Istorijos sugrąžinimas: Dubingių piliavietė vėl bus saloje

Dubingių piliavietė glaudžiai siejama su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovais ir kovomis su kryžiuočiais. Tai viena ryškiausių Asvejos regioninio parko kultūros paveldo vertybių. Kadaise šią vaizdingą, apie 500 m ilgio ir beveik 200 m pločio kalvą, kurioje stovėjo pilis, iš visų pusių supo vanduo.

Neseniai Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie AM surengtame pasitarime dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, VSTT direktoriaus vyr. patarėja Rūta Baškytė, VU prof. dr. Albinas Kuncevičius, Aplinkos ministerijos bei Asvejos regioninio parko atstovai.
Pasitarimo metu diskutuota apie siauros sąsmaukos, skiriančios Asvejos ežero pietrytinę dalį, panaikinimą ir uždumblėjusios ežero dalies išvalymą.
Panaikinus sąsmauką, sujungus ežerą aplink piliavietę, susisiekimas būtų užtikrinamas nauju tiltu. Pasitarimo dalyviai vieningai pritarė šio projekto iniciatorės – Molėtų rajono savivaldybės – idėjoms ir sumanymui bei pripažino, kad tai padaryti būtų vertinga tiek istoriniu, tiek gamtiniu, tiek rekreaciniu atžvilgiu. Tačiau finansinių resursų stoka riboja projekto įgyvendinimo darbus.
„Džiugu, kad šis sumanymas įgauna pagreitį. Kol bus ieškoma finansinių resursų šio projekto įgyvendinimui, paraleliai bus atliekami projekto vykdymui svarbūs paruošiamieji darbai: vykdomi projektavimo darbai, planuojami ir aptariami naujo tilto statybos darbai, deramasi su privačių sklypų savininkais dėl jų sutikimo ir leidimo vykdyti numatytus laikinus statybos darbus jų žemių sklypuose,” – po pasitarimo kalbėjo Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys.

Molėtų r. savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas