pakelti akis į Dangų, į kurį, anot jos, mes visi esame Kristaus kviečiami. Ji visiems priminė, kad anuomet a. a. T. Patiejūno pastatytą skulptūrą šventino iš Amerikos atvykęs kunigas Antonas Kučinskis. „Tada irgi buvo didžiulės iškilmės. Šiemet turime galimybę pasidžiaugti tuo, jog atvažiavo mūsų visų gerbiamas Jo ekscelencija Vilniaus vyskupas Darius Trijonis“, – sakė M. Lukoševičienė. Parapijiečiai vyskupą kartu su Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bei Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapijų klebonu, Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios rektoriumi kun. Bernardu Augaičiu sutiko su duona ir druska.

Prieš šventindamas šią skulptūrą, vyskupas kartu su Ignalinos rajono savivaldybės meru Justu Rasiku pirmiausia nurišo simbolinę atidarymo tautinę juostelę. Linkėdamas visiems parapijiečiams Dievo globos, vyskupas D. Trijonis ją pašventino.

Šios skulptūros autorius Vladas Sviridovas „Ignalinos dienai“ teigė, jog darbą atliko per gerą mėnesį. Jam dėkojęs ir kuklią dovanėlę įteikęs Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas sakė iki šiol besistebintis tokiais žmonėmis, kurie gali prakalbinti medį.

Skulptūros šventinimo iškilmėse kalbėjęs meras J. Rasikas susirinkusiems priminė, kad ši bažnyčia yra įtraukta į lankytinų rajono objektų sąrašą, todėl, jo nuomone, naujoji skulptūra, kurią prisižadėjo stropiai prižiūrėti, bus gražus šios vietos akcentas.

Padėkos ir šv. Mišiose

Prieš pradėdamas šv. Mišių auką, vyskupas D. Trijonis dėkojo tikintiesiems už rūpestį sava bažnyčia, o kun. B. Augaičiui – už pastangas kurti joje grožį ir jaukumą. „Atvykau čia su misija padėkoti Dievui už jus ir kartu padėkoti už jūsų tikėjimą bei palinkėti, kad mes jį išsaugotume, išlaikytume ir perduotume jį ateities kartoms, – susirinkusiems parapijiečiams jaukiai papuoštoje bažnytėlėje sakė vyskupas. – Tegu ši skulptūra – Kristus, ištiesęs rankas – laukia mūsų visų, tegu primena mums, jog tikroji mūsų tėvynė – danguje, ir kiekvienas darbas, kurį mes atliekame šioje žemėje, tebūna Dievo garbei, kad galėtume pelnyti Dievo palaimą.“

Pasak jo, ši skulptūra labai gražiai atrodo rudeniškų medžių fone, nes ruduo – tai metas, kai renkame derlių, teatlygina jis mums savo gausiomis malonėmis.

Šios bažnytėlės rektorius kun. B. Augaitis susirinkusiems į šv. Mišių auką priminė trumpą istoriją. Pradžią Kačergiškės bažnyčiai davė 1748 metais čia pastatyta koplyčia. „1783 metais ji buvo perstatyta, po Antrojo pasaulinio karo buvo nenaudojama, 1987 m. apdegė. Jos vietoje 1990–1993 metais Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos klebonų Edmundo Paulionio ir Kęstučio Ralio iniciatyva bei tikinčiųjų pastangomis iškilo dabartinė bažnyčia, kuri kiekvieną sekmadienį atveria duris tikintiesiems“, – sakė šią bažnyčią administruojantis kunigas, dėkodamas kaimyninio kaimo bendruomenei ir jos vadovei M. Lukoševičienei už iniciatyvą ir puikų nuveiktą darbą.

Dėkota vyskupui už dėmesį Ignalinai

Po šv. Mišių Šiūlėnų kaimo bendruomenė, atsidėkodama už dėmesį ir suteiktą malonę, vyskupui D. Trijoniui įteikė tapybos paveikslą su Kačergiškės bažnyčios vaizdu.

Ignalinos rajono savivaldybės meras J. Rasikas, džiaugdamasis tokio garbingo svečio apsilankymu, dėkojo vyskupui už dėmesį Ignalinos rajonui ir prisiminė kilnų jo vizitą Linkmenyse, kur buvo apgyvendinti imigrantai.

Po sveikinimų Šiūlėnų kaimo bendruomenės pakviesti koncertavo Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro solistai Gabrielė Lileikaitė (mecosopranas) ir Tomas Pavilionis (tenoras). Jiems akompanavo pianistas Linas Dužinskas. Po koncerto agapės vaišes palaiminęs vyskupas džiaugėsi susirinkusiųjų bendryste ir vaišių gausa.

Agapės metu tikintieji galėjo apžiūrėti ant vienos iš bažnyčios sienų pakabintą prieš dešimtmetį vykusio tapytojų plenero paveikslų, kuriuose atsispindi Kačergiškės bažnyčia ir apylinkių vaizdai, ekspoziciją.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas