Artėja įmonių avansinio pelno mokesčio sumokėjimo terminas

Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Utenos AVMI) primena, kad įmonės iki kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio pabaigos privalo sumokėti avansinį pelno mokestį, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį — ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos. Įmonės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, trečiojo ketvirčio avansinį pelno mokestį turi sumokėti iki š.m. rugsėjo 30 d. Pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą šie mokesčių mokėtojai gali iki š. m. spalio 1 d.

Avansinio pelno mokesčio mokėti nereikia naujai įregistruotoms įmonėms pirmaisiais jų mokestiniais metais ir toms įmonėms, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 1 mln. litų.
Utenos AVMI primena, kad avansinį pelno mokestį galima skaičiuoti dviem būdais: pagal praėjusių metų veiklos rezultatus ir pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą.
Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą įmonė pasirenka kiekvienų mokestinių metų pradžioje ir jį taiko einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumoms apskaičiuoti.
Jeigu įmonė, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, nusprendžia, kad pasirinktas apskaičiavimo būdas jai netinkamas, vieną kartą per mokestinį laikotarpį jį gali pakeisti, parašydama VMI laisvos formos prašymą teikti avansinę pelno mokesčio deklaraciją iš naujo. Pateikus prašymą, galima pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, pasirenkant kitą mokesčio apskaičiavimo būdą, kurios 8 laukelyje turi būti pažymėtas langelis „Pirminė”.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo numatomos einamųjų metų pelno mokesčio sumos apskaičiuotas avansinio pelno mokesčio dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. faktiškos metinio pelno mokesčio sumos. Antraip nuo kiekvieną mokestinių metų ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos bus skaičiuojami delspinigiai. Jei įmonė nustato uždirbsianti didesnį pelną, nei buvo planavusi, ji bet kurią einamųjų mokestinių metų dieną gali patikslinti avansinio pelno mokesčio deklaraciją, padidinti mokėtino mokesčio sumą ir pati sumokėti susidariusius delspinigius.

Utenos AVMI inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas