Remigijus Kavaliauskas: „Kunigystė ne tik pašaukimas, bet ir gyvenimo būdas“

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kuni­gas dekanas Remigijus Kavaliauskas neseniai pami­nėjo garbingą jubiliejų – gražią savo šventę dvasi­ninkas pasitiko bažnyčioje, dėkodamas Dievui, jo sveikinti atvykusiems Panevėžio vyskupui ordina­rui Linui Vodopjanovui OFM, kunigams ir parapi­jiečiams. Tris dešimtmečius kunigaujantis R. Kava­liauskas papasakojo apie savo vaikystės aistrą, kurią teko pamiršti, pomėgius bei pašaukimą.

Daugiau apie tai skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas