Griovimo projektas – būtinas griovimo darbams

Lietuvių liaudies išmintis byloja – „Griauti yra daug lengviau, negu pastatyti.“ Tačiau griovimo paslaugas teikiantys ekspertai šia išmintimi labai abejoja, nes šiuolaikinių griovimo darbų srityje ji nepasiteisina. Norint tinkamai išardyti ar nugriauti pastatą, reikia ne mažiau žinių, nei jį pastatyti. Pastato griovimas reikalauja didelių investicijų šiuolaikinei griovimo technikai įsigyti, aukštos kvalifikacijos darbuotojų bei specialių darbuotojų mokymų ir pasirengimo atlikti šiuos darbus.

Apskritai, griovimo darbų specialistai vieningai mano, kad pastato griovimas – sudėtingas procesas, lydimas daugybės pavojų, todėl šie darbai turi būti organizuojami taip, kad juos atliekantys darbuotojai būtų saugūs. Dažnai pastatams griauti yra naudojama sunkioji technika, tokia kaip ekskavatoriai ilgąja strėle su hidraulinėmis žirklėmis ir trupintuvais bei ekskavatoriai su hidrauliniu plaktuku, kuris labai greitai sukarpo storiausias gelžbetonines perdangas, įvairiausių dydžių kolonas, per trumpą laiką išgriauna sienas. Maža to, pastato griovimas dar yra apipintas ir įvairiausiais formalumais – jam reikalingas ir teisės aktų išmanymas, ir leidimų griauti gavimas ir griovimo projekto parengimas. Būtent pastarasis dokumentas, svarstymas kaip jį parengti, neretai klientams kelia stipriausius galvos skausmus, tad apie jį verta pakalbėti plačiau.

Griovimo projektas – dokumentas, pagal kurį atliekami statybos darbai

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyta, kad prieš pradedant statinio griovimo darbus, turi būti rengiamas griovimo projektas, kuris laikomas griovimo procedūras leidžiančiu dokumentu. Rašytiniai pritarimai griovimo projektui (taip pat ir griovimo aprašui) privalomi visais atvejais.

Pirmiausia, ką reikėtų žinoti, tai projektas yra rengiamas vadovaujantis pagrindiniu teisės aktu – Statybos įstatymu. Tačiau remiamasi ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Dažnu atveju projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

Dar reikėtų žinoti, kad griovimo projektas paprastai rengiamas dviem etapais. Pirma, griovimo (taip pat ir rekonstravimo, kapitalinio remonto) atveju – rengiamas techninis projektas ir darbo projektas, kai taikant Viešųjų pirkimų įstatymą statybos rangovas parenkamas pagal techninį projektą arba statytojui pageidaujant. Antra, pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju, kai rengiamas investicijų projektas ir techninis darbo projektas. Projekto rengimui vadovauja projekto vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją.

Griovimo projekto turinys

Griovimo projektą sudaro antraštinis lapas su atitinkamais duomenimis, kuriuos nurodo specialistas, aiškinamasis raštas ir griovimo darbų organizavimo projektas. Aiškinamajame rašte nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai. O griovimo darbų organizavimo projekte nurodomi griovimo darbų organizavimo sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo griovimo darbams organizavimo techninio projekto dalies rengimo principus.

Techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos (griovimo) skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti, griovimą leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti. Kiekvienu konkrečiu atveju techninio projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Pavyzdžiui, tipiniam statinio projektui rengiamos šios techninio darbo projekto dalys:

1. bendroji (apima bendruosius duomenis ir brėžinius);

2. architektūros;

3. konstrukcijų;

4. technologijos;

5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

7. elektrotechnikos;

8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

9. kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką.

Tad trumpai pristatant, griovimo projektas turi būti rengiamas atsižvelgiant į griaunamo statinio specifiką bei siūlomą griovimo būdą. Tai specifika pasižymintis dokumentas, kurį parengti gali tik šią sritį išmanantys specialistai.

Jeigu reikalingas griovimo projektas…

Reikalingas griovimo projektas? Reikalingi griovimo darbai? O galbūt kyla nemažai su tuo susijusių klausimų? „Griovikai.lt“ komanda pasiruošusi ir atsakyti, ir rekomenduoti, ir patarti, ir reikalingus darbus atlikti. Tiek griovimo darbai, tiek kitos su tuo susijusios paslaugos teikiamos didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Susisiekti galite internetu –Griovikai.lt, užpildžius specialią užklausos formą, paskambinę telefonu +370 635 35553 arba parašę el. paštu info@griovikai.lt. „Griovikai.lt“ teikiamos paslaugos – greitesniam ir lengvesniam griovimo darbų atlikimui!

https://griovikai.lt/

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas