Artėja žiema. Kaip šildysimės šiemet?

Dabar gyvenu kaip tikra ponia savo kai­me, net kaimynai ateina pasižiūrėti, – juokėsi Kristina. – Namai visada šva­rūs ir šilti. Nei man rūpesčio dėl malkų pirkimo, nei galvos skausmo dėl pele­nų. Dabar anūkai at­važiuoja į švarius ir šiltus namus manęs aplankyti, o ne mal­kų skaldyti.

Miestelių ir priemiesčių gyventojai nebenori pe­čkuriauti ir tarnauti katilinėje. Sparčiai išpopuliarėjęs šildymo būdas sukuria komfortą ir reikalauja mažai priežiūros. Pastovi vidaus temperatūra senesnės sta­tybos ir renovuotuose namuose – misija įmanoma.

Septyni mėnesiai šildymo

Saulė vis mažiau lepina spindu­liais ir norom nenorom dažno lietu­vio galvoje ima suktis mintys apie prasidėjusį šildymo sezoną. Šalta­sis sezonas Lietuvoje trunka nuo spalio iki balandžio, taigi, itin svar­bu apgalvotai pasirinkti šildymo būdą, ypač jei malkų skaldymas ar židinio kurstymas nebeatro­do patrauklus užsiėmimas. Nekil­nojamojo turto ekspertai pastebi, jog patraukliausi pirkėjams indivi­dualūs namai, kuriuose įrengtas dujinis šildymas arba šilumos si­urblys. O labiausiai lietuviai grę­žiasi nuo namų, šildomų kietuoju kuru. Šildymo sezonui specialistai pataria ruoštis jau dabar, mat tiek šildymo sistemų pardavėjai, tiek montuotojai klientams gali skirti daugiau dėmesio ir pasiūlyti raci­onaliausią sprendimą.

Kietojo kuro katilą keičia dujų balionų šildymo sistema

Dujinis šildymas yra patogus, mažai priežiūros reikalaujantis, vi­siškai automatizuotas ir išmanus sprendimas. Pavyzdžiui, šilumos siurbliai kai kuriais atvejais efek­tyvumu nusileidžia dujinio šildymo sistemoms, ypač senos statybos prasčiau apšiltintuose namuose. Jei greta sklypo nėra dujų tinklų, puiki alternatyva gali būti šildymas dujų balionais. Puiki žinia tiems, kas nori gyventi patogiau, bet vis dar negali atsisveikinti su senuoju šildymu – šildymo dujomis sistemą galima kombinuoti ir su kitais šilu­mos šaltiniais. Tai sprendimas, kai namo šeimininkas dar nori išlaikyti turimą kietojo kuro katilą, bet kartu naudotis ir nauja patogesne dujinio šildymo sistema. Tačiau pastarai­siais metais pastebima tendencija, jog žmonės nori kuo mažiau prie­žiūros reikalaujančios ir komfor­tiškos šildymo sistemos, o ir šildy­mas kietuoju kuru tampa nebe toks pigus. Taigi, sena, daug priežiū­ros reikalaujanti sistema keičiama į modernesnę, reikalaujančią ma­žiau priežiūros šildymo sistemą.

Šilti namai ir pastovi temperatūra be jokio vargo

„Jau seniai atsibodo tarnauti katilui ir pečkuriauti, – pasakojo Kristina, kuri jau ne vienus metus džiaugiasi nauja šildymo sistema dujų balionais. – Anksčiau, šaltu­kui užspaudus, tekdavo net naktį keltis pasikurti ne pirmos jaunys­tės malkinio katilo. Sunku būda­vo ir temperatūrą nureguliuoti – tai per karšta, tai per šalta, o tik neužmetus malkų, namai greitai atvėsdavo.“

„Dabar gyvenu kaip tikra po­nia savo kaime, net kaimynai at­eina pasižiūrėti, – juokėsi Kris­tina. – Namai visada švarūs ir šilti. Nei man rūpesčio dėl malkų pirkimo, nei galvos skausmo dėl pelenų. Dabar anūkai atvažiuoja į švarius ir šiltus namus manęs aplankyti, o ne malkų skaldyti.“

Komfortiškas ir mažai priežiūros reikalaujantis šildymas SAURIDA GAS

Kaip jau supratote, pašne­kovė pasirinko naują šildymo sprendimą – dujų balionų siste­mą SAURIDA GAS. Moderni du­jinio šildymo sistema reikalauja labai nedaug priežiūros, o išma­nus ir patogus kondensacinio dujinio katilo BOSCH valdymas leidžia vidaus temperatūrą su­programuoti pageidaujamu re­žimu arba reguliuoti mobiliuoju telefonu, net ir nesant namuo­se. Tereikia pasirinkti bei nu­statyti komfortišką temperatūrą namuose ir užprogramuoti že­mesnę temperatūrą miego metu ar tuomet, kai esate išvykę – tai padeda gerokai sumažinti šil­dymo išlaidas ir komfortiškai gyventi.

Automatizuotas šildymas – lengviau valdomos šildymo išlaidos

Automatiškai veikianti šildymo sistema sukurta taip, kad galėtu­mėte gyventi savo ritmu. Pagal jūsų nustatytus temperatūrinius režimus sistema pati paskaičiuo­ja, kiek reikia sunaudoti energijos, kad būtų pasiekta ir palaikoma rei­kiama vidaus patalpų bei karš­to vandens temperatūra. Šildymo katilas automatiškai reaguoja į kin­tančią lauko temperatūrą ir pagal gaunamus duomenis pats paskai­čiuoja dujų suvartojimą.

Norintys sutaupyti pasiren­ka žemesnę, tačiau komfortiš­ką temperatūrą arba ekonomiš­ką režimą, kad galėtų lengviau kontroliuoti šildymo išlaidas.

Tinkamas sprendimas radiatoriams ir grindiniam šildymui

SAURIDA GAS šildymo siste­ma puikiai dera ir naujos, ir senos statybos namuose. Daugelyje se­nesnės statybos namų dar yra iš­vedžiotas šildymas radiatoriais, tad šis variantas tikrai jūsų nenuvils. Svarbu tai, kad radiatoriams reika­linga aukšta temperatūra, kuri len­gvai pasiekiama šildant dujomis, ko kitos šildymo sistemos nega­li užtikrinti.

Dujinis šildymas balionais puikiai tinka namams šildyti, nepriklauso­mai nuo to, kokia šildymo sistema įrengta – grindinis ar radiatorinis šildymas.

UAB „Saurida“ marketingo va­dovė Jolita Vaitkevičienė pabrėžė, jog dujinio šildymo sistemas pasta­ruoju metu vis dažniau įsirengia se­nesnės statybos ir renovuotų būstų savininkai. Pasirengimas šildymo sezonui greitas ir paprastas: sude­rinus ir patvirtinus užsakymą, dujų tiekimo sistema, dujinis katilas ir kiti įrenginiai sumontuojami per vieną dieną.

Šildymas dujų balionais – pa­trauklus pasirinkimas tiems, kurie nori komfortiško, mažai priežiūros reikalaujančio šildymo sprendimo.

SAURIDA GAS inf.

Artėjant žiemos sezonui, šildymo sistemų konsultantai nemokamai konsultuoja telefonu 8 610 46 004

https://saurida.lt/dujinis-sildymas/
https://www.youtube.com/watch?v=UhO6W6Vb14A

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas