Įsigalios radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo tvarkos aprašas

Šių metų lapkričio 1 dienos įsigalios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 metų birželio 12 dienos įsakymas Nr. V-685 „Dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo” (toliau – Aprašas).

Iki šio įsakymo įsigaliojimo suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai ir stebėsenos planai galioja neterminuotą laiką, jei nekeičiama antenų įrengimo vieta, aukštis virš žemės paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptis, nedidinama radiotechninių objektų efektyviosios spinduliuotės galia bet kuria kryptimi ar radiotechniniame objekte neįrengiama naujų antenų. Radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai ir stebėsenos planai, kurie visuomenės sveikatos centrui apskrityje pateikti derinti iki šio įsakymo įsigaliojimo, bus baigiami derinti laikantis šiuo metu galiojančios tvarkos.
Pagal įsigaliosiančio Aprašo nuostatas, radiotechninio objekto operatorius elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikia derinti kartu su radiotechninės dalies projektu. Esant tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, kai pastatomi nauji statiniai aplink radiotechninį objektą esančioje teritorijoje, stebėsenos planas teikiamas derinti atskirai. Šiuo atveju Visuomenės sveikatos centras turi suderinti stebėsenos planą ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Apraše nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.
Kai projektuojamas radiotechninis objektas, atliekami elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai siekiant nustatyti, kokiais atstumais nuo antenų ir kokiame aukštyje virš žemės paviršiaus pasiekiamos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leistinos vertės. Apraše yra nurodyti kriterijai, kuomet operatoriai visuomenės sveikatos centrui gali neteikti elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimų teritorijoje, o per nustatytą terminą turi organizuoti elektromagnetinės spinduliuotės matavimus nustatytuose elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškuose, matuojant suminius suderinto radiotechninio objekto ir kitų apie suderintą radiotechninį objektą esančių radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės parametrus ir radiotechninio objekto intensyviausio spinduliavimo kryptimi esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, į kurią galima patekti be apribojimų.
Pažymėtina, kad sprendimai dėl radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir stebėsenos planų laikomi suderintais ar nesuderintais ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo priėmimo visuomenės sveikatos centre dienos arba, jei buvo pateikti ne visi dokumentai, nuo visų dokumentų ar informacijos gavimo visuomenės sveikatos centre dienos.

Utenos visuomenės sveikatos centro inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas