Paryžiaus susitarimo ratifikavimas – gera žinia ir Lietuvai, ir pasauliui

„Visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos, kurį prieš metus Paryžiuje patvirtino 195 valstybės, ratifikavimas – labai svarbus žingsnis vienijant pasaulio pastangas kovojant su šia kaita. Mūsų Seimas jau pradėjo ratifikavimo procesą, ir artimiausiu metu tikimės geros žinios, kad Lietuva jau yra tarp Paryžiaus susitarimą ratifikavusių valstybių”, – sakė aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Šį susitarimą, gruodžio 20 dienos duomenimis, jau ratifikavo 117 šalių. Tarp jų ir didžiosios – JAV, Kinija, Brazilija, taip pat Europos Sąjunga, kuri yra viena pagrindinių klimato kaitos mažinimo pasauliniu mastu iniciatorių ir lyderių.
Lietuva – devynioliktoji ES šalis, kuri ratifikuos šį itin svarbų visos planetos ateičiai susitarimą, kad ne tik išsivysčiusios, bet ir besivystančios valstybės mažins išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Laikydamasi Paryžiaus susitarimo įtvirtintų solidarumo nuostatų, mūsų šalis kartu su kitomis išsivysčiusiomis valstybėmis savanoriškai, pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos numatytus įsipareigojimus, teiks finansinę paramą besivystančioms šalims, o šios irgi savanoriškai prisidės finansuojant priemones klimato kaitai mažinti.
Paryžiaus susitarimas – tai 20 metų tarptautinių derybų rezultatas ir pirmasis XXI a. daugiašalis susitarimas, kuris nustato visuotinių veiksmų planą, kaip išvengti pavojingų klimato kaitos padarinių. Jis įsigalios 2020 m. ir pakeis Kioto protokolą.
Šis susitarimas siunčia aiškų signalą visų šalių politikams, pramonininkams, investuotojams finansinius ir ekonominius išteklius nukreipti taip, kad vietoj iškastinio kuro vis daugiau būtų naudojama atsinaujinančių energijos išteklių ir mažėtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų.

Aplinkos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas