Ką reikia daryti, norint spėti pateikti paraišką renovuoti daugiabutį

Atsižvelgus į šalyje paskelbto karantino režimą, kuris apsunkino butų savininkų galimybes aptarti ir patvirtinti daugiabučio atnaujinimo investicijų planą, buvo nuspręsta paraiškų teikimo terminą pratęsti iki birželio 1 dienos. Būsto energijos ir taupymo agentūra informuoja, ką reikia daryti, norint spėti laiku pateikti paraišką.

Pirmiausia – inicijuoti būsto atnaujinimą

Pirmasis būdas pradėti daugiabučio atnaujinimo procesą yra savivaldybės iniciatyva. Ji pasirenka daugiausia energijos vartojančius daugiabučius namus ir gavus gyventojų pritarimą, paskiria projekto administratorių, kuris ir įgyvendina renovacijos procesą. Kitas būdas pradėti atnaujinimą – pačių gyventojų iniciatyva, kai už jį atsakingas tampa gyventojų paskirtas projekto administratorius.

Norint pradėti renovacijos procesą pirmiausia turi būti sušauktas daugiabučio gyventojų susirinkimas, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti, apie atnaujinimo rezultatus, valstybės paramos teikimo būdus ir galimybes. Susirinkime 55 proc. namo patalpų savininkų pritarus, pradedamas rengti būsto atnaujinimo projektas.

Antrasis etapas – parengti investicijų planą

Renovacijos projekto administratorius konkurso būdu atrenka įmonę, kuri parengia pirminį daugiabučio namo modernizavimo investicijų plano variantą. Jame pateikiama informacija apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, apskaičiuojama preliminari jų kaina.

Kad būtų išvengta nesusikalbėjimo per susirinkimą, administratoriai taiko tam tikrą praktiką: pavyzdžiui, likus dviem savaitėms iki viešo renovacijos klausimų aptarimo kiekvienam buto savininkui įteikia į elektroninę laikmeną įrašytą investicijų planą. Kartu nurodomi ir asmenų, galinčių suteikti papildomos informacijos, pakonsultuoti ir atsakyti į kilusius klausimus, duomenys.

Tuomet šaukiamas antrasis namo patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu viešai aptariamas investicijų planas: būstų savininkai išsako savo pastabas, argumentus, pageidavimus, teikiami pasiūlymai, pagal kuriuos tikslinamas investicijų planas.

Kitas etapas – plano tvirtinimas ir perdavimas BETA

Patikslintas investicijų planas turi būti patvirtintas 55 proc. butų savininkų. Šiame etape svarbu priimti sprendimą ir dėl lėšų skolinimosi. Patvirtintas investicijų planas kartu su protokolu ir kitais dokumentais teikiamas BETA.

Gavę gyventojų patvirtintą investicijų planą BETA specialistai jį vertina atsižvelgdami į daugybę kriterijų: pasirinktų įgyvendinti namo modernizavimo priemonių atitiktį Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje apibrėžtoms priemonėms, planuojamą pasiekti suminį energinį efektyvumą ir kitus reikalavimus.

Jei investicijų planas atitinka visus nustatytus reikalavimus, sudaromas reitinguotas pagal kvietime nurodytus kriterijus finansuojamų projektų sąrašas, pasirašoma valstybės paramos sutartis.

Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 200 12.

BETA inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas