Jauniems žmonėms interguotis padės sutartis su darbdaviu

2015 m. sausio 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus duomenimis, teritorijoje buvo įregistruota 2584 bedarbiai (724 bedarbiais mažiau nei praėjusiais metais). Jie sudarė 10,2 proc. visos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Tarp jų – jaunesnių kaip 25 metų amžiaus 254 (9,8 proc.). Jaunimo nedarbas sudarė 5,1 proc.

Per praėjusį mėnesį užregistruota 119 laisvų darbo vietų. Daugiausia galimybių įsidarbinti turėjo darbo biržoje įsiregistravę tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai, pardavėjai, administratoriai, mėsininkai, pardavimo vadybininkai, virėjai. Išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos (darbininkams, pagalbiniams darbininkams, valytojams).
Per gruodžio mėnesį į darbo rinką sugrįžo 350 darbo ieškančių asmenų bei padėta įsidarbinti 124. Savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., pradėjo 21 bedarbis. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse gruodžio mėn. pradėjo dalyvauti 20 asmenų, daugiausia 9 iš jų arba 45 proc. – profesinio mokymo priemonėje ir 4 iš jų arba 20 proc. – įdarbinimo subsidijuojant priemonėje.
Nuo sausio 1-osios jauni žmonės, siekdami lengviau ir kokybiškiau integruotis į darbo rinką, gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Savanorišką praktiką atliekantys jaunuoliai draudžiami valstybės lėšomis sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, o jei jie registruoti darbo biržoje – praktikos metu išsaugos savo turimą statusą ir garantijas.

Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas