Mobiliajame patikros punkte – pirmieji rezultatai

Kovo 25 dieną Utenoje pradėjusiame veikti mo­biliame koronaviruso patikros punkte darbas ver­da. Utenos ligoninės atstovai minėjo, kad kol kas viskas sklandu ir be trikdžių, ir džiaugėsi neigia­mais mėginių rezultatais. Pirmadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras COVID-19 atvejų epidemiologinio tyrimo rezultatuose paskelbė, jog patvirtintas vienas koronaviruso infekcijos atvejis Utenoje, tačiau antradienį prieš pietus paaiškėjo, kad tai – Anykščių rajono gyventojas.

Kaip informavo Utenos rajono savivaldybės administracijos So­cialinių reikalų ir sveikatos ap­saugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė, mobiliame punkte iki antradienio ryto jau paimti mė­giniai iš 190 tiriamųjų, 53 ėmi­nių atsakymai jau gauti, jie visi – neigiami, išskyrus vieną, kai gautas teigiamas atsakymas, bet ne Utenos, o Ukmergės rajono gyventojui. Kaip patikino savi­valdybės atstovė, šiuo metu de­rinamos sistemos, kad trumpo­sios SMS žinutės su neigiamais atsakymais tiriamuosius pasiek­tų kuo greičiau, nes iki šiol jos šiek tiek vėluodavo ir ateidavo tik po 24 val., kai duomenys jau pasiekdavo e. sveikatos pacientų portalą, kur, beje, pacientai taip pat gali pasitikrinti savo tyrimų atsakymus.

Kaip sakė mobilaus punkto vei­klą koordinuojančios Utenos li­goninės direktorius Dalius Drun­ga, darbas jame vyksta išskirtinai sklandžiai. „Tiesa, tenka užtrukti, – kalbėjo gydymo įstaigos vado­vas. – Kai baigiasi darbas su pa­cientais, visus duomenis dar rei­kia suvesti į elektroninę sistemą. Todėl žmonės dirba iki išnaktų, o viskas atliekama ne tik punkte, bet ir ligoninėje.”
Direktorius kol kas džiaugė­si tuo, kad visi mobiliame punk­te paimtų koronaviruso mėginių atsakymai neigiami, tačiau ste­buklais netikėjo. Anot jo, ir Ute­nos pirminės sveikatos priežiūros centras, ir Utenos ligoninė ruošia­si blogiausiam scenarijui. „Ma­nau, kad anksčiau ar vėliau teigia­mų atsakymų vis tiek bus, – teigė D. Drunga. – Renkame pacientų anamnezę, matuojame tempera­tūrą, turime greitųjų testų, pakan­kamai apsaugos priemonių, jas naudoja Priėmimo-skubios pa­galbos ir Reanimacijos skyriai, aprūpinami ir kiti skyriai. Perei­name nuo apsauginių medicini­nių kaukių prie respiratorių, nes jau atsiranda atvejų, kai užsikre­čiama nežinia nuo ko ir kur, t. y. nebe atvežtiniai atvejai.”

„Utenos dienos’ ir Utenos ligoninės inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas