Poilsiautojai norėtų daugiau aktyvių pramogų prie vandens

Utenos rajone yra 29 maudytis ir ilsėtis prie van­dens telkinių skirtos vietos. Tačiau ar visos jos pri­taikytos patogiam poilsiautojų laisvalaikiui, ar tin­kamai įrengta infrastruktūra? Kaip dažnai tiriama vandens kokybė ir ar poilsiauti prie Utenos rajono vandens telkinių yra saugu, pasikalbėjome su Ute­nos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kazi­liūniene ir seniūnijų atstovais.

Maudyklų infrastruktūra atnaujinama kasmet

Pasak savivaldybės adminis­tracijos atstovės, visos mau­dyklos Utenos rajone yra tvar­kingos ir tinkamos poilsiauti, kiekvienoje maudykloje įreng­ti WC. Prie Vyžuonaičio, Dau­niškio ežerų (Sudeikių gatvė­je) Utenos mieste ir prie Alaušo ežero Sudeikių miestelyje mau­dytis įrengtų vietų dirba gelbė­tojai. Pastarosios maudyklos bei Tauragno ežero maudykla Tau­ragnuose labiausiai vertinamos ir poilsiautojų. „Įvardyti pras­čiausią maudytis ir ilsėtis prie vandens skirtą vietą būtų sunku, tačiau turint daugiau lėšų visa­da būtų, kur investuoti“, – sakė R. Kaziliūnienė. Tiltai, suoliu­kai, šiukšliadėžės, persirengi­mo kabinos, paplūdimio smė­lis atnaujinami pagal poreikį ir turimas lėšas. „Iš Utenos rajo­no savivaldybės aplinkos ap­saugos rėmimo specialiosios programos pakrantėms tvarky­ti, poilsio įrangai atnaujinti kie­kvienais metais skiriama lėšų. Poilsio įrangos remontą vyk­do seniūnijos. Šiais metais yra skirta 30 tūkst. eurų ir numato­ma keisti esamą poilsiui skirtą įrangą į perdirbto plastiko įran­gą maudykloje šalia Vyžuonai­čio ežero Utenos mieste“, – tei­gė savivaldybės administracijos atstovė. Visi darbai (poilsiavie­čių šienavimas, senos poilsio įrangos remontas ir naujos pir­kimas) vykdomi prieš praside­dant maudymosi sezonui.

Daugiau apie tai skaitykite antradienio laikraštyje „Utenos diena“.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas