Buvęs „Utenos kolegijos“ direktorius G. Bužinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs VšĮ „Utenos kolegija“ direktorius Gintautas Bužinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimus naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimo duomenys rodo, kad G. Bužinsko vadovavimo metu kolegijoje pagal terminuotas darbo sutartis jo sūnūs ėjo lektoriaus ir pagalbinio ūkio darbuotojo pareigas. Sutartis dėl jų įdarbinimo sudarė ne G. Bužinskas, tačiau jis išleido įsakymus dėl sūnų atleidimo iš minėtųjų pareigų ir atliko atitinkamus pakeitimus jų darbo sutartyse. VTEK vertinimu, G. Bužinskui atsiradusi būtinybė spręsti klausimus dėl sūnų darbo sutarčių nutraukimo tapo interesų konflikto priežastimi ir šiuo atveju neturi reikšmės tai, kad minėtieji sprendimai savo turiniu galbūt sukėlė sūnums neigiamų pasekmių.
Taip pat VTEK nustatė, kad G. Bužinskas sudarė sutartis dėl publikacijų apie save parengimo ir publikavimo kolegijos lėšomis. Pirmoji sutartis – dėl straipsnio žurnale „Lietuvos 100-mečio vadovai” (paslaugos kaina – 2 589 Eur) su VšĮ „Visuomeninių iniciatyvų fondas”. Antroji – dėl straipsnio enciklopedijoje „Sėkmingiausios Lietuvos asmenybės” su bendrove „BPH-British Publishing House Ltd” (už du egzempliorius, kurių vienas tekstilinio įrišimo kartoniniu viršeliu, o kitas – odiniu su auksavimu, buvo sumokėta 598.00 Eur). Tyrimo duomenimis, leidiniai kolegijoje nebuvo gauti.
VTEK vertinimu, abiejuose leidiniuose pateikta asmeninio pobūdžio informacija apie G. Bužinską, o kolegija paminėta epizodiškai arba tik paminint šią švietimo įstaigą kaip tuometę jo darbovietę. Parengimą ir išspausdinimą apmokėjusi kolegija viename leidinyje aprašoma lygiai tiek pat, kiek kitos G. Bužinsko darbovietės, o antrame – nepalyginamai mažiau, nesuteikiant pakankamai dėmesio įstaigos veiklai, siekiamų tikslų aprašymui ir pan. VTEK nuomone, vien aplinkybė, kad kolegija straipsniuose paminėta kaip tuometinė G. Bužinsko darbovietė, nesudaro prielaidų teigti, jog publikacijose aprašoma kolegijos veikla. Taip pat publikacijos šiuose leidiniuose negali būti vertintinos kaip informacijos apie kolegijos veiklą viešinimo priemonės. Todėl apmokėti už tokio turinio leidinius G. Bužinskas turėjo asmeniškai, o ne iš savo vadovautos įstaigos lėšų.
Taip pat VTEK nusprendė, kad G. Bužinskas nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Gautame pranešime, kurio pagrindu atliktas tyrimas, teigta, kad G. Bužinskas nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos. Tyrimo metu nustatyta, kad deklaraciją jis pateikė nepažeisdamas nustatytų terminų, tačiau pasirinko netinkamą pareigų kodą, todėl deklaracijos duomenys netapo vieši.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas