Nusipelniusių medikų apdovanojimuose pagerbtos ir uteniškės

Gegužės 4 dieną Vilniaus rotušėje po dvejų metų pertraukos vyko tradiciniai Sveikatos apsaugos mi­nisterijos (SAM) organizuojami Nusipelniusių Lie­tuvos medikų apdovanojimai. Už sunkų ir pasiau­kojamą darbą bei nuopelnus sveikatos apsaugos sistemai, taip pat kovą su COVID-19 pandemija, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys garbės ženklus įteikė beveik aštuoniasdešimčiai šalies gydy­tojų, slaugytojų ir sveikatos apsaugos darbuotojų. Tarp jų – ir dvi uteniškės.

Premjerė džiaugėsi medikais

„Tokie momentai yra ne ma­žiau svarbūs nei kasdienė par­eiga ir gerai atliktas darbas, – sveikindama medikus sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Ši­monytė. – Tokios dienos, kai galima vertinti kolegas, kai jus įvertina kolegos, yra pačios sa­vaime labai didelė dovana. Kal­bant apie pastaruosius dvejus metus, visa tai atlaikyti, toliau dirbti savo darbą ir atlikti parei­gą taip, kaip jūs tai darote, rei­kalauja kažkokios dieviškos sa­vybės sugebėti nustumti įtampą ir tiesiog suprasti, kad aš, kaip sakė Martinas Liuteris Kingas, tiesiog darau savo darbą, ir da­rau jį geriausiai, kaip sugebu.“

Prisimindama medikų darbą COVID-19 pandemijos laiko­tarpiu, premjerė teigė, kad yra įdomu ir galbūt net savotiškai sukrečia, kad mes pandemijos metu sakėme, jog didvyriškai kaunamės su nematomu priešu.

„Ir taip jau atsitiko, kad gyve­nimas mus iš retorikos įmetė į aplinkybes, kur tie žodžiai yra labai tikri. Tie žodžiai reiškia ti­krą kovą, tikrus žmones fronte, su tikrais ginklais, tikrais prie­šininkais, kurie nesirenka taiki­nių, dėl ko žūsta žmonės, žūsta moterys, vaikai… Ir vėl susi­klostė tokios aplinkybės, kai medikas yra labai svarbus. Yra tikrai nuostabu, kad į kvietimą padėti Ukrainos medikams jūs atsiliepėte fenomenaliai ir gau­siai. Visa tai, ką mes dabar iš­gyvename, ta bendrystė, tai, kad 50 proc. Lietuvos žmonių vie­naip ar kitaip prisideda prie pa­galbos Ukrainai, rodo, kaip sti­priai mes užaugome per tuos trisdešimt dvejus metus“, – sakė I. Šimonytė.

Daugiau apie tai skaitykite antradienio laikraštyje „Utenos diena“.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas