…šį kartą apie naują Medijų rėmimo fondą

1996-aisiais, prieš beveik 30 metų, buvo įkurtas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, kurio misija buvo remti kultūros ir šviečiamuosius projektus. Laikas bėgo, šalia tradicinių žiniasklaidos priemonių atsirado naujų medijų, o pats fondas nesikeitė. Nebuvo ieškoma sprendimų, kaip modernėti ir prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Todėl bene prieš aštuonerius metus pasigirdo pasiūlymų ir svarstymų apie naujo fondo, kuris atlieptų pasikeitusias realijas, kūrimą.

Buvo įvairių svarstymų ir pasiūlymų kurti naują fondą dar praėjusioje šalies valdančiųjų kadencijoje, tačiau realūs naujo fondo kūrimo darbai buvo pradėti tik praėjusiais metais. Naujasis Medijų rėmimo fondas buvo įkurtas rugsėjo mėnesį. Fondas įkurtas jau vėluojant. Mes paprastai rugsėjį jau būdavome pateikę paraišką finansuoti projektus ir gruodį matydavome rezultatus. Projektinius straipsnius, už kuriuos dalinį finansavimą gaudavome, Jūs skaitydavote jau nuo sausio mėnesio laikraštyje „Utenos diena“, portale udiena.lt ir vieninteliame kultūriniame regioniniame žurnale Lietuvoje „Indraja“.

Sukurti paprastą juridinį vienetą ir paleisti jį į gyvenimą šiandien yra nesudėtinga, tačiau sukurti fondą, kuris skirstytų viešuosius pinigus skaidriai pagal visiems aiškias ir priimtinas taisykles, yra tikras iššūkis.

Per keletą mėnesių buvo išrinktas fondo direktorius, suformuotas kolektyvas. Buvo sukurtos, priimtos bei patvirtintos visos taisyklės, atrinkti projektų vertinimo ekspertai ir jau kovo mėnesį paskelbti konkursai veiklai ir projektams finansuoti. O balandžio pabaigoje jau buvo paskelbti ir pirmieji rezultatai.

Fondo misija – remti visuomenei ir valstybei reikšmingo, kokybiško, etiško ir politiškai neutralaus visuomenės informavimo priemonių turinio kūrimą, sklaidą ir viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklą.

Fondo tikslas – siekti žiniasklaidos pliuralizmo, nuomonių ir tautinių kultūrų įvairovės, socialiai reikšmingos, kultūrą skatinančios informacijos prieinamumo visuomenėje, įskaitant asmenų su negalia informacinį prieinamumą, teikiant valstybės paramą viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, užtikrinant racionalų ir pagrįstą valstybės lėšų panaudojimą.

Svarbus pasikeitimas – lyginant senąjį fondą su naujuoju, labai jaučiasi, kuomet fondo administracija visomis išgalėmis padeda visuomenės informavimo priemonėms atsakydama į visus klausimus. Svarbu tai, kad dar prieš projektų teikimą buvo vedami detalūs mokymai-diskusija, kur buvo atsakyta į visus su paraiškų teikimu susijusius klausimus. Fondas, jo administracija, taryba ir ekspertai nori, girdi bei įsiklauso į pastabas, ką reikėtų patobulinti. Juk normalu, kad per labai trumpą laiką sukūrus taisykles ir kriterijus yra taisytinų vietų. O vizionieriškas fondo direktoriaus Ruslano Iržikevičiaus atstovavimas fondui ne tik atliepia esamas regioninės žiniasklaidos problemas, bet ir siūlo ateities sprendimų.

Šiemet jau ne kartą rašiau, kad regioninė žiniasklaida išgyvena 15 metų nematytus iššūkius. Vienu metu padidėjo visos išlaidos: atlyginimai, spaustuvės, logistikos, buhalterijos išlaidos. Netgi paštas tiek kaimo vietovėse, tiek mieste labai stipriai padidino pristatymo įkainius. Taigi, mums, regioninei žiniasklaidai, Medijų rėmimo fondas yra ypač svarbus siekiant išlikti.

Neatsiejama demokratijos vertybė yra laisva ir nepriklausoma spauda. Todėl gauta parama mus sustiprina, daro atsparesnius prieš vietinius politikus ir verslo interesus bei įkvepia tikėjimo valstybe, pasitikėjimo savimi ir savo atliekama misija be pagražinimų bei skambių antraščių teikti žinias paprastam regiono žmogui jam priimtina kalba.

Šį kartą labai pakilios nuotaikos Jūsų redaktorius

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas