Endodontologija – dantų šaknų kanalų gydymas arba pergydymas

Utenos implantologijos klinikoje teikiamos visos odontologijos paslaugos. Tačiau odontologija su­sideda iš daugelio sričių. Viena iš jų yra endodon­tologija, paprasčiau kalbant – dantų šaknų kanalų gydymas ar pergydymas. Būtent apie tai šį kartą ir kalbėjomės su Utenos implantologijos klinikos gydy­toja odontologe-endodontologe Migle Mackevičiūte.

Endodontologinis gydymas mikroskopu

Kas yra odontologija, puikiai žino net vaikai, tačiau tai – labai plati disciplina, turinti tam tikras specializacijas, viena jų – endo­dontologija – mokslas apie dantų šaknų kanalų gydymą.

„Endodontinis gydymas – tai dantų šaknų kanalų gydymas, siekiant išsaugoti pacientų dantis, reikalingas tuomet, kai dėl trau­mos ar ėduonies ir jų komplikaci­jų infekcija pasiekia danties nervą – pulpą“, – pasakojo M. Mackevi­čiūtė. Pasak jos, laiku negydant, uždegimas plinta tolyn ir pasiekia apieviršūninius audinius, kaulą. Pacientai nusiskundimų dažniau­siai turi tik ligos eigos pradžioje – ėduonies ir pulpito (nervo uždegi­mo) stadijoje, vėliau dažniausiai liga pereina į besimptomę būse­ną, o laiku nepašalinus priežas­ties ir neatlikus gydymo, danties išsaugojimo prognozė prastėja. Todėl svarbu kreiptis į savo gydy­toją odontologą vos pajutus pir­muosius simptomus. „Laiku nesi­imant gydymo, infekcijos židinys didėja, nyksta aplinkinis kaulas, gali grėsti danties netekimas“, – teigė endodontologė.

Dantų šaknų kanalų gydymas nėra tik vyresnio amžiaus žmo­nių problema. Pasirodo, vis daž­niau gydymo prireikia ir vaikams. Dažniausia to priežastis – laiku negydytas ėduonis ir jo komplika­cijos, rečiau – traumos. „Galime pasidžiaugti, kad mokslo pažan­ga endodontologijoje labai spar­ti, dažnu atveju vaikams pavyks­ta išvengti kanalų gydymo, laiku atlikus ir pritaikius apsauginį pul­pos gydymo metodą“, – pasako­jo Utenos implantologijos klinikos endodontologė.

Pasak gydytojos, šiomis dieno­mis kokybiškas kanalų gydymas ar pergydymas neįsivaizduoja­mi be dentalinio mikroskopo, nes darbinis laukas yra itin smulkus, tad jį sukontroliuoti plika akimi – neįmanoma. Su mikroskopu gy­dytojas gali lokalizuoti visus dan­tų šaknų kanalus, diagnozuoti skilimus, kontroliuoti kanaluo­se esantį užpildą bei jį pašalinti. Gydymo metu naudojamas ultra­garsinis aparatas, kurio antga­liukais šalinama sena medžiaga kanalų sistemoje, aktyvuojamas kanalams plauti naudojamas tir­palas. Elektroniniu šaknies vir­šūnės ieškikliu kontroliuojamas kanalo darbinis ilgis, sumažinant perinstrumentavimo riziką. „La­bai svarbus kanalų sistemos už­pildymas (užplombavimas) tri­matėje erdvėje – tai atlikti galime plombuodami karštos vertikalios kondensacijos metodu“, – gydy­mo mikroskopu privalumus pažy­mėjo M. Mackevičiūtė.

Dantų šaknų kanalų pergydymas

„Pacientams dantų šaknų ka­nalų pergydymas reikalingas dėl nesėkmingo ankstesnio ka­nalų gydymo, įvykus gydymo komplikacijoms“, – sakė gydyto­ja. Pasak jos, galima išskirti dvi pacientų grupes: vieniems per­gydymo poreikis nustatomas gy­dytojo odontologo profilaktinio iš­tyrimo metu ar planuojant dantų protezavimą (besimptomį lėtinį uždegiminį procesą pastebėjus atliktoje rentgeno nuotrauko­je), kitiems – kreipiantis dėl at­siradusių nemalonių simptomų – danties iškėlimo, skausmo, pū­linuko atsiradimo, tinimo ar net karščiavimo. Svarbiausia, kaip pažymėjo endodontologė, krei­piantis laiku – danties išsaugoji­mo prognozė palankesnė, gydy­mas sklandesnis, trumpesnis ir kainuoja mažiau.

„Džiaugiuosi, kad dirbant Ute­noje, man pavyko įgyti miesto ko­legų odontologų pasitikėjimą ir jie patiki savo pacientų dantų šaknų kanalų gydymo ar pergydymo procedūras, siųsdami juos pas mane“, – sakė gydytoja.

Svarbiausia – savalaikė profilaktika

Kaip ir daugelyje medicinos sri­čių, taip ir odontologijoje, svarbiau­sia – kasmetinė burnos higiena ir dantų profilaktika. Visgi jei nutiko taip, kad reikalingas dantų šaknų kanalų gydymas ar pergydymas, jų bijoti nereikėtų. Atliekant pirminį endodontinį gydymą, taikoma vie­tinė nejautra, o pergydymo atveju dažnai jos net neprireikia. Daugu­ma pacientų nejaučia skausmo ir po gydymo. „Reikia paminėti, kad diskomfortas ar skausmas pirmo­mis dienomis po procedūros gali­mi. Tokiu atveju skiriama nesteroi­dinių vaistų nuo uždegimo, retais atvejais – antibiotikų“, – pasakojo gydytoja.

Daugiau informacijos apie odontologines paslaugas (kartu ir endodontologiją) galima gauti Utenos implantologijos kliniko­je (Utenio a. 16.). Darbo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Tel. pasiteirauti bei apžiūros laikui rezervuoti – 8 677 31 887. Daugiau informacijos www.implantologijosklinika.lt.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas