Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

Balandžio 15 d. 10 val. Utenos kredito unijos patalpose šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę.

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Pakartotinis susirinkimas (neįvykus eiliniam) bus šaukiamas balandžio 22 d. 10 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, Maironio g. 12, Utenoje.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose (Aušros g. 34-3, Utena) arba internete www.uku.lt/vns.

Dėl šalyje esančios sudėtingos situacijos dėl COVID-19 ligos, raginame kredito unijos narius visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.uku.lt/vns, taip pat kreipiantis el. paštu andrius@uku.lt, tel. 8 614 59 884 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba, pasirašytus elektroniniu parašu, atsiųsti el. paštu andrius@uku.lt.

Dešimčiai susirinkimo dalyvių, tarp jų ir balsavusių raštu, padovanosime LKU grupės skėčius, o vienam laimingajam – elektrinį paspirtuką. Skatiname aktyviai dalyvauti!

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. 8 614 59 884, el. p. andrius@uku.lt.

Utenos kredito unijos valdyba

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas