Utenoje paminėta Gedulo ir vilties diena

Trečiadienį, Birželio 14-ąją, visoje šalyje buvo minima Gedulo ir vilties diena, kuomet dalijamasi prisiminimais apie lietuvius, žuvusius tremtyje.
Ši ypatinga Lietuvai data nebuvo užmiršta ir Utenoje – Birželio 14-ąją vyko renginiai, skirti tragiškoms netektims atminti.

Minėjime „Už tėvynę, už tiesą ir laisvę” buvo lankomasi Laisvės kovų muziejuje, kur buvo demonstruojami patriotiniai filmai, skambėjo tremtinių eilės, koncertavo V. V. Landsbergis. Dalyvių susikaupimu, gėlėmis ir žvakelių liepsna pagerbtas politinių kalinių ir tremtinių atminimas.
Uteniškiai dalyvavo šv. Mišiose už tremtinius Utenos Kristaus Žengimo į dangų ir Dievo Apvaizdos bažnyčiose, o po šv. Mišių prie paminklo Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje pagerbti žengusieji į mirties zoną.

Laikraščio „Utenos diena” inf., Violetos Develienės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas