Po dvejų metų vėl surengtas LŪS Ignalinos skyriaus šventinis posėdis

Sausio 6 dieną vyko tradicinis šventinis, po dvejų metų pertraukos surengtas, Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Ignalinos rajono skyriaus (toliau – LŪS Ignalinos skyrius) posėdis, kuriame paprastai apžvelgiami praėjusių metų rezultatai, pasveikinami bei apdovanojami visi, padedantys ūkininkams ir patys ūkininkai.

Šventiniame posėdyje – gausybė garbių svečių

Į šventinį posėdį susirinko ne tik LŪS Ignalinos skyriaus nariai, Ignalinos rajono ūkininkai, bet ir būrys svečių – Ignalinos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras Justas Rasikas, Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė, LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius, keli Savivaldybės tarybos nariai, Naujojo Daugėliškio ir Ceikinių seniūnijų seniūnai, su ūkininkais bendradarbiaujančių įmonių ir įstaigų atstovai.

Susirinkusiuosius pasveikinusi bei tylos minute paprašiusi pagerbti per dvejus metus į amžinybę išėjusius narius, LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė posėdžio vairą perleido posėdžio pirmininku išrinktam LŪS Ignalinos skyriaus valdybos nariui Zigmantui Kajėnui, pristačiusiam renginio programą. Posėdžio pirmininkas pakvietė LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkę pristatyti 2022 metų LŪS ir LŪS Ignalinos skyriaus veiklos ataskaitą.

M. Lukaševičienė pabrėžė, kad LŪS veikia atstovaudama žemdirbių visuomenę, o tai ne visada yra lengva ir ne visada atlikti darbai yra matomi. Šiuo metu LŪS vienija 41 rajono skyrių, iš viso apie 5 tūkst. ūkininkų. „Visada drąsiai atstovaujame ūkininkų interesams bei nuomonei, deja, ne visada pavyksta pasiekti norimą rezultatą“, – sakė pirmininkė.

Svarbiausi metų darbai

Kaip svarbiausius praėjusių metų darbus M. Lukaševičienė minėjo LŪS pagalbą ir paramą Ukrainai, kuri siekė 150 tūkst. eurų. Prie jos prisidėjo 560 fizinių ir juridinių asmenų, LŪS Ignalinos skyrius paramą papildė 500 eurų suma, asmeniškai aukojo ir keletas rajono ūkininkų, pavyzdžiui, Z. Kajėnas nupirko tinklą, kuris po to buvo apipintas maskuojančios medžiagos juostelėmis ir tapo slepiamąja priemone karinei technikai.

LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė priminė, kad LŪS kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) su prašymais ieškoti sprendimų dėl sutrūkinėjusių tiekimo grandinių, dėl ko tapo sudėtinga įsigyti kai kurių žemės ūkio produkcijos gamybai reikalingų prekių, ragino ŽŪM susitarti su Europos Komisija (EK), kad ambicingi žaliojo kurso aplinkosauginiai reikalavimai, sumažinsiantys pirminės žemės ūkio gamybos apimtis, būtų atidėti bent metams iki 2025 metų, sprendė įvairius kitus ūkininkams aktualius klausimus.

M. Lukaševičienė minėjo ir tai, jog EK, reaguodama į susidariusią situaciją rinkose dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, patvirtino išimtinę sureguliavimo pagalbą žemės ūkio sektoriaus gamintojams ir Lietuvai skyrė 7,7 mln. eurų su galimybe prisidėti valstybei iki 200 proc. LŪS ragino Vyriausybę numatyti lėšų ir prisidėti maksimalia leistina apimtimi.

Anot pranešėjos, itin liūdna gyvulininkystės padėtis Ignalinos rajone. Galvijų rajone yra iš viso 5320, iš jų karvių – tik 1395. Kiaulės rajono ūkininkų ūkiuose neauginamos. Laikoma 111 arklių ir 5080 avių, nemažai triušių ir vištų. M. Lukaševičienė nelinksmai juokavo, kad galvijai greit taps eksponatais kaimo turizmo sodybose.

Pirmininkė pastebėjo, jog ir skyrius, ir atskiri ūkininkai remia Ignalinos rajono kultūrinius renginius, o 2019 metų vasarą LŪS Ignalinos skyrius 2 tūkst. eurų suma prisidėjo prie Paringio (Naujojo Daugėliškio sen.) Jėzaus širdies bažnyčios vitražų įrengimo.

Priminti „Metų ūkio“ laimėtojai, perrinkta valdyba

Dėl kovido buvo nukelti 2021 metų konkurso „Metų ūkis“ apdovanojimai, jie įvyko 2022 metų liepos 8 dieną Plungės kultūros centre. Ignalinos rajono nugalėtojais tapo I vietą užėmę Gražina ir Balys Ragaišiai, II vietą pelnė Ligita ir Mindaugas Raliai, III vietoje liko Alina ir Pranas Žilėnai. Konkursą „Metų ūkis“ LŪS Ignalinos rajono skyrius kartu su Ignalinos rajono savivaldybe 2022 metais organizavo jau 29-tą kartą, praėjusių metų nugalėtojais tapo Jolanta ir Saulius Cicėnai, antra vieta įvertintas Laurynas Raketis, trečia vieta – Erika ir Tomas Šimėnai. Nugalėtojai bus apdovanoti vasario 3 d. Panevėžyje vyksiančiame renginyje.

Po metinės veiklos pristatymo narių balsų dauguma išrinkta nauja LŪS Ignalinos skyriaus valdyba, kurios nariais tapo Z. Kajėnas, L. Raketis, Danutė Butavičienė, Zenonas Rubinas, Vytautas Gimžauskas, Rimantas Velička, Mindaugas Sinius.

Ateityje – kupranugarių ūkiai

Pakvietus pasisakyti svečius, Savivaldybės meras J. Rasikas linkėjo, jog ateinantys metai būtų geresni nei praėję. „M. Lukaševičienė išvardijo, kiek įvairių ūkinių gyvūnų turime rajone, bet nepaminėjo, jog turime ir vieną kupranugarį, – juokavo meras. – Situacija keičiasi, kaip ir pats gyvenimas, matyt, reikia prisitaikyti prie naujų iššūkių. Gal ateis toks laikas, kai auginsime kupranugarius ir gausime už juos išmokas.“ J. Rasikas priminė per praėjusius dvejus metus iškilusius sunkumus – pandemiją, migrantų krizę, energetikos rinkos krizę, infliaciją – ir kvietė ūkininkus nepasiduoti, nes jie yra rajono variklis bei nuolatiniai pagalbininkai, pavyzdžiui, valant sniegą. LŪS meras linkėjo išlikti blusa, kandančia ir primenančia valdininkams paprastų ūkininkų poreikius.

Sveikinimo žodį tarti pakviestas LŪS pirmininkas R. Juknevičius pastebėjo, jog nesijaučia svečiu, nes yra savo bendruomenėje. „Vis dar yra šventinis laikotarpis, girdėjau, ir dovanų karaliai vis dar vaikšto, tad norisi suteikti jums viltį, kad atėję metai bus geresni negu praėjusieji, nes prastesnių turbūt jau ir negalėjo būti – nutiko visa, kas galėjo nutikti blogiausio, – sakė LŪS pirmininkas. – Matyt, reikėjo pasiekti dugną, kad atsispirtume ir pradėtume kilti aukštyn.“

R. Juknevičius ragino ūkininkus būti aktyvesniems, dalyvauti LŪS sudarytose darbo grupėse, kad būtų išsakytos juos kamuojančios problemos, rūpimi klausimai, ir LŪS galėtų atstovauti ūkininkams kuo efektyviau. „Kad valdžia suprastų, jog esame tikri generolai – už mūsų nugaros stovi didelė ūkininkų armija“, – pastebėjo pirmininkas.

R. Juknevičius įteikė LŪS padėką Ignalinos rajono ūkininkui Kęstučiui Basijokui.

Sveikinimai ir linksmybės

Po svečių kalbų pasipylė tikras sveikinimų lietus. LŪS Ignalinos skyrių ir jo narius sveikino Ignalinos kredito unijos valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos buhalterinės apskaitos konsultantė Gabija Rokė ir apskaitininkė Inga Carenko, įteikusios padėkas ir dovanėles ūkininkams Romualdui Luneckui, Juozui Mikštui, Ramūnui Bubniui bei LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkei M. Lukaševičienei, VĮ „Pieno tyrimai“ gyvulių produktyvumo kontrolės Labanoro skyriaus vadovė Milda Žusinienė, UAB „Lytagra“ vadybininkas Vidmantas Indrašius, UAB „Žemtiekimas“ žemės ūkio technikos vadybininkas Jurijus Čaikinas, Naujojo Daugėliškio seniūnijos seniūnas G. Ruseckas, juokavęs, jog prisidės prie paramos ūkininkams, valgydamas ne mažiau duonos, nei pernai, Ignalinos bičiulių vardu V. Gimžauskas, M. Lukaševičienė perdavė G. Vaičėno įmonės „Šoklys“ir jos atstovo Ingvardo Misiūno sveikinimus bei padėkas.

Ypatinga padėka pareikšta ir LŪS Ignalinos skyriaus dovana įteikta visada į pagalbą pasiryžusiam atskubėti ūkininkui Vladimirui Bezrodnui, pasveikinti 2022 metų „Metų ūkio“ nugalėtojai.

Po oficialiosios dalies ir sveikinimų visi šventinio posėdžio dalyviai ir svečiai buvo pakviesti pasivaišinti prie gausiai vaišėmis nukloto stalo, susirinkusius linksmino ir šokti kvietė grupė „Bičiuliai“, liūdėti neleido ir žinias pasitikrinti skatino surengta viktorina apie LŪS, nelengvą ūkininkų gyvenimą pasaldino didžiulis Žemės ūkio konsultavimo tarnybos dovanotas tortas.

Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas