Valstybei priklausantis melioracijos turtas menkai prižiūrimas

Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, todėl palankios žemės ūkio sąlygos gali būti sukurtos tik sausinant žemę. Apie 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išauginama nusausintose žemėse, todėl melioracija Lietuvoje yra labai svarbi žemės ūkio gamybos ir kaimo infrastruktūros dalis. Valstybės kontrolė atliko auditą, kurio metu vertino, ar Žemės ūkio ministerija tinkamai formuoja ir vykdo valstybės politiką melioracijos srityje ir ar savivaldybės tinkamai prižiūri valstybei priklausantį melioracijos turtą. „Žemės ūkio ministerija ne visas jai nustatytas funkcijas melioracijos srityje vykdė tinkamai, todėl nežinoma visos melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklė ir jos pokyčiai, negalima efektyviai planuoti melioracijos darbų”, – kalbėdama apie audito rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Auditoriai konstatavo, kad Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas melioracijos turto privatizavimo iki 2015 metų planas nebus įgyvendintas, nes Žemės ūkio ministerija neparengė visų reikalingų teisės aktų projektų. Todėl valstybei ir toliau neapibrėžtą laiką teks papildoma našta – rūpintis turtu, iš kurio naudos gauna melioruotos žemės sklypų savininkai.
Taip pat nustatyta, kad ministerijos parengtoje 2012–2014 metų Melioracijos programoje išdėstyti vertinimo kriterijai nėra aiškiai išskirti, sudaryti nesilaikant hierarchinio principo, abstraktūs. Nerengiamos metinės programos įgyvendinimo ataskaitos, todėl nėra galimybės vertinti pasiektus programos tikslus.
Žemės ūkio ministerijai neužtikrinus, kad nuo 2004 metų būtų sukurta ir funkcionuotų grafinė melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazė, yra nežinoma viso valstybei priklausančio melioracijos turto būklė, negalima efektyviai planuoti melioracijos darbų. Taip pat nežinomas ir tikslus lėšų poreikis, reikalingas valstybei nuosavybės teise priklausančio melioracijos turto tinkamai priežiūrai. Ministerija nevertino, ar savivaldybės lėšų poreikį melioracijos funkcijai vykdyti apskaičiuoja pagal žemės ūkio ministro patvirtintą metodiką.
Valstybei priklausantį melioracijos turtą pavesta prižiūrėti savivaldybėms. Audito metu nustatyta, kad jos kasmet nušienauja tik apie 2 proc. visų valdomų melioracijos griovių (pagrindinės melioracijos sistemos dalies), o penktadalis savivaldybių griovių iš viso nešienauja. Audito metu vertintose Alytaus, Pasvalio, Šilutės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse per metus melioracijos specialistai apžiūri ir įvertina mažiau kaip 7 proc. drenažu nusausintos žemės būklę. Melioracijos griovių šiose savivaldybėse apžiūrima mažiau kaip 9 proc., o nušienaujama – iki 5 proc., todėl jų būklė nuolatos blogėja, o melioracijos sistemų efektyvumas mažėja.
Valstybės kontrolė Žemės ūkio ministerijai pateikė rekomendacijas, padėsiančias formuoti efektyvesnę valstybės politiką melioracijos srityje, įgyvendinti turto pertvarką ir mažinti valstybei tenkančią melioracijos turto priežiūros naštą.

Valstybės kontrolės inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas