Daugiabučių renovacijos grimasos: rangovai darbų neskubina ir kiemus verčia sąvartynais

Ruduo eina į pabaigą, sparčiai vėsta, o Utenos mies­to Aukštakalnio mikrorajone renovuojamų namų gyventojai baiminasi, kad turės žiemoti namuose su kiaurais stogais, neįstiklintais balkonais ir bus pri­versti „grožėtis“ savo kiemais, virtusiais statybinių atliekų sąvartynais. Kai buvo rengiama ši publika­cija, dar nebuvo pasnigę, o praėjusią savaitę iškritęs pirmasis sniegas paslėpė kai kuriuos akiai nemalo­nius vaizdus. Tačiau apie viską – iš eilės.

Nuo ko priklauso renovacijos darbų tempai?

UAB Utenos butų ūkio direk­toriaus Igno Vaškelio teigimu, renovacija Utenos mieste vyks­ta sparčiais tempais. Utenos butų ūkis iš viso administruo­ja 277 daugiabučius. Iš jų jau renovuotas 51 (vien per šiuos metus 14), pastaruoju metu re­novuojami 23. Tačiau gyven­tojai nelinkę skaičiuoti nuveik­tų darbų, dažniau, kaip „Utenos dienai“ ne kartą teko išklausy­ti, pastebi tai, kas dar nepadary­ta ar daroma blogai. Visos strė­lės dažniausiai krypsta į Utenos butų ūkį.

„Renovacijos procesas yra gana ilgas. Sutartys su rango­vais įprastai sudaromos 12-ai mėnesių su galimybe jas pratęs­ti du kartus po šešis mėnesius arba vieną kartą 12-ai mėnesių. Rangos darbai dažniausiai už­trunka pusantrų ar netgi dvejus metus“, – teigė I. Vaškelis.

Daugiau apie tai skaitykite antradienio laikraštyje „Utenos diena“.

Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas