Vidmantas Pimpė: „Žmonės ėjo už Lietuvą…“

1991 metų sausio 13-os kruvini įvykiai lietuvių sąmonėje visam laikui įstrigo kaip sunkių lais­vės kovų atomazga. Tą naktį, naudodami brutalią jėgą, sovietų desantininkai užėmė Vilniaus televi­zijos bokšto pastatą nelygios kovos lauke palikda­mi 14 beginklių kovotojų kūnų ir šimtus sužeis­tųjų. Šiuose svarbiuose įvykiuose prieš 30 metų dalyvavo žmonės iš visos Lietuvos. Sausio 13-ą Vilniuje buvo ir tuometis Lietuvos Sąjūdžio Ute­nos tarybos pirmininkas Vidmantas Pimpė, kuris sutiko su „Utenos diena“ pasidalyti savo įžvalgo­mis apie tai, kas tuo metu vyko.

Daugiau apie tai skaitykite trečiadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas