Ignalinoje vėl išpūstas muilo burbulas

Laikraštyje „Mūsų Ignalina“ buvo paskelbta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario Jono Baltakio vardu pasirašyta publikacija „Ar žinote, kad Butų ūkiui jau pusantrų metų mokame… panaikintą mokestį?“ apie neva neteisėtai Ignalinos butų ūkio (toliau – IBU) renkamą eksploatacijos mokestį.

Straipsnyje IBU kaltinamas neteisėtai iš Ignalinos miesto gyventojų renkantis mokestį, kuris neva buvo panaikintas prieš 1,5 metų, t. y. nuo 2021 m. liepos 1 d.

Kaip aiškino IBU direktorius Artūras Jatulis, po 2018 m. gegužės 3 d. išleisto aplinkos ministro įsakymo 2019 m. vasario 7 d., kai Ignalinos rajono savivaldybės mero pareigas ėjo Henrikas Šiaudinis, o IBU vadovu buvo kitas asmuo, buvo patvirtinti su ministro įsakymu suderinti IBU paslaugų tarifai (žr. kvito pavyzdį).

2021 m. birželio 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-127 patvirtino naujus administravimo ir techninės priežiūros tarifus ir pripažino netekusiais galios: Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-12 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo“ ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio ir uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ priedo „Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifai“ 2 punktą (žr. sprendimų kopijas).

„Pabrėžiu – galios neteko tik 2012 metų sprendimo Nr. T-179 2 punktas, bet ne visas nurodytas tarybos sprendimas, o šis punktas skelbia: „Taikyti šiuo sprendimu patvirtintus tarifus nuo 2013 m. sausio 1 d.“, – akcentavo A. Jatulis. – Tą savo straipsnyje mini ir J. Baltakis. 2021 m. birželio 29 d. sprendimu panaikinti 2019 m. sprendimu priimti tarifai ir patvirtinta, jog 2012 m. sprendimas toliau galioja nuo 2021 m. liepos 1 d. Taigi, visi 2012 m. sprendimu Nr. T-179 priimti tarifai tebegalioja, keitėsi tik jų įsigaliojimo terminas.“

Šiuo metu daugiabučių namų gyventojams galioja trys Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtinti tarifai – eksploatavimo, techninės priežiūros ir administravimo. Administravimo mokestis imamas už administravimo išlaidas, techninės priežiūros – už pastatų periodinį profilaktinį patikrinimą (tikrinama ar pastatų būklė atitinka techninius reikalavimus), o eksploatavimo – už remonto ir gedimų šalinimo darbus.

„IBU turi patvirtintą eksploatavimo darbų sąrašą, tuos darbus gyventojams atliekame nemokamai, nes jie kas mėnesį moka patvirtintą tarifą, – aiškino direktorius. – Ignalinos rajono savivaldybės taryba gali tą tarifą panaikinti, bet tuomet už bet kuriuos atliktus remonto darbus tektų išrašyti sąskaitą gyventojams, proporcingai jų gyvenamajam plotui, kaip tai daroma didmiesčiuose ir tose savivaldybėse, kur eksploatavimo tarifas nėra skaičiuojamas. Mano manymu, Ignalina ėjo ir eina teisingu keliu, nes gyventojai moka po kelis eurus kas mėnesį, bet einamieji remonto darbai IBU vykdomi nemokamai.“ Pasibaigus metams IBU teikia ataskaitą apie darbus, atliktus iš eksploatavimo lėšų.

A. Jatulis dar kartą pabrėžė, kad ne IBU, o Ignalinos rajono savivaldybės taryba nustato minėtus tarifus gyventojams, todėl tarybos narys, turėtų žinoti, kokie tarifai galioja bei neklaidinti visuomenės.

Tarybos narys Jonas Baltakis „Ignalinos dienai“ paaiškino, jog šiame straipsnyje neteisingai interpretuojamas sprendimas. Pasak jo, sprendimo priede yra parašyta, jog naikinami šie įkainiai.

„Ignalinos dienos“ inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas