MŪSŲ NAMAI

Pasaulį užgriuvusios negandos, atrodo, nesibaigs… Keleri praėję metai buvo sudėtingi ir gausūs netikėtų iššūkių. Pirmiausia mūsų kasdienybę sutrikdė pandemija, o dabar gyvename karo baimėje. Smagias dienas lydėjo atradimai, liūdnas – praradimai, bet visus sunkumus nugalėjo paprasta žmogiška laimė. Net ir iššūkių kupinomis aplinkybėmis atsakingai dirbdami pasiekėme reikšmingų rezultatų ir susitelkę geranoriškumui sulaukėme viltingos, šviesios pavasario šventės – šv. Velykų. Tad visiems nuoširdžiai linkiu, pirmiausia, sveikatos. Juk nieko nėra svarbiau – ji patikėta žmogui kaip lobis. Telydi Jus kantrybė, darna, tikėjimas ir taika“, – Utenos socialinės globos namų bendruomenės vardu direktorius Osvaldas Žiezdrys.

Pavasaris jau drąsiau žingsniuoja per žemę, išskleisdamas vis spalvingesnę skraistę, puošdamas sodus baltais nuometais, išjudindamas vis daugiau gyvasties. Taip ir mes, pagauti šio pašėlusio laiko, bundame vis labiau gyvybingesni. Versdami jau ketvirtą metų puslapį pasidalysime įžvalgomis apie tai, kokias paslaugas gauna, kaip leidžia laisvalaikį gyventojai Utenos socialinės globos namuose.

Šiuo metu juose gyvena apie 270 asmenų iš Utenos apskrities ir kitų šalies regionų. Čia teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės globos ir laikino atokvėpio paslaugos. Šiomis paslaugomis dažniausiai pasinaudojama, kai reikia sulaukti ilgalaikės globos vietos ar kai artimieji tiesiog nori išvykti atostogų.

Kaip ir kiekvienais metais, įstaigoje vyksta gyventojų kaita, nes vieni atvyksta, kiti – išvyksta, treti – išeina anapilin. Vieni yra savarankiškesni, kuriems užtenka tik socialinių darbuotojų pagalbos, kitiems – turintiems sunkią negalią – reikalingos ir slaugos paslaugos. Tokių gyventojų vidutiniškai būna apie 150. Nors globos namuose gyvenamųjų vietų skaičius gana didelis, deja, norint apsigyventi juose, tenka laukti apie du–tris mėnesius. Įstaiga teikia aplinkos ir būsto, maitinimo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros ir slaugos, darbinio užimtumo, buities ir asmens higienos, sporto bei kultūrines-edukacines paslaugas.

Ypatingą dėmesį skiriame slaugomų gyventojų priežiūrai. Gyventojus aptarnauja kvalifikuotas ir reikiamas licencijas turintis personalas. Slaugomus gyventojus visą parą prižiūri individualios priežiūros darbuotojai, o pablogėjus sveikatai, kviečiamas budintis slaugos personalas. Reabilitacijos komanda atlieka įvairias pacientų atstatymo ir palaikymo procedūras. Tam pritaikyti puikiai įrengti ergoterapijos, kineziterapijos, masažo kabinetai su profesionalia įranga. Sunkiems ligoniams reabilitacijos procedūros atliekamos jų gyvenamuosiuose kambariuose.

Labai džiaugiamės šiais metais gautu įstaigos įvertinimu – ISO kokybės vadybos sistemos sertifikatu, kuris patvirtina personalo pastangas teikti kokybiškas paslaugas ir nuolatinį įstaigos tobulėjimą.

Gyventojų savarankiškumas ugdomas ir kultūrinės veiklos puoselėjamos vykdant edukacines, literatūrines-muzikines popietes – mūsų gyventojai turi galimybę dalyvauti garsinio skaitymo, vaidybos bei muzikinių popiečių renginiuose, orientuotuose į įvairaus amžiaus žmonių įtraukimą į bendras kultūrines veiklas, literatūros ir muzikos populiarinimą, pasaulėžiūrą, kūrybos pažinimą. Labai populiarios tapo teminės diskotekos: „Tarptautinė šokio diena“, „Gerumo“, „Draugo“, „Valentino dienos“ ir kt., į kurias smagiai pašokti, pasisemti teigiamų emocijų susirenka didelis būrys bendruomenės narių. Gyventojai su džiaugsmu vaidina spektakliuose.

Praėjusių metų spalio 30 d. iškilmingame mūsų namų Šv. Vincento Pauliečio koplyčios šventinimo 25-mečio jubiliejuje šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Tai vieta, kur mūsų bendruomenė gali atsitraukti nuo gyvenimo šurmulio ir su atvira širdimi rimties laiko akimirksnį skirti maldai.

Mūsų namuose ypač laukiama bendrystės kupina šventė „Iš širdies į širdį“, skirta Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti, kai galime pasidžiaugti per metus įgyvendinta gyventojų kūryba bei pabūti kartu su žinomiausiais Lietuvos muzikos grandais.

Esame pamaloninami pakvietimais į kitų įstaigų organizuojamus renginius. Dalyvaujame Utenos rajono neįgaliųjų draugijos, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ organizuojamuose renginiuose, Zarasų socialinės globos namų rengiamose Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto atvirosiose socialinės globos namų vasaros sporto žaidynėse, Utenos Tradicinių amatų centro „Svirnas“ edukaciniuose užsiėmimuose. Eksponuojame gyventojų kūrybą Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio padalinyje. Bendradarbiaudami su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnais, rengiame susitikimus aktualiomis saugaus eismo, viešosios tvarkos temomis. Džiaugiamės jau kelerius metus besitęsiančia nuoširdžia bičiulyste su Utenos „Juventus“ klubu, dovanojančiu daugybę džiugių akimirkų ir neišdildomų įspūdžių mūsų gyventojams stebint krepšinio varžybas sporto arenoje. Taip pat esame dėkingi Utenos kameriniam teatrui ir Utenos kultūros centrui už pasiūlymus mūsų gyventojams dalyvauti jų organizuojamuose kultūriniuose renginiuose.

Šį pavasarį pasitikome Kaziuko mugės šurmulyje. Į jau tradicinę, tačiau kelerius metus nevykusią, pasiilgtą šventę sugužėjo dalyvių iš mūsų miesto ir svečių iš kitų rajonų. Skambėjo linksma muzika, buvo pasveikinti visi Kaziai ir Kazytės, liejosi dainos, vyko derybos prie rankdarbiais nukrautų stalų. O visą smagumą vainikavo lauke ant laužo paruoštas gardžiausias „Medžiotojų“ šiupinys.

Norėčiau pasidžiaugti kasmet gausėjančiu savanorių būriu. Įstaiga yra akredituota organizacija, turinti teisę priimti jaunuolius atlikti savanorišką veiklą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kuri skatina jaunus žmones tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje, ugdyti toleranciją, pagarbą ir pilietiškumą. Su gražiomis iniciatyvomis lankėsi VšĮ „Visi esame lygūs“ savanoriai. Tai aktyvi savanoriška organizacija, vienijanti bendraminčius, teikiančius visokeriopą būtiną paramą ir pagalbą bei užsiimančius įkvepiančia ir sveikintina visuomeniška veikla. Mūsų namuose kiekvieną savaitę su gerumo misija lankosi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Utenos skyriaus savanoriai, dovanojantys savo laiko ir jėgų mūsų gyventojams, motyvuojantys aktyviai, kūrybiškai dalyvauti įvairiose veiklose, įkvepiantys stiprybės ir pasitikėjimo. Dėkojame šiems gėrio, atjautos skleidėjams už draugystės, jautrumo, puikios nuotaikos kupiną laiką, širdingus pašnekesius.

Pasinaudodama proga, noriu priminti priėmimo į socialinės globos namus sąlygas ir pakviesti nedvejoti, jei Jums ar Jūsų artimiesiems reikalinga profesionali priežiūra ar slauga, kreiptis tiesiai į mūsų įstaigą ar savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių dėl stacionarių socialinės globos paslaugų. Į socialinės globos namus priimami asmenys, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Vieno mėnesio socialinės globos kaina asmeniui su negalia – 1 180 Eur, o asmeniui su sunkia negalia – 1 320 Eur.

Informaciją parengė Vilma BIKERIENĖ, direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas