Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos regione

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kurio metu bus sukurta maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūra. Projekto metu yra įrengta maisto / virtuvės atliekų rūšiavimo linija, kurioje atskirai išrūšiuojamos surinktos maisto / virtuvės atliekos iš namų ūkių. Atskirta biologiškai skaidi frakcija toliau apdorojama biologinio apdorojimo tuneliuose ir gaminamas kompostas. Siekiant užtikrinti biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo reikalavimus, projekto metu įrengta atvira stoginė šiam kompostui brandinti ir laikyti.

Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo bei kompostavimo procesui užtikrinti projekto įgyvendinimo metu įsigyta ši įranga: smulkinimo kaušas, savaeigis komposto vartytuvas, mobilusis būgninis sijotuvas, ratinis frontalinis krautuvas ir lėtaeigis atliekų smulkintuvas.

Visos projekto veiklos bus užbaigtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinus projektą Utenos regione bus sukurti 3 800 tonų per metus rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai.

Maisto ir virtuvės atliekos sudaro didelę dalį į mišrių komunalinių atliekų konteinerius išmetamo turinio. Apdorojant atskirai surinktas maisto / virtuvės atliekas, bus gaminamas kokybiškas kompostas, kuris būtų grąžinamas atgal į dirvožemį kaip trąša. Taip prisidėsime prie klimato kaitos poveikio mažinimo ir žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo.

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ lėšomis.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas