Panorusiųjų įsistiklinti ar įsirengti balkonus laukia naujovės

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ar kitų patalpų savininkų, norinčių įstiklinti ar įrengti balkonus daugiabučiame gyvenamajame name, laukia naujovė – šiems darbams atlikti mieste reikalingas paprastojo remonto darbų aprašas (projektas) ir rašytinis pritarimas projekto sprendiniams. Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 5.2 punkto nuostatomis, balkonų, lodžijų stiklinimo darbai yra fasado elementų keitimas, nes keičiama fasadų išvaizda. Iki paprastojo remonto aprašo rengimo pradžios numatomi atlikti bendrojo naudojimo objektų remonto darbai turi būti aptarti visuotinio susirinkimo metu su butų ir kitų patalpų savininkais ar bendrijos nariais pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus ar daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos nustatytą tvarką.

Paprastojo remonto aprašą (išskyrus atvejus, kai įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos bendrosios pastatų inžinerinės sistemos), kurį gali parengti pats statytojas, turintis architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą, sudaro:
1) aiškinamasis raštas, kuriame: nurodoma pastato adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis; patalpos (patalpų) adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis, jei paprastojo remonto darbai bus atliekami tik atskirose pastato dalyse; aprašoma esama padėtis (pastato fasadų danga, fasado elementai, stogo danga (spalva, tipas, nusidėvėjimas ir kita)); aprašomi planuojami atlikti paprastojo remonto darbai, numatomi panaudoti statybos produktai (spalva tipas ir kita);
2) esamo pastato fasado (-ų) ir (ar) šlaitinio stogo spalvotos nuotraukos; numatoma statinio išorės (fasadų, šlaitinio stogo) vizualizacija – spalvotos nuotraukos, brėžiniai ar kita.

Utenos r. savivaldybės administracijos ir „Utenos dienos” inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas