Tarptautinį pripažinimą ir gausybę apdovanojimų pelniusi Oskaro Koršunovo „Žuvėdra“ atvyksta į Uteną

Pietų Korėja, Kinija, Suomija, Vokietija, Belgija, Is­panija, Ukraina, Italija, Prancūzija, Lenkija, Kroati­ja, Bosnija ir Hercegovina, Rumunija, Rusija, Bal­tarusija – šių šalių scenose skambėjo griausmingi aplodismentai Oskaro Koršunovo „Žuvėdros“ akto­riams, tarp kurių – net keturi Naconalinės kultūros ir meno premijos laureatai. Jau vasario 15 d. (antradie­nį) aplodismentai skambės Utenoje – spektaklis pa­gal Antono Čechovo kūrinį bus rodomas Utenos kul­tūros centre. Tai puiki galimybė pamatyti šį itin retai rodomą spektaklį.

Režisierius O. Koršunovas lin­kęs šiuolaikiškai interpretuo­ti klasikos kūrinius. Pasak jo paties, OKT dar gyvavimo pra­džioje suformulavo vieną pagrin­dinių savo moto klasiką staty­ti kaip šiuolaikinę dramaturgiją, paverčiant ją ne istoriniu ekskur­su, o betarpišku išgyvenimu. Ne išimtis ir „Žuvėdros“ pastatymas.„Kai girdžiu, kad Čechovo pjesė­se žmonės geria arbatą, o gyve­nimas eina pro šalį, galvoju: kokia arbata? Jie čia murkdosi, plaka­si, iš visų jėgų stengiasi išsilaikyti šitame gyvenime“, – apie spekta­klio aktualumą pasakojo režisie­rius O. Koršunovas.

Spektaklyje vaidina visiems puikiai žinomi aktoriai Giedrius Savickas, Darius Meškauskas, Agnieška Ravdo, Airida Gintau­taitė, Rasa Samuolytė, Dainius Gavenonis, Darius Gumauskas, Vytautas Anužis, Kirilas Gluša­jevas, Nelė Savičenko ir Marty­nas Nedzinskas. Pastarieji du už vaidmenis, sukurtus „Žuvėdroje“, pripažinti geriausiais metų akto­riais Lietuvoje – jiems įteikti pres­tižiniai „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimai. Tarp aktorių – ir keturi Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – N. Sa­vičenko, D. Meškauskas, D. Ga­venonis ir V. Anužis.

Režisierius O. Koršunovas ir jo aktorių trupė dvejus metus iš ei­lės buvo pakviesti į prestižiškiau­siu menų renginiu pasaulyje lai­komą Venecijos bienalę. Pirmą kartą buvo pristatytas „Hamle­tas“, antrą kartą režisierius ir ak­toriai festivalio publikai parodė „Žuvėdrą“. Italų kritikų verdiktas buvo trumpas ir aiškus – tai vie­nas geriausių spektaklių Veneci­jos bienalės programoje.

„Pribloškiantis lietuvių pasta­tymas“, „pavyzdys mūsų dar­buotojams, apsimetinėjantiems aktoriais“, „pribloškiantis akto­rių pasirodymas“, „stulbinan­ti Čechovo analizė“, „aukščiau­sias profesionalumas“ – tokios kritikų frazės vainikavo lietuvių pasirodymą.

„Žuvėdra“ sužavėjo ir Vilniuje spektaklį stebėjusį prancūzų te­atro teoretiką Patrice Pavis, lai­komą bene didžiausiu šios srities autoritetu Europoje.

„Man didžiulį įspūdį paliko tech­nika, kuria kuriamas spekta­klis, kaip bendraujama su žiūro­vu, kaip pateikiamas tekstas. Esu matęs ne vieną „Žuvėdros“ pasta­tymą, esu matęs ir labai gerų „Žu­vėdros“ pastatymų, bet šis buvo lyg tyro oro gurkšnis“, – po vilnie­čių spektaklio rašė P. Pavis.

Organizatorių inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas