Lankymosi miškuose taisyklių laikosi ne visi

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra nedaug atvejų, kai visuomenės lankymasis miškuose ribojamas. Tačiau, kad ir kaip būtų apmaudu, daugeliui žmonių dar pritrūksta supratimo, kaip tinkamai elgtis miškuose. Tai reglamentuoja Lankymosi miškuose taisyklės.

Lankymasis
Gyventojai turi teisę laisvai lankytis visų nuosavybės formų miškuose, išskyrus rezervatų ir pasienio zonų, karinių objektų ir kitų specialios paskirties objektų miškus, kuriuose lankymąsi riboja kiti teisės aktai.
Kone dažniausiai žmonės miškuose apsilanko norėdami prisirinkti miško gėrybių. Jie gali tai daryti visuose Lietuvos miškuose, išskyrus rezervatų miškus, tačiau privaloma laikytis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ir Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklių reikalavimų. Vietos savivaldos institucijos, miškų urėdijos, aplinkos apsaugos regionų departamentų ar miško savininko teikimu gali būti laikinai uždrausta ar apribota teisė lankytis miškuose gaisrams kilti palankiu laikotarpiu ar dėl kitų svarbių priežasčių. Apie laikiną uždraudimą ar apribojimą lankytis miškuose informacija skelbiama spaudoje, taip pat per radiją ir televiziją.
Dėl miško lankytojų saugumo draudžiama lankytis miško plotuose, kuriuose vyksta medienos ruošos darbai arba naudojamos cheminės, biologinės ar kitos miško apsaugos priemonės ir pastatyti informaciniai įspėjamieji ženklai.

Atvykimas
Kiekvienas, atvykstantis pasimėgauti miško ramybe, turėtų žinoti keletą pagrindinių taisyklių ir jų laikytis, kad būtų užtikrinta miško ekosistemos pusiausvyra. Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį motorinėmis transporto priemonėmis, kinkomuoju transportu galima tik keliais. Jodinėti galima keliais ir tam skirtais takais. Važiuoti dviračiais galima keliais ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais, netrukdant pėstiesiems miško lankytojams ir negadinant takų dangos. Kelio savininkas gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, jeigu dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo, priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Apribojus ar nutraukus eismą, keliuose pastatomi atitinkami kelio ženklai.
Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, reikia vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.

Poilsiavimas
Apsistoti poilsiui miškuose galima tik įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose: poilsiavietėse, stovyklavietėse, palapinių miesteliuose. Poilsiautojai pasiruošti kurą laužavietėms gali tik pasirinkdami šakų ir žabų. Kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus, ardyti miško paklotę draudžiama. Taip pat draudžiama mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą. Užkurtą laužą reikia nuolat prižiūrėti, baigus kūrenti, jį užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti, o pastebėjus gaisrą miške, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 ar VĮ miškų urėdijai.
Kultūros, sporto ir kitus renginius miške galima organizuoti tik gavus miško valdytojo leidimą raštu ir privalu sutvarkyti teritoriją jiems pasibaigus. Miškų lankytojams draudžiama gaudyti, triukšmauti ar kitaip trikdyti laukinius gyvūnus, o apie pastebėtus sužeistus, ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus pagal galimybę reikia pranešti regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrai ar veterinarijos tarnybai. Draudžiama laukinius gyvūnus gabenti, rinkti kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus, gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius ženklus. Draudžiama miške paleisti šunį be antsnukio. Antsnukis nebūtinas, kai šuo vedamas už pavadėlio.
Vis dar pasitaiko žmonių, miške sumaniusių nuplauti automobilį ar teršiančių ir šiukšlinančių – taip elgtis draudžiama, tačiau poilsiautojų paliktos atliekos miškuose šiuo metu labai aktuali problema. Daliai žmonių yra normalu palikti savo šiukšles ir išvykti nesusimąstant, kas jas surinks ir kokį poveikį jos padarys miškui.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas