Ekologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų
KaimasEkologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų
2018 lapkričio 21, Trečiadienis 10:05

Ekologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų

Ekologiškai ūkininkaujantieji paramą gali prarasti dėl klaidų

Įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ šiuo metu vykdo daugiau nei 2 000 ūkininkų. Kokias klaidas dažniausiai daro ekologinių ūkių savininkai, gaunantys paramą, ir kaip išvengti sankcijų?

Gali tekti grąžinti paramą

Paramą pagal KPP 2014–2020 m. gauna 2 532 unikalūs pareiškėjai. „Ekologinio ūkininkavimo" priemonei iš viso skirta per 150 mln. Eur. Dar 685 unikalūs pareiškėjai vykdo arba vykdė tęstinius šios priemonės įsipareigojimus pagal analogišką 2007–2013 m. programą.
Per įsipareigojimų laikotarpį paramos gavėjai turi kasmet teikti paramos paraišką pagal priemonę, vykdyti veiklą tame pačiame paramos paraiškoje nurodytame plote ir deklaruoti įsipareigotus plotus. Jie taip pat privalo nuo pirmos paraiškos pateikimo datos nesumažinti daugiau kaip 10 proc. pagal programą įsipareigoto ploto, tvarkyti buhalterinę apskaitą, realizuoti dalį produkcijos, sertifikavimo institucijai pateikti informaciją apie einamaisiais metais užaugintą ir į rinką išleistą produkciją, neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) (aktualu juridiniams asmenims) ir Socialinio draudimo fondui (aktualu juridiniams ir fiziniams asmenims).
Kas nutinka paramos gavėjams, nesilaikantiems prisiimtų įsipareigojimų arba pažeidžiantiems kitus teisės aktų reikalavimus? Pasak Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistų, jiems numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas arba paramos susigrąžinimas. Šios sankcijos taikomos duomenų, deklaruotų einamaisiais metais, pagrindu. Į įsipareigojimų galiojimo laikotarpį neatsižvelgiama.

Klaidų pasitaiko

ŽŪM specialistai išskiria būdingiausias paramos gavėjų klaidas. Dažniausiai nustatomi neteisingo deklaravimo (virš deklaravimo) bei ploto sumažėjimo atvejai. Pasitaiko, kad ūkininkams parama einamaisiais metais neskiriama už laukus, kuriuos sertifikavimo įstaiga įvardijo kaip: „neauginami kultūriniai augalai", „neįdirbtas juodasis pūdymas", „ypač mažas derlius", „derliaus nėra", sodai, uogynai, „neatitinkantys technologinių reikalavimų", „nenuimtas derlius", „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų", „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų", „neatitinkantys augalų tankio reikalavimų", antrus metus iš eilės „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų".
Būna, kad nesutampa ūkininkų deklaruoti ir sertifikuoti pasėlio kodai, lauko statusas. Pavyzdžiui, pereinamojo statuso laukai deklaruoti kaip ekologiniai.
Taip pat vėluojama pateikti dokumentus arba jie pateikiami ne visi, yra sumažintas įsipareigojimų plotas, atliktas neteisingas įbraižymas, ne visi įsipareigoti laukai yra sertifikuoti, paramos gavėjai yra skolingi VMI arba „Sodrai", sertifikavimo institucijai nepateikta informacija apie einamaisiais metais užaugintą ir į rinką išleistą produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį iki pateikimo termino pabaigos – ateinančių metų sausio 15 dienos
Klaidų pasitaiko ir ūkininkų paraiškose. Pavyzdžiui, pareiškėjas baigė KPP 2007–2013 m. programinio laikotarpio įsipareigojimus pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas" ir toliau paraiškoje nurodė, jog prisiima įsipareigojimus pagal KPP 2014–2020 m. priemonę „Ekologinis ūkininkavimas". O pagal priemonės įgyvendinimo taisykles nuo 2017 m. naujų įsipareigojimų pareiškėjas prisiimti nebegali, todėl tokios paraiškos pagal priemonę yra atmetamos. Įgyvendinami tik tęstiniai įsipareigojimai tiems asmenims, kurie paraiškas pateikė 2015–2016 m.
Dar vienas pavyzdys, kai paraiškoje deklaruojamas didesnis plotas nei praėjusiais metais, t. y. deklaruojami nauji plotai, kuriems pagal priemonę prisiimami nauji įsipareigojimai. Tačiau nuo 2017 m. pareiškėjai naujų įsipareigojimų naujiems plotams prisiimti negali, todėl šie plotai pagal priemonę atmetami.

Kokybiškesnis maistas, švaresnė aplinka

Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas" remiamas su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas, dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas. Taip pat siekiama užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais, mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

             

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Trys įtariamieji dėl vagysčių iš ūkių – už grotų

  Panevėžio apskrities policijos pareigūnai sulaikė tris Rokiškio rajono gyventojus, įtariamus didelės vertės turto vagystėmis iš Šiaurės Lietuvos ūkininkų. Kriminalistai kratų metu rado daug vogtų daiktų, nustatė juos galimai supirkinėjusius asmenis, kuriems už tai gresia baudžiamoji atsakomybė.

 • Per karantiną gali prekiauti ūkininkai

  Dėl nuolat besikeičiančios situacijos šalyje Vyriausybei tenka dažnai keisti karantino Lietuvos teritorijoje nuostatas, įskaitant ir prekybos sąlygas. Šįkart Vyriausybė atsižvelgė į žemės ūkio ministro Andriaus Palionio siūlymą ir praplėtė prekybos galimybes ūkininkams.

 • Ragina ūkininkus prisidėti prie koronaviruso suvaldymo

  COVID-19 virusas, plintantis visame pasaulyje, palietė ir sujaukė Lietuvos šeimų gyvenimus, viešojo sektoriaus darbą ir verslų vystymą. Lietuvos žemės ūkio taryba, kuri vienija ūkininkus užsiimančius įvairių šakų ūkių puoselėjimu: augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės ir kt., nelieka abejinga Lietuvoje vykstantiems procesams.

 • Ūkininkus pasieks didesnės išmokos už gyvulius

  Gera žinia gyvulių augintojams: žemės ūkio ministras Andrius Palionis patvirtino 2019 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžius.

 • Ignalina palaiko ūkininkus

  Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas ir savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė savo palaikymą rajono ūkininkams išreiškė dalyvaudami akcijoje „Lietuva, tavo kaimas miršta“. Akcija lapkričio 26 dieną vyko visoje Lietuvoje. Ignalinoje ūkininkai traktoriais suvažiavo į aikštelę miesto pakraštyje, vėliau jie pajudėjo link Ignalinos, pravažiavo Geležinkelio ir Turistų gatvėmis iki Aukštaitijos nacionalinio parko ribos į Palūšę vedančiame kelyje. Akcijoje Ignalinoje dalyvavo 26 traktoriais važiavę ūkininkai ir 15-ka važiavusių kitomis transporto priemonėmis. Pro Ignaliną pravažiuota tris kartus. Jokių incidentų nebuvo, akcijos transporto priemonės nenaudojo signalų ir netrukdė eismui.

 • Ūkininkų sunkioji technika šturmavo Utenos gatves

  Utenoje kelios dešimtys ūkininkų su savo traktoriais antradienį užtvindė miesto gatves. Lietuvoje nuvilnijo įspėjamoji protesto akcija prieš valdžios planuojamus mokesčių pakeitimus. Ant traktorių plevėsuojančias trispalves, plakatus su užrašais „Lietuva, tavo kaimas miršta“ pritvirtinę ūkininkai piktinosi esama situacija žemės ūkyje ir laikėsi vieningos nuomonės: jeigu ūkininkai taip ir toliau bus smaugiami, su lietuviška produkcija teks visiems atsisveikinti, o nedirbamuose žemės plotuose stovės tik vieniši kryžiai.

 • Ūkininkų sąskaitas pasieks 4,3 mln. eurų išmokų

  Penktadienį Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams išmokės kompensavimo lėšas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. Kompensacijos mokamos pagal 2017 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.

 • Gera žinia smulkiesiems ūkininkams

  Priimtas sprendimas skirti trūkstamą paramos sumą smulkiesiems ūkininkams, kurių paraiškos surinko vienodą atrankos balų skaičių (65 balus), tačiau ne visoms joms užteko skirtos paramos. Paraiškos, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, buvo renkamos šių metų pavasarį.

 • Mokslininkai, konsultantai ir ūkininkai – ranka rankon

  Tam, kad Lietuvos žemės ir miškų ūkis būtų gyvybingas bei konkurencingas, jis turi koja kojon žengti su inovacijomis. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti" šiam tikslui vienija ūkininkus, mokslininkus ir konsultantus.

 • Meilė žemei keliauja iš kartos į kartą

  Kai derliaus aruodai jau pilni, o metai nenumaldomai eina į pabaigą, mūsų rajono ūkininkai buvo pakviesti į tradicinę kas antrus metus rengiamą žemdirbiams skirtą šventę, kurioje buvo atverta apdovanojimų, padėkų ir gražių žodžių skrynia mūsų krašto žemės ūkio produkcijos augintojams ir gamintojams, visiems savo žemę mylintiems žmonėms. Praėjusį penktadienį į Utenos kultūros centrą iš miestelių, kaimų ir atokesnių vienkiemių suvažiavusiems žemdirbiams, metus skaičiuojantiems nuo derliaus iki derliaus, buvo išdalyti apdovanojimai „Metų ūkis 2018“, paskelbti šimtmečio ūkiai.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:1353
Vakar apsilankė:5816
Šią savaitę apsilankė:41614
Šį mėnesį apsilankė:28504
Viso (nuo 2015-02-16):14052496
Šiuo metu naršo:
67
2020-07-05
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!