Geriausiems už mokslą mokantiems studentams – papildomos lėšos studijų kainos kompensavimui

Geriausiems už mokslą mokantiems bakalauro ir vientisųjų studijų studentams valstybė kompensuoja studijų kainą. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė priėmė sprendimą didinti kompensacijoms skirtas lėšas, kad už studijas sumokėtus pinigus galėtų susigrąžinti kuo daugiau gerai besimokančių studentų. Kaip numatyta Mokslo ir studijų įstatyme, studijų įmoką gali atgauti iki 10 proc. gerai besimokančių studentų. 2016 m. šiam tikslui iš viso bus skiriama beveik 5 mln. eurų.

„Papildomų lėšų kompensacijoms skiriame siekdami užtikrinti, kad jas gautų maksimalus galimas skaičius geriausiai besimokančių studentų, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Kompensavimo mechanizmas suteikia galimybę į mokamas studijų vietas įstojusiems geriausiai besimokantiems studentams faktiškai gauti valstybės finansavimą studijoms.”
Studijų kainos kompensavimą administruojančio Valstybinio studijų fondo veiklos plane buvo numatyta 2016 m. kompensacijoms skirti 3,765 mln. eurų. Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu Fondas įgyvendina galimybę papildomai kompensacijoms skirti iš kitų priemonių sutaupytus 1,2 mln. eurų. Kompensacijoms šiemet iš viso bus skiriama 4,965 mln. eurų.
Pastaraisiais metais kompensacijas gaunančių studentų dalis gerokai išaugo ir beveik pasiekia nustatytą maksimalią 10 proc. ribą. Siekiant sudaryti galimybę kompensacijas gauti kuo daugiau gerai besimokančių studentų, joms skirtos lėšos 2015 m. taip pat buvo padidintos 1,2 mln. eurų ir siekė 4,8 mln. eurų. Už studijas sumokėtą kainą gavo 9,02 proc. arba beveik 2,5 tūkst. geriausiai besimokančių studentų. Kompensacijų dalis pastaraisiais metais buvo kryptingai didinama – jei 2012 m. ji buvo 6,18 proc., tai 2014 m. kompensacijos išmokėtos 8,22 proc. studentų.
Kiek už mokslą mokančių studentų kasmet gauna kompensaciją, priklauso nuo valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir biudžeto finansinių galimybių. Įvertinęs turimas lėšas, Valstybinis studijų fondas kasmet nustato kompensacijų skaičių kiekvienai aukštajai mokyklai pagal studijų kryptis.
Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka atrenka geriausiai besimokančius studentus ir pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą asmenų, kurie turi teisę gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Apie galimybę gauti kompensaciją Fondas studentus informuoja asmeniškai – išsiųsdamas pranešimą aukštosios mokyklos nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Preliminari prašymų priėmimo pradžios data – šių metų lapkričio 25 diena.
Studentai, kurių studijos atitinka norminę studijų kainą ar kainuoja mažiau, atgauna visą sumokėtą sumą. Už studijas mokėjusieji daugiau – atgauna dalį, lygią norminei studijų kainai.
Kompensacijas šiemet gavusių studentų skaičius bus žinomas gruodžio pabaigoje.

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas