Rinkėjai valdžioje vėl norėtų matyti jaunus žmones

Ateinančių metų pavasarį vyks eiliniai rajonų savivaldos tarybų ir merų rinkimai. Naujai išrinktiems merams atsivers platesnės veikimo perspektyvos, nes jiems bus suteikta kur kas daugiau įgaliojimų nei iki šiol. Ką mano apie artėjančius rinkimus gyventojai, ar jie patenkinti dabartine Ignalinos rajono valdžia, kurią išsirinko prieš pusketvirtų metų, kokių naujų pokyčių tikimasi iš būsimosios valdžios, ar aktyviai žadama dalyvauti rinkimuose? Apie tai „Ignalinos diena“ kalbėjosi su gatvėje sutiktais praeiviais.

TATJANA

Man visa valdžia gera, todėl aš visada dalyvauju rinkimuose. Per ateinančius rinkimus balsuosiu už dabartinį merą. Jis yra geras rajono vadovas, ir dar – mano kaimynas. Meras labai mandagus, visada pasisveikina. Aš nieko prieš jį neturiu. O kas gi pasikeis, jei bus kitas meras? Man ir šitas geras.

RIČARDAS

Nepatinka ši valdžia man, daug ką negerai ji daro. Meras yra negeras, nes su žmonėmis ne taip bendrauja. Kai anksčiau buvo kitas meras, tai jis ir su eiline valytoja pasisveikindavo, o šitas, jei sniego yra, skundžiasi miesto seniūnui, kad sniegas nenukastas, kad kojas sušlapo.
Ko jie ten visi rajono taryboje riejasi, nesuprantu, nes ten nebuvau, bet ką rašo vietinis laikraštis, paskaitau. Dar negalvojau, už kokią partiją balsuosiu. Kito kandidato, išskyrus dabartinį, į merus nežinau. Kai buvo seni politikai valdžioje, buvo kitas dalykas, pavyzdžiui, miestą geriau prižiūrėjo.

ZENONAS

Aš mažai politika domiuosi. Dabartinė valdžia tvarkosi. Man atrodo, kad viskas yra gerai, viskas tvarkoje. Tegul ši valdžia toliau dirba. Kitais metais aš balsuosiu už tą pačią valdžią.

RAMŪNAS

Dabartinė valdžia geresnė nei buvusioji, nes nors kažką daro. Esu vidiškietis, o Vidiškės, išrinkus šią valdžią, pasikeitė, tapo daug gražesnės – po truputį tvarkomi daugiabučių namų kiemai, takeliai. Šventes Vidiškių seniūnija geras surengia, skųstis tikrai negalima. Man nesvarbu, už kokią partiją balsuoti, aš balsuosiu už konkretų žmogų. Ir mano pažįstami renka žmogų, jei jis patinka, o ne partiją. Gal dabartinė valdžia nori pasirodyti, kad ją vėl perrinktų, todėl ir dirba gerai? Netolima ateitis viską parodys, kas ir kaip yra.
Dabartinis meras yra jaunesnis. Anoji valdžia jau buvo atgyvenusi, sėdėjo ir tik vietą užėmė. Ne tik Vidiškėse, bet ir Ignalinoje daug kas pasikeitė. Neseniai susilaužiau koją. Anksčiau atvažiavus pas daktarus iš autobusų stoties reikėdavo su ramentais pėsčiomis eiti iki ligoninės, dabar kursuoja autobusas, ir atgal į stotį gali grįžti autobusu.
Vidiškiečiams opiausia problema yra prastas susisiekimas su Ignalina. Autobusai važiuoja tik ryte, per pietus ir vakare.

DANUTĖ

Dar nenusprendžiau už ką balsuosiu. Žmonės sako, kad jaunesnė valdžia labiau patinka jauniems, tokia jų nuomonė. Ignalina gražėja, nes yra tvarkoma, pati labai mėgstu vaikščioti, visur viską matyti, žiūrėti, kas keičiasi. Mieste pasikeitė gėlynai, tai iškart matyt, o miestas švarus, prižiūrimas. Apie tai, ar stengiamasi į rajoną pritraukti investicijas, nieko negaliu pasakyti, nes tuo nelabai domiuosi. Kokia partija yra valdžioje, man tokia ir gerai, prisitaikai žmogus. Man svarbiau konkretus žmogus, o ne partija.

VAIDUTIS

Esu pensininkas, todėl man visiškai viskas tas pats. Gyvenu pasienyje, prie pat užtvertos sienos – Didžiasalyje. Jokio skirtumo, kas valdo, vis tiek geriau nebus. Kiek metelių politikoje naujos šluotos šluoja, nieko neprišluoja. Mūsų Didžiasalis labai švarus, visur iššluota, tvarkinga, geriau nei Ignalinoje. Atvažiuokit, patys pamatysit.
Jeigu žmonos nereiktų vežti į rinkimus, nes ji nepaeina, pats balsuoti tikrai neičiau. Žmona irgi nesidomi politika, bet ji balsuoja todėl, kad reikia balsuoti. Aš, akis užmerkęs, pabalsuoju už bet ką.
Kai išėjau pensijon, niekuo nebesidomiu, net žinių nežiūriu. Man nebeįdomu, nes visi politikai yra melagiai, nuolat meluoja. Ką veikiu? Ogi žiūriu senus filmus, nes naujų gerų nerodo, tik prastus, net nėra ką žiūrėti, man įdomios tik senos rusiškos kino komedijos.
Kas yra meras, žinau. Per rajono derliaus šventę prieš kokius 5–6 metus esu būsimą merą pavaišinęs žuviene, jis už tai padėkojo. Jau tada jis buvo kažkuo, nes atvažiuodavo į Didžiasalį. Visi merai yra vienodi, nėra skirtumo, ar senas, ar jaunas valdys, nes jie visi savo kišenės žiūri.

PRANĖ

Manau, kad per ateinančius rinkimus savo valdžios nekeisim. Mes daugiausia jaunimą palaikom. Bet kai pagalvoji, jie ne tuo keliu eina, bet aš taip staigiai negaliu pasakyti. Jie jauni, patirties neturi, gal su metais ji ateis, gal bus labai gerai. Man ne tas pats, kas valdys mūsų rajoną. Ankstesnėje rajono valdžioje buvo pensininkai, jiems jau reikėjo poilsio.
Visada einu į rinkimus, nes žmogus privalo eiti, jei tu nebalsuosi, kitas už tave gali pabalsuoti. Kai balsuoju, jei kas nepatinka, nubraukiu, ir špygą kartais dar nupaišau, bet anksčiau laikraščiai apie tai nerašydavo. Turiu didelę problemą, tačiau nė viena valdžia man nepadėjo. Atgimimo gatvėje, kurioje gyvenu, tarp mano ir kaimyno pastatų stovi šimtametis beržas. Jei perkūnija ar kas, kai duos, su žemėmis suvarys mano namus nulūžęs beržas. Beržo šakos krenta, gali ir mane užmušti. Sėklų medis prineša net ant namo aukšto, teršia, šiukšlina visą kiemą. Beržas auga kaimyno žemėje, bet jis nesutinka nupjauti. Ir su miesto seniūnu, ir su Seimo nariu kalbėjau, bet man niekas nepadėjo. Jei kas padėtų, už tą ir balsuočiau.
Be kalbos, per rinkimus eisiu balsuoti. Žmonės gali vėl išrinkti šį merą. Dabartinis meras jaunas, energingas, pilnas naujų idėjų. Jis pirmą kartą šioje kėdėje, jeigu ir aš pakliūčiau valdžion, daug ko nežinočiau, nei ko paklausti, nei su kuo pasitarti, prapultis būtų.

AUKSĖ

Visada einu į rinkimus. Manau, kad gerą valdžią išsirinkome. Matom daug naujovių, daug naujų renginių, pastebėjau, kad jie visiškai kitokie. Visokių nuomonių yra apie valdžią, tik kiti gal neatvirauja, savo nuomonės nepasako. Žinau, už ką eisiu balsuoti, nes pasižiūriu rajono tarybos posėdžių transliaciją. Turiu savo partiją, kuri patinka, už ją balsuoju ne tik per vietos, bet ir per rinkimus į Seimą. Partijos pavadinimo nepasakysiu. Manau, kad turėtų išlikti ta pati valdžia, ji turėtų atlaikyti rinkimus. Beje, naujų lyderių tarp politikų aš nematau.

DALIUS

Valdžia vagia viską, vien korupcija aplinkui, tas pats ir Ignalinoje. Mano kaimynystėje gyvena viena savivaldybės administracijos darbuotoja, tai ėmė ir žemėmis užpylė mano kapčių, kuris yra už metro nuo tvoros. Pati nepylė, jos brolis užpylė. Ką nori tą ir daro, brolis po darbo valdišku traktoriuku mačiau šienavo. Mat dirba Ignalinos miesto seniūnijoje, jokios logikos.
Dabartinis meras nevertas šio posto. Manau, kad nauju lyderiu galėtų būti Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Gintautas Kindurys, aš juo pasitikėčiau. Naujoji valdžia nieko gero nenuveikė – pasodino pora gėlyčių, žolė šienaujama kas dvi savaites, miestas neprižiūrėtas. Valdant žaliesiems miestas buvo gražiau prižiūrimas. Tai kur mūsų valdžia? Tik į savo kišenę ji žiūri, žalieji rajoną valdė ilgai, mažiau jie savo kišenę žiūrėjo. Ir tvarka buvo geresnė. Žmonės galvoja, kad jaunus politikus išrinko, tai kažkas pasikeis. Tas pats kaip ir Seime. Reikia juos visus vyti, nulis iš jų…
Būtinai eisiu į rinkimus balsuoti, verkiant reikės eiti. Eisiu turėdamas viltį, kad kažkas pagerės. Draugų ir mano požiūris į valdžią sutampa. Ko labiausiai mums trūksta? Ogi požiūrio į žmogų. Žmogus yra nulis, viską turi rašyti raštiškai, ligoninės uždaromos, atlyginimų nėra, medicinos sesutės už 700 eurų lenkiasi. Imkit ir pakelkit atlyginimus. Pusė Ignalinos važiuoja į Vilnių dirbti, nes ten slaugytoja uždirba 1500 eurų.
Investicijų pritraukimu į rajoną niekas nesirūpina. To pavyzdys yra Palūšė, čia viskas išnuomota, išparduota, jokių investicijų, naujų darbo vietų. Gaila, kad jaunimo beveik nebeliko, už 500 eurų jaunas žmogus tai nedirbs.

APOLINARAS


Aš niekada nieko iš nieko nesitikiu, jokia valdžia man nieko nedavė ir neduos, viską pats savo rankomis susikūriau. Blogai, kad dalis rinkėjų kaip avių banda eina balsuoti, net nežinodami, už ką balsuos. Prieš ateinančius rinkimus žmonės turėtų ypač gerai pagalvoti, už ką atiduos savo balsą, pastudijuoti rinkimų programas, nes merams bus suteikta daug daugiau įgaliojimų veikti nei iki šiol. Dabar merai praktiškai iš dalies yra neįgalūs, turi kažkokių funkcijų, bet vietos savivalda be Vilniaus nieko negali. Sodinti gėlytes ir nupjauti veją, pasveikinti bobutes su gimtadieniu – argi tai pagrindinis valdžios darbas?
Pereikit per Ignaliną dieną, joje beveik nepamatysi jaunų veidų, vieni seneliai vaikšto. Jei būtų sudarytos geresnės sąlygos gyventi, jaunimas taip nebėgtų. Pagalvokit, kas dažniausia veržiasi į valdžią – arba karjeristai, arba tie, kurie prarado savo verslą.

Jurgitos Ulkienės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas