Seniems durpynams – naują gyvenimą

Šalyje pradėta pažeistų žemių inventorizacija leis tiksliai nustatyti, kiek turime nebenaudojamų ir degraduojančių nusausintų durpynų, kokį jie užima plotą ir kokia jų būklė. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos šiuos duomenis numato surinkti iki 2015-ųjų pabaigos. Remiantis surinkta informacija, bus sprendžiama, kuriuose nebenaudojamuose durpynuose dar gali vykti durpių gavyba, o kuriuos reikia rekultivuoti ir sudaryti sąlygas pelkių ekosistemoms atsikurti.

Praeityje pelkės užėmė apie 10 proc. Lietuvos teritorijos, bet jų ėmė mažėti, pradėjus naudoti žemės ūkiui, miškininkystei ir durpių gavybai, kai jos buvo sausinamos ar kitaip pertvarkomos. Dalis iki 1990 m. nusausintų durpynų (pelkių) ir dabar tebenaudojama miškininkystei, žemdirbystei ar durpių gavybai, tačiau nemaži plotai yra apleisti. Tokie nenaudojami durpynai – potencialūs gaisrų židiniai, o vykstant jų mineralizacijos procesams į atmosferą išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

Pažeistų žemių inventorizacija – pradinis etapas įgyvendinant aplinkos ministro patvirtintą Valstybinių pažeistų žemių 2014-2020 m. tvarkymo planą.

Aplinkos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas