Utenos kredito unijoje – geresnės sąlygos taupyti

Utenos kredito unija vienų metų indėlio sutartį sudariusiems nariams moka 1,5 proc. metines pa­lūkanas, o už 18 mėn. indėlį – net 2 proc. Tokios pa­lūkanos yra net keliskart didesnės negu už tokios pat trukmės indėlius siūlomos palūkanos didžiuo­siuose šalies bankuose, taip pat – ir didžiausios re­gione, palyginti su kitomis čia veikiančiomis kredi­to unijomis.

Utenos kredito unijos adminis­tracijos vadovas Andrius Mac­konis sakė, kad atidžiai savo pi­nigus skaičiuojantys ir taupymu besirūpinantys gyventojai, pa­stebėję patrauklų pasiūlymą, ne­abejodami tampa Utenos kredito unijos nariais, kad galėtų perkelti turimas santaupas ir toliau taupy­ti geresnėmis sąlygomis.

„Kai šalyje įsibėgėja infliaci­jos tempai, pinigai praranda savo vertę. Dėl to tampa nenaudin­ga indėlius laikyti ten, kur už juos moka žemas palūkanas, arba dar blogiau – nemoka visiškai, – aiš­kino A. Mackonis. – Žmonės tai puikiai supranta ir renkasi geres­nius pasiūlymus.“

Nors vienas kitas asmuo ir at­vyksta į Uteną, kad taptų kredito unijos nariu ir čia pradėtų taupy­ti, vis daugiau gyventojų naudoja­si elektroninio parašo privalumais ir narystės bei taupymo sutartis sudaro neišvykę iš savo namų. „Džiugu, kad žmonės išnaudoja interneto ryšio ir elektroninio pa­rašo teikiamas galimybes, dėl ku­rių fizinė finansinių paslaugų teiki­mo vieta ir jos darbo laikas tampa visiškai nebesvarbūs“, – džiaugė­si A. Mackonis.

Kviečiame nedelsti ir pasirūpin­ti savo santaupomis pradedant taupyti Utenos kredito unijoje!

Jei naudojatės elektroniniu pa­rašu, tapti Utenos kredito unijos nariu bet kada galite interneto svetainėje www.uku.lt arba dar­bo dienomis atvykę į kredito uniją (Aušros g. 34-3, Utena). Detalią informaciją galite rasti www.uku.lt arba teirautis tel. (8 389) 50 995 ir el. paštu info@uku.lt

Utenos kredito unija yra LKU kredito unijų grupės narė. Grupės valdomas turtas sudaro beveik 60 proc. viso Lietuvos kredito unijų sektoriaus turto. 44 grupei priklausančios kredi­to unijos, kurių priežiūrą ir kontrolę vykdo LCKU, teikia svar­biausias finansines paslaugas – nuo mokėjimo kortelių ir el. bankininkystės „i-Unija“ iki terminuotųjų bei taupomųjų indė­lių, kreditų gyventojams, ūkiui bei verslui.

Utenos kredito unijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas