Ekologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų
KaimasEkologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų
2018 lapkričio 21, Trečiadienis 10:05

Ekologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų

Ekologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų

Įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ šiuo metu vykdo daugiau nei 2 000 ūkininkų. Kokias klaidas dažniausiai daro ekologinių ūkių savininkai, gaunantys paramą, ir kaip išvengti sankcijų?

Gali tekti grąžinti paramą

Paramą pagal KPP 2014–2020 m. gauna 2 532 unikalūs pareiškėjai. „Ekologinio ūkininkavimo" priemonei iš viso skirta per 150 mln. Eur. Dar 685 unikalūs pareiškėjai vykdo arba vykdė tęstinius šios priemonės įsipareigojimus pagal analogišką 2007–2013 m. programą.
Per įsipareigojimų laikotarpį paramos gavėjai turi kasmet teikti paramos paraišką pagal priemonę, vykdyti veiklą tame pačiame paramos paraiškoje nurodytame plote ir deklaruoti įsipareigotus plotus. Jie taip pat privalo nuo pirmos paraiškos pateikimo datos nesumažinti daugiau kaip 10 proc. pagal programą įsipareigoto ploto, tvarkyti buhalterinę apskaitą, realizuoti dalį produkcijos, sertifikavimo institucijai pateikti informaciją apie einamaisiais metais užaugintą ir į rinką išleistą produkciją, neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) (aktualu juridiniams asmenims) ir Socialinio draudimo fondui (aktualu juridiniams ir fiziniams asmenims).
Kas nutinka paramos gavėjams, nesilaikantiems prisiimtų įsipareigojimų arba pažeidžiantiems kitus teisės aktų reikalavimus? Pasak Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistų, jiems numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas arba paramos susigrąžinimas. Šios sankcijos taikomos duomenų, deklaruotų einamaisiais metais, pagrindu. Į įsipareigojimų galiojimo laikotarpį neatsižvelgiama.

Klaidų pasitaiko

ŽŪM specialistai išskiria būdingiausias paramos gavėjų klaidas. Dažniausiai nustatomi neteisingo deklaravimo (virš deklaravimo) bei ploto sumažėjimo atvejai. Pasitaiko, kad ūkininkams parama einamaisiais metais neskiriama už laukus, kuriuos sertifikavimo įstaiga įvardijo kaip: „neauginami kultūriniai augalai", „neįdirbtas juodasis pūdymas", „ypač mažas derlius", „derliaus nėra", sodai, uogynai, „neatitinkantys technologinių reikalavimų", „nenuimtas derlius", „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų", „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų", „neatitinkantys augalų tankio reikalavimų", antrus metus iš eilės „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų".
Būna, kad nesutampa ūkininkų deklaruoti ir sertifikuoti pasėlio kodai, lauko statusas. Pavyzdžiui, pereinamojo statuso laukai deklaruoti kaip ekologiniai.
Taip pat vėluojama pateikti dokumentus arba jie pateikiami ne visi, yra sumažintas įsipareigojimų plotas, atliktas neteisingas įbraižymas, ne visi įsipareigoti laukai yra sertifikuoti, paramos gavėjai yra skolingi VMI arba „Sodrai", sertifikavimo institucijai nepateikta informacija apie einamaisiais metais užaugintą ir į rinką išleistą produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį iki pateikimo termino pabaigos – ateinančių metų sausio 15 dienos
Klaidų pasitaiko ir ūkininkų paraiškose. Pavyzdžiui, pareiškėjas baigė KPP 2007–2013 m. programinio laikotarpio įsipareigojimus pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas" ir toliau paraiškoje nurodė, jog prisiima įsipareigojimus pagal KPP 2014–2020 m. priemonę „Ekologinis ūkininkavimas". O pagal priemonės įgyvendinimo taisykles nuo 2017 m. naujų įsipareigojimų pareiškėjas prisiimti nebegali, todėl tokios paraiškos pagal priemonę yra atmetamos. Įgyvendinami tik tęstiniai įsipareigojimai tiems asmenims, kurie paraiškas pateikė 2015–2016 m.
Dar vienas pavyzdys, kai paraiškoje deklaruojamas didesnis plotas nei praėjusiais metais, t. y. deklaruojami nauji plotai, kuriems pagal priemonę prisiimami nauji įsipareigojimai. Tačiau nuo 2017 m. pareiškėjai naujų įsipareigojimų naujiems plotams prisiimti negali, todėl šie plotai pagal priemonę atmetami.

Kokybiškesnis maistas, švaresnė aplinka

Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas" remiamas su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas, dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas. Taip pat siekiama užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais, mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

             

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Ūkininkų sąskaitas pasieks 4,3 mln. eurų išmokų

  Penktadienį Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams išmokės kompensavimo lėšas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. Kompensacijos mokamos pagal 2017 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.

 • Gera žinia smulkiesiems ūkininkams

  Priimtas sprendimas skirti trūkstamą paramos sumą smulkiesiems ūkininkams, kurių paraiškos surinko vienodą atrankos balų skaičių (65 balus), tačiau ne visoms joms užteko skirtos paramos. Paraiškos, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, buvo renkamos šių metų pavasarį.

 • Mokslininkai, konsultantai ir ūkininkai – ranka rankon

  Tam, kad Lietuvos žemės ir miškų ūkis būtų gyvybingas bei konkurencingas, jis turi koja kojon žengti su inovacijomis. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti" šiam tikslui vienija ūkininkus, mokslininkus ir konsultantus.

 • Meilė žemei keliauja iš kartos į kartą

  Kai derliaus aruodai jau pilni, o metai nenumaldomai eina į pabaigą, mūsų rajono ūkininkai buvo pakviesti į tradicinę kas antrus metus rengiamą žemdirbiams skirtą šventę, kurioje buvo atverta apdovanojimų, padėkų ir gražių žodžių skrynia mūsų krašto žemės ūkio produkcijos augintojams ir gamintojams, visiems savo žemę mylintiems žmonėms. Praėjusį penktadienį į Utenos kultūros centrą iš miestelių, kaimų ir atokesnių vienkiemių suvažiavusiems žemdirbiams, metus skaičiuojantiems nuo derliaus iki derliaus, buvo išdalyti apdovanojimai „Metų ūkis 2018“, paskelbti šimtmečio ūkiai.

 • Ūkininkus pasieks 241 mln. eurų išmokų

  Nuo spalio 16 dienos pradedama mokėti avansinės išmokos dalis už 2018 m. deklaruotus plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus. Iš viso 2018 m. tiesioginėms išmokoms skirta 475 mln. Eurų (2017 m. – 467 mln. eurų).

 • Jėgas sujungę ūkininkai tampa partneriais

  Smulkiesiems ūkiams vis sunkiau atlaikyti konkurencijos spaudimą. Būtent tokie ūkininkai nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.
  Žemės ūkio ministerija skatina smulkiųjų ūkių bendradarbiavimą – kartu dirbti, dalytis technika, ištekliais ir taip stiprinti konkurencingumą.

 • Ūkininkai sulauks ketvirtadaliu mažiau patikrų

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), bendradarbiaudama su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), šiais metais planuoja 25 proc. punktais sumažinti patikrų, susijusių su ūkinių gyvūnų laikymui keliamų reikalavimų kontrole.

 • Lietuvos ekologiniuose gyvulininkystės ūkiuose lankysis armėnų ūkininkai

  Armėnija yra suinteresuota tęsti dialogą tiek su Lietuva, tiek su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Žemės ūkis yra viena aktyviausių Lietuvos bendradarbiavimo sričių su Armėnija pastaraisiais metais: vykdyti bendri projektai, ekspertų konsultacijos. Šiandien Lietuvos žemės ūkio ministerijoje susitikę abiejų šalių žemės ūkio viceministrai – Rolandas Taraškevičius ir  Armenas Harutyunyanas – aptarė tolesnio dvišalio bendradarbiavimo žemės ūkio sektoriuje perspektyvas.

 • Ūkininkai duomenis atnaujinti galės neišeidami iš namų

  Kitąmet mažės ūkininkams tenkanti administracinė našta – pradės veikti bendras Žemės ūkio ir kaimo verslo ir Ūkininkų registrų portalas, tad ūkininkai, kasmet atnaujindami žemės ūkio naudmenų duomenis viename registre, vienu prisijungimu galės atnaujinti juos ir kitame. Be to, ūkininkai galės tai padaryti savo namuose, internetu. Skaičiuojama, kad dėl to administracinės naštos dydis sumažės daugiau nei 50 tūkst. eurų per metus.

 • Pirmieji avansai – jau ūkininkų sąskaitose

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) spalio 16 dieną pradeda mokėti avansinę dalį išmokos už 2017 m. deklaruotus plotus.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

test_gemius

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:4124
Vakar apsilankė:8478
Šią savaitę apsilankė:43227
Šį mėnesį apsilankė:163694
Viso (nuo 2015-02-16):11381541
Šiuo metu naršo:
77
2019-10-19
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!