Nauji gebėjimai – naujos galimybės

Nuo 2018 m. gruodžio mėnesio pabaigos iki 2020 m. pradžios Utenos kolegija įgyvendina projektą „Nauji gebėjimai – naujos galimybės“. Išsikeltas tikslas – padidinti neaktyvių darbingų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdant komunikacinius ir skaitmeninius įgūdžius. Taip Utenos kolegija, kaip regioninė aukštoji mokykla, išnaudoja turimą materialinę bazę ir dėstytojų žinias bei patirtį padėdama spręsti užimtumo problemą Utenos mieste.

Įgyti naujų komunikacinių ir skaitmeninių gebėjimų, šiuo metu ypač reikalingų darbo rinkoje, ir tuomet pasinaudoti atsivėrusiomis naujomis galimybėmis įsidarbinant, kviečiami Utenos miesto gyventojai: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys. Jiems kolegijos dėstytojai ves mokymus, paskui teiks individualias konsultacijas. Verslo įmonės ir viešasis sektorius masiškai diegia įvairius skaitmeninius sprendimus, kelia didelius reikalavimus darbuotojų komunikaciniams gebėjimams. Dėl skaitmeninės atskirties mažėja žmogaus užimtumas, didėja ir socialinė atskirtis. Mokymų metu dalyviai patobulins gebėjimą komunikuoti raštu ir žodžiu su potencialiu darbdaviu, išmoks tinkamai parengti savo CV, pasiruoš dalykiniam pokalbiui su darbdaviu. Įgyti skaitmeniniai įgūdžiai leis tikslingai ieškoti informacijos internete ir duomenų bazėse, bendrauti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Mokymų programoje numatytos įvairios užduotys, skaitmeninių technologijų naudojimas, kad dalyviai įgytų pasitikėjimo savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, išmoktų atrasti savo stipriąsias savybes, išmoktų pristatyti save darbdaviui kaip kompetentingą patikimą darbuotoją. Numatoma, kad iki 2020 m. vasario mėnesio mokymuose dalyvaus ir naujų gebėjimų įgis net 80 asmenų. Baigę mokymus dalyviai drąsiau ieškos darbo vietų Utenoje veikiančiose įmonėse arba galėtų imtis savarankiškos veiklos. Suformuotos savarankiško mokymosi nuostatos leis ateityje savarankiškai tobulėti ir ieškoti palankiausių galimybių tapti aktyviu darbo rinkos dalyviu.

Kad mokymų dalyviams būtų drąsiau išmokti įvaldyti technologijas, jiems per mokymus padės savanoriai. Projekto partneris – Neformalaus ugdymo centras, kuris vienija jaunimo veikloje sukaupusius patirtį bei neformaliuoju ugdymu užsiimančius žmones ir skatina savanoriškas veiklas – parengė penkis Utenos miesto gyventojus – savanorius, kurie bendraus su besimokančiaisiais, jiems padės, paskatins juos ateity prisidėti prie miesto savanorių veiklų. Neseniai baigėsi savanorių mokymai, kuriuos vedė Alina Plistkova, pati turinti nemažai savanoriškos veiklos patirties. Projekto savanoriai ne tik mokėsi, bet ir apsilankė kitose savanorišką veiklą vykdančiose organizacijose – bendravo su Utenos jaunimo informacijos centro „Eurodesk” atstovais, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas” biure diskutavo apie veiklos prasmę ir įgyjamą patirtį. Viena priežasčių, kodėl Utenos miesto gyventojai neįsitraukia aktyviai į savanorystę, yra ta, kad gyventojai nežino, kaip tą daryti, turi nedaug tiesioginių kontaktų su savanoriais, ir savanorių veikla įvairiuose renginiuose nėra labai matoma.
Gyvenate Utenos mieste? Esate darbingo amžiaus, bet nedirbate? Norėtumėte dalyvauti mokymuose – sužinoti kai ką naujo ar patobulinti įgūdžius? Utenos kolegijoje Jums suteiks visą informaciją apie projekto mokymus.
Projekto įgyvendintojai tiki, kad dalyvių asmeniniai pasiekimai atvers naujų galimybių, kartu su kiekvieno dalyvio gyvenimo pokyčiais keisis Utenos miesto bendruomenė.

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0007. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas