Utenos regionas sėkmingai įsisavina Europos Sąjungos paramą

Per pastaruosius metus Utenos apskrityje įvyko daug teigiamų pokyčių, kurie vargu ar būtų įgyvendinti be Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos. Per septynerius metus Utenos regione įvairiose srityse finansuoti 137 projektai, kuriems skirta daugiau nei 195 milijonų litų parama iš ES struktūrinių fondų.

Atsinaujinančios Utenos regiono viešosios įstaigos
Kasmet vis daugiau Utenos apskrityje veikiančių viešųjų įstaigų atsinaujina tiek savo išore, tiek vidumi. Pastatų rekonstrukcijos vyksta pasinaudojus veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis” prioriteto priemonėmis, pagal kurias Utenos apskrityje iš viso finansuoti 37 projektai ir jiems skirta daugiau kaip 71 mln. litų ES struktūrinių fondų paramos.

Lėšos turizmo vystymui
Pasinaudojus ES parama Utenos regione sukurta ir pritaikyta infrastruktūra aktyviam gyventojų poilsiui prie ežerų ir upių, įrengtos apžvalgos aikštelės kultūriniuose objektuose, dvarai, piliakalniai ir kiti kultūros objektai pritaikyti turizmo reikmėms. Paramos lėšos buvo skirtos iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos. Iš viso Utenos apskrityje finansavimą gavo 28 projektai, kuriems skirta per 56 mln. litų paramos.

Verslo ir mokslinių tyrimų integracija
Ūkio ministerija ypatingą dėmesį skyrė mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vystymui verslo sektoriuje. Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” priemones Utenos regione ES struktūrinių fondų paramą – daugiau nei 3,5 mln. litų − gavo 12 projektų.

Lėšos sėkmingai verslo plėtrai
Ne ką mažiau Ūkio ministerijos dėmesio sulaukė ir kiti verslo projektai finansuoti pagal „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę. Per septynerius metus Utenos regione finansuoti 45 projektai, kuriems skirta daugiau nei 40 milijonų litų paramos. Dėl šių projektų verslininkams pavyko surasti naujas rinkas savo produkcijai, užmegzti naujas partnerystes, vystyti ir tobulinti vykdomą veiklą.

Geriausių projektų rinkimai
Geriausi Utenos regione įgyvendinti projektai nominuoti Geriausių Europos Sąjungos paramos projektų apdovanojimams verslo, turizmo, energetikos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros kategorijose. Laimėtojai, kuriuos padės išrinkti gyventojai, bus apdovanoti metų pabaigoje.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas