Šeimos raginamos ruoštis festivaliui–konkursui „Gaidų pynė 2016“

Festivalio–konkurso „Gaidų pynė 2016″ tikslas – puoselėti Lietuvoje šeimos muzikavimo tradiciją, stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius, sudaryti sąlygas muzikuojančioms šeimoms ir jauniesiems atlikėjams įgyti sceninės patirties, scenoje kartu su artimaisiais išgyventi saviraiškos džiaugsmą.

Festivalis plėtoja mokymosi visą gyvenimą idėją, skatina nuolatinį mokymąsi, vykstantį bet kuriuo amžiaus tarpsniu. Tad jame dalyvausiančios muzikuojančios šeimos gaus vertingų muzikos profesionalų patarimų, padėsiančių plėtoti turimus muzikinius įgūdžius.
Jeigu moki dainuoti ar groti kokiu nors instrumentu, turi mamą, tėtį, brolį ar seserį, močiutę ar senelį, giminių, kurie galėtų muzikuoti kartu, registruokis į muzikuojančių šeimų festivalį-konkursą „Gaidų pynė 2016″, kurio apžiūra vyks šių metų gegužės 13 dieną Utenos muzikos mokyklos salėje. 16 val. bus galima repetuoti, o 17 val. prasidės koncertas.
Varžytis galima trijose muzikos kategorijose: akademinėje, liaudies, pramoginėje.
PAGRINDINĖS SĄLYGOS – festivalyje gali dalyvauti šeimų ansambliai, kuriuos sudaro įvairių kartų ir įvairaus amžiaus atlikėjai, susieti giminystės ryšiais. Ansamblio sudėtyje gali būti vienas šeimos bičiulis, tačiau negali būti daugiau kaip vienas muzikas profesionalas. Dalyvių amžius neribojamas. Ansambliai gali būti pasiruošę savarankiškai arba padedant mokytojams. Instrumentinė-vokalinė sudėtis ir dalyvių skaičius neribojamas, bet pasirodyme turi dalyvauti ne mažiau kaip du atlikėjai. Ansamblis turi atlikti ne trumpesnę nei 5 minučių ir ne ilgesnę nei 8 min. trukmės laisvą pasirinktą programą.
VERTINIMO KRITERIJAI: Muzikalumas (intonacija, ritmas), meniškumas, originalumas, ansambliškumas, sceninis įvaizdis. Visi rajoninio turo dalyviai bus apdovanoti rėmėjų prizais, gaus dalyvių pažymėjimus.
Respublikinis prizinis fondas: I vieta – 150 eurų, II vieta – 100 eurų, III vieta – 50 eurų. Festivalyje dalyvaujantiems ansambliams bei jų mokytojams ar vadovams (jei tokie yra) bus įteikiamos dovanėlės ir diplomai, padėkos raštai ir suvenyrai. Paskatinimo dovanėlėmis bus apdovanojami geriausiai pasirodę jauniausieji atlikėjai bei suaugusieji, pradėję muzikuoti vyresniame amžiuje. Festivalio pabaigoje numatomos festivalio laureatų koncertinės kelionės į Lietuvos mokyklas ir globos namus. Tai leis dalyviams pasidalinti muzikavimo šeimoje džiaugsmu su kitais, pajusti savo veiklos reikšmingumą ir prasmę ne tik savo šeimos rate.
KĄ TURIT PADARYTI: suburti šeimos kolektyvą, sugalvoti jam pavadinimą, pasirinkti muzikos kategoriją, užpildyti ir iki balandžio 30 d. išsiųsti anketą el. p. zita.mackevicieneHYPERLINK „mailto:zita.mackeviciene@utena.lt”@HYPERLINK „mailto:zita.mackeviciene@utena.lt”utena.lt (pageidautina – pridėti kolektyvo asmenukę). Anketos pavyzdį pridedame. Pasiteirauti galima tel. (8 686) 62331, (8 389) 64013 arba (8 389) 61626.

Organizatorius – Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrija

Partneris – Utenos muzikos mokykla.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas