Lietuva – tarp 40 inovatyviausių pasaulio valstybių

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) paskelbė 2015 m. Pasaulinį inovacijų indeksą, pagal kurį Lietuva yra 38 vietoje tarp 141 vertintos valstybės. Tai viena pozicija aukščiau nei praėjusiais metais.

Siekiant nustatyti valstybių pasaulio inovacijų indeksą buvo naudojama 79 įvairūs vertinimo rodikliai. Šiais metais užfiksuotas Lietuvos inovacinės veiklos rodiklių pagerėjimas, kur pastebimas ir Valstybinio patentų biuro veiklos rezultatų poveikis. Pagal „žinių kūrimo” rodiklį, kuris apima penkias dedamąsias, atspindinčias išradybos ir inovacinės veiklos rezultatus, Lietuva iš 56 vietos (2014 m.) pakilo į 53 vietą. Šio rodiklio pagerėjimą lėmė ir nacionalinių pareiškėjų tarptautinių patentų paraiškų pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) padidėjimas.

Pagal „inovacijų sąsajų” rodiklį, kuris apskaičiuojamas pagal penkis kokybinius ir kiekybinius duomenis, Lietuva iš 63 vietos pakilo į 55 vietą. Pagal bendrą tarptautinių PCT ir nacionalinių tarnybų paskelbtų patentų šeimų paraiškų, paduotų nacionalinių pareiškėjų į mažiausiai tris patentų tarnybas, dedamąją Lietuva iš 62 vietos pakilo į 58 vietą.

Pirmosiose Pasaulinio inovacijų indekso pozicijose – trys Europos valstybės: Šveicarija, Didžioji Britanija ir Švedija. Kitos Baltijos šalys vertinimo skalėje taip pat palypėjo vienu laipteliu aukščiau: Latvija – 33 pozicija (2014 m. – 34), Estija – 23 pozicija (2014 m. – 24).

Toks vertinimas atliekamas jau 8 metus ir yra tapęs pagrindiniu įrankiu siekiantiems išsiaiškinti inovacijų padėtį pasaulyje.

LR valstybinio patentų biuro inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas