Tiltas tarp kartų: junkimės jo kūrimui

Utenos trečiojo amžiaus universitetas tapo tarp­tautinio „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projekto „Tiltas tarp kartų: junkimės jo kūrimui“ partneriu. Partnerystėje dalyvauja net šešių ša­lių atstovai – vyresnio amžiaus žmonių mokymu ir švietimu užsiimančios organizacijos iš Italijos, Slovėnijos, Lenkijos, Turkijos, Lietuvos ir Čekijos. Projektą koordinuoja Italijos visuomeninė organi­zacija „EduVita“.

Tyrimai ir apklausos rodo, kad atskirtis tarp skirtingų kartų yra aktuali Europos visuomenės problema. Dauguma mokymo ir švie­timo sistemų kuria galimybes jauniems žmonėms, tačiau menkai teatspindi egzistuojančius vyresnio amžiaus žmonių bei jų moky­tojų poreikius.

Reikia siekti, kad skirtingos kartos apsijungtų mokymosi procese ir gautų kuo daugiau abipusės naudos, keistųsi patirtimi bei padė­tų ugdyti vienos kitų kompetencijas.

Suaugusiųjų mokytojai turėtų gauti daugiau žinių ir priemonių, kad galėtų efektyviau organizuoti abipusius skirtingų kartų žinių mainus.

Šio projekto tikslas – sustiprinti partnerių institucijų ir jose dir­bančių suaugusiųjų mokytojų potencialą ugdant pagyvenusių žmo­nių kompetencijas, akcentuoti skirtingo amžiaus žmonių mokymo­si kartu svarbą.

Projekto uždaviniai

1. Pasidalyti skirtingų kartų bendro mokymosi gerosios pa­tirties pavyzdžiais organizuojant du tarptautinius patirties mai­nų seminarus.

2. Surinkti geriausius skirtingų kartų mokymosi kartu pavyzdžius.

3. Sustiprinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas organizuojant jiems mokymus skirtingo amžiaus žmonių mokymosi kartu tema.

4. Sukurti naujų įvairių kartų bendro mokymosi idėjų ir įgyvendin­ti jas vietos bendruomenėse.

Projekto tikslinės grupės:

• suaugusiųjų mokytojai iš nevyriausybinių organizacijų, trečiojo amžiaus universitetų, asociacijų ir fondų;

• vyresnio amžiaus žmonės (55 +);

• jaunimas (16–30 metų).

Projekto trukmė 24 mėnesiai – nuo 2020 m. spalio 30 iki 2022 m. spalio 30 d.

Detalesnės informacijos apie projektą galima rasti ir jo naujie­nas sekti projekto internetinėje svetainėje adresu: https://www.connectocreate.eu/ ir jo „Facebook“ profilyje https://www.face­book.com/connectocreate.

Projektą finansuoja ES Erasmus+ programa

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas