Įgyvendintas Norvegijos projektas sustiprino Lietuvos gelbėjimo pajėgų parengtį ir gyventojų saugumą

Baltarusijos atominė elektrinė (AE) Astrave yra už daugiau kaip 40 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus ir vos už 20 km nuo rytinės šalies sienos. Lietuvos gyventojams ji nuolat kelia grėsmę dėl galimos radiologinės ar branduolinės avarijos.

Siekiant sustiprinti gyventojų saugumą, užtikrinti jų perspėjimą ir pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, prieš trejus su puse metų buvo pradėtas įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ Nr. LT05-5-VRM-TF-001.

„Šis projektas yra labai svarbus ir dabartinių geopolitinių įvykių kontekste, kai susiduriama ne tik su galimos avarijos Baltarusijos AE, bet ir hibridinėmis bei karinėmis grėsmėmis. Iš tiesų, nelaimės neturi sienų, joms turime rengtis visi. Todėl ši svari Norvegijos parama tik dar labiau sustiprino mus ir mūsų tikėjimą, kad bendromis pastangomis galime būti saugesni“, – sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) direktoriaus pavaduotojas Giedrius Sakalinskas.

Balandžio 18 d. Vilniuje surengtoje šio projekto baigiamojoje konferencijoje buvo pristatytos sėkmingai įgyvendintos veiklos. Viena iš jų – 17 savivaldybių teritorijoje įdiegta gyventojų perspėjimo sirenomis sistema. Šis projektas suteikė galimybę įsigyti ir sumontuoti 197 sirenas, kurios perspės gyventojus ne tik branduolinės avarijos atveju, bet ir kitų krizių bei ekstremaliųjų situacijų metu.

„Šiomis sirenomis iš dalies yra modernizuota Lietuvos gyventojų perspėjimo sistema. Tai padės užtikrinti ir tolesnę jos plėtrą bei integraciją su kitomis sistemomis“, – teigė PAGD Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus viršininkas Ernestas Trunovas.

Pasak jo, išplėstas esamas sirenų tinklas padidino ir perspėjamų apie nelaimes gyventojų skaičių, sudarė galimybes centralizuotai valdyti dalį perspėjimo sirenomis sistemos.

Norvegijos projekte daug dėmesio skirta ir gelbėjimo pajėgų parengties stiprinimui. Pernai rugsėjo 21 d. šio projekto dėka Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (Valčiūnų kaime, Vilniaus r.) buvo surengtos vienos didžiausių šalyje valstybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos. Jose dalyvavo beveik 700 dalyvių iš 50 įvairių Lietuvos ir užsienio institucijų.

„Pratybų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas žmonėms, turintiems negalią ir specialiųjų poreikių. Pratybose buvo pasinaudota tarptautinių institucijų patirtimi, dirbta su naujausia gelbėjimo ir švarinimo įranga. O siekiant pratybų eigą maksimaliai priartinti prie realių sąlygų, gyventojų švarinimą atliekantys pareigūnai galėjo treniruotis, atlikti švarinimą ir dozimetrinę kontrolę, panaudodami realius radiacijos šaltinius“, – sakė Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininkas Kęstutis Agintas.

Šiose pratybose buvo imituojamas asmenų surinkimas iš užterštų teritorijų, atliekama transporto ir gyventojų radioaktyviojo užterštumo kontrolė, dezaktyvavimo darbai, taip pat buvo vykdomas evakuotų gyventojų priėmimas ir apgyvendinimas kolektyvinės apsaugos statiniuose.

Pratybų metu dirbo Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, Radiacinės saugos centro specialistai. Jose dalyvavo Lietuvos kariai, Vilniaus rajono, Kalvarijos savivaldybės atstovai, šauliai, greitosios pagalbos medikai ir Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai.

Vykdant projektą daug dėmesio buvo skirta Lietuvos ir Norvegijos institucijų bendradarbiavimui, susipažinta ir pasisemta patirties, kaip reaguoti į krizines ir ekstremaliąsias situacijas. Ši patirtis yra labai naudinga stiprinant gelbėjimo pajėgų parengtį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir užtikrinant gyventojų perspėjimą bei jų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.

Be to, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija iš projekto lėšų įsigijo licencijuotos programinės įrangos, kuri yra skirta vertinti ir prognozuoti galimos avarijos Baltarusijos AE vystymosi eigai ir radionuklidų išmetimų į aplinką charakteristikoms.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo sukurta ir šalies gyventojams skirta informavimo sistema bei mokymo programos, integruotos į Lietuvos švietimo sistemą ir pritaikytos įvairioms amžiaus grupėms. Jos turėtų pasiekti ne mažiau kaip 100 tūkst. gyventojų. Projekto lėšomis buvo sukurti ir informaciniai filmai „Pasirengimas reaguoti į avariją Baltarusijos atominėje elektrinėje“ ir „Gyventojų veiksmai įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje“.

Šio projekto metu buvo atnaujinta Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė LT72, kurioje skelbiama informacija, kaip pasirengti gresiančioms nelaimėms ir kaip elgtis jų metu. Šioje svetainėje yra paskelbta aktuali informacija, skirta negalią turintiems gyventojams, kad jie turėtų galimybę pasirengti ekstremaliosioms situacijoms.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas