Parapijiečių meilę ir pagarbą kunigas užsitarnavo savo paprastumu bei nuoširdumu

Prieš tris dešimtmečius į nedidelę ir atokią Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapiją atvykęs vos penkerių metų kunigystės patirtį turintis kunigas Povilas Klezys rado gerokai apleistą kleboniją su langus gožiančiais krūmokšniais ir žolėmis apsivijusiu taku, vedančiu prie vandens versmės – šulinio. Tačiau tai neišgąsdino jauno dvasininko: jis pamažu kūrėsi Spitrėnų bažnytkaimyje, susidraugavo su vietos gyventojais, kuriuos iki šiol vadina pačiais geriausiais parapijiečiais pasaulyje.

Šioje parapijoje sielų ganytojas kun. P. Klezys praleido, kaip jis sakė, 30 pačių gražiausių gyvenimo metų. Šiandien vargu ar būtų galima suskaičiuoti, kiek per šį laikotarpį jis sutuokė porų, pakrikštijo mažylių ar į paskutinę kelionę palydėjo mirusiųjų.
Nagingo staliaus iš Biržų sūnus Povilas nuo mažens mokėsi meistrystės – šio pomėgio neatsisakė iki šiol. Klebonijoje išskirtinė dvasininko rankomis sukurta aplinka traukia vestuvininkus, kurie po tuoktuvių ceremonijos bažnyčioje skuba į Žvirblių bažnytėlę bendrai nuotraukai. Tai – unikalus statinys iš apvalių medžio rąstelių. Gėlėmis ir augalais besidomintis dvasininkas visuomet randa laiko aplinkos puoselėjimui: įgyvendino ne vieną sumanymą, sukūrė mažas grožio saleles. Ir pačiam gražu, ir svečiui džiugina sielą.
2016-ieji kunigui P. Kleziui, tarnaujančiam Dievui ne tik Spitrėnų bažnytkaimyje, bet ir Sudeikių, Biliakiemio parapijose bei aptarnaujančiam Radeikių koplytėlę, yra išskirtiniai: paskutinę gegužės mėnesio dieną jis atšventė gražią 35 metų kunigystės bei 30 metų kunigystės Spitrėnų parapijoje sukaktį. Ta proga į bažnyčią atvyko Minsko arkivyskupas metropolitas Tadeuš Kondrusievič, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, taip pat susirinko gausus būrys pasveikinti atvykusių kun. P. Klezio kurso draugų.
Po šv. Mišių ir gražaus pamokslo atėjo eilė sveikinimams: už gražų bendravimą jam dėkojo bažnyčios choristai, draugai, artimi bičiuliai, Spitrėnų, Biliakiemio, Radeikių kaimų ir Sudeikių miestelio bendruomenės, Utenos kaimiškosios seniūnijos, Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovai, įteikę padėkas ir glėbius gėlių. Dėkota už paprastumą, šiltą ir guodžiantį žodį, draugišką rankos paspaudimą ir globą vedant tikėjimo keliu.

Po kun. P. Klezio jubiliejaus iškilmių Spitrėnų bažnyčioje jubiliatas davė interviu laikraščiui „Utenos diena“.

Daugiau apie tai skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Autorės ir V. Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas