Mirė teatrologas Aleksandras Guobys

Šią savaitę „Utenos dienos“ redakciją pasiekė žinia, kad mirė teatrologas, habilituotas daktaras Aleksandras Guobys. Velionis nuo šiandien gruodžio 27 d. 15 val. pašarvotas laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilnius). Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 28 d. 11.30 val. Karveliškių kapinėse.

Žymus Lietuvos teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras Aleksandras Guobys gimė 1932 m. kovo 31 d. Varkujuose, Vyžuonų valsčiuje.

1940–1944 m. mokėsi Debeikių progimnazijoje, 1944–1951 m. Utenos „Saulės“ gimnazijoje, 1951 m. baigė Vilniaus gimnaziją. 1953–1957 m. buvo Vilniaus pagalbinės mokyklos-internato auklėtojas, mokytojas. 1953–1960 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1958–1973 m. Lietuvos teatro draugijos metodinio kabineto vedėjas, Aktorių namų direktorius Vilniuje. 1965–1969 m. Vilniaus kultūros mokyklos dėstytojas. 1966 m. baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje, 1967–1971 m. šio instituto aspirantas.
1969–2002 m. LSSR konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) dėstytojas, vėliau 1969 m. docentas. 1973–1991 m. dirbo LSSR centriniame literatūros ir meno archyve. 1981 m. menotyros mokslų kandidatas. 1991–1992 m. Lietuvos archyvų generalinis direktorius. Nuo 1991 m. Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugijos pirmininkas. 1993–1999 m. dėstė Vilniaus universitete. 1996–1997 m. Vytauto Didžiojo universiteto, nuo 1997 m. Klaipėdos universiteto dėstytojas. 1997–2002 m. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorius. Nuo 2006 m. Lietuvos teatro sąjungos fondo žurnalo „Lietuvos scena“ redakcijos kolegijos pirmininkas.
A. Guobys buvo uteniškių klubo „Indraja“ aktyvus narys.
A. Guobys yra parašęs keletą knygų ir monografijų: „Lietuviai Amazonijos džiunglėse: kelionės apybraiža“ (1991 m.), „Balys Lukošius (1908–1987): artistas, režisierius, dailininkas, pedagogas: dokumentai, laiškai, pasisakymai, ištraukos iš dienoraščių, straipsniai“ (1995 m.), „Lietuvių teatro mokyklos: XX a. pirmoji pusė“ (2001 m.), „Henrikas Kurauskas“ (2004 m.), „Senksčiai: dokumentinė proza“ (2013 m.), „Neblėstantys portretai“ (20 iškilių Lietuvos teatro kūrėjų)“ (2015 m.), o savo paskutinę išleistą knygą „Ilgesio dainos“ praėjusiais metų pabaigoje pristatė ir Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

Laikraščio „Utenos diena“ inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas