Administracinės naštos mažinimui – ypatingas dėmesys

Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad administracinės naštos mažinimas žemės ūkio subjektams yra prioritetinis uždavinys, kurio įgyvendinimo darbai yra gerokai įsibėgėję – baigtas pirmasis darbų etapas, kuriuo gerokai sumažintas ūkinės veiklos žurnalų skaičius.

Keturis mėnesius trukusio darbo vaisiai iškalbingi: nuo šiol ūkininkai pildys ne 33 veiklos žurnalus, o tik 14. Taip pat gerokai sumažėjo stulpelių, esančių žurnaluose, skaičius – nuo buvusių 695 iki 164.

Panaikintas bityno pasas, mėsinių galvijų veršiavimosi registras, trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalas, ganyklų arba pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalas, atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalas, taip pat panaikinti pieno ir pieno produktų gamybos apskaitos bei mėsos ir jos produktų gamybos, tiekimo vietinei rinkai mažais kiekiais žurnalai. Dalis žurnalų sujungti, pavyzdžiui, ūkio subjektai, turėję pildyti net 3 maistinių bulvių žurnalus, nuo šiol pildys tik vieną – Bulvių pirkimo–pardavimo registracijos žurnalą, kuriame iš buvusių 28 stulpelių teliko 9.

Neketinama sustoti
Pasak žemės ūkio viceministro Sauliaus Savickio, akivaizdu, kad pokyčiai buvo reikalingi, tačiau pirmojo darbų etapo pabaiga neleidžia lengviau atsikvėpti – jau numatyti antrojo etapo, kai bus peržiūrima ūkio subjektų teikiamų įvairioms institucijoms ataskaitų, apskaitų būtinybė, darbai.

„Biurokratinė, administracinė našta, iki šiol tekdavusi ūkio subjektams, yra per didelė, su tuo niekas nesiginčija. Šios naštos mažinimas yra prioritetinis mūsų uždavinys, todėl, vos per 4 mėnesius optimizavę ūkinės veiklos žurnalus, tikimės nedelsti ir dėl ataskaitų teikimo peržiūros bei pakeitimų. Labai džiugu, kad yra susirūpinusių augalų apsaugos produktų gamintojams, tiekėjams, platintojams, importuotojams bei eksportuotojams tenkančia administracine našta, kuri buvo patvirtinta dar 2003 m., tačiau mes neketiname apsiriboti vien šia sritimi – bus peržiūrimas visų be išimties ūkio subjektų teikiamų ataskaitų reikalingumas“, – pabrėžė žemės ūkio viceministras S. Savickis.

Svarbu paminėti, kad Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) jau yra pateikusi pasiūlymus sumažinti naštą augalų apsaugos produktus parduodančioms įmonėms ir visiškai atsisakyti dabar galiojančio reikalavimo pildyti augalų apsaugos produktų pardavimo žurnalą bei kas ketvirtį teikti duomenis VATŽŪM.

Siekiant supaprastinti ir palengvinti  reikalavimą teikti informaciją, taip pat atsisakyti perteklinių reikalavimų, iš augalų apsaugos priemonių tiekėjų, lyginant su ankstesniais metais, dabar reikalaujamas minimalus informacijos kiekis yra sumažintas kelis kartus. Pasak VATŽŪM direktoriaus Sergejaus Fedotovo, tai yra būtina siekiant gauti minimalią kontrolei planuoti reikalingą informaciją.

„VATŽŪM,  siekdama, kad duomenų teikimo našta nebūtų apkrauti augalų apsaugos produktų pardavėjai, jau kurį laiką analizuoja situaciją dėl augalų apsaugos produktų pardavimo duomenų gavimo galimybių pasinaudojant egzistuojančių registrų informacija bei informacinėmis technologijomis. Nagrinėjama, ar yra galimybės gauti būtinus duomenis iš VMI“, – teigė VATŽŪM direktorius.

VATŽŪM iš augalų apsaugos produktų pardavėjų kasmet renka augalų apsaugos produktų pardavimo apimties duomenis, kurie reikalingi pavestai augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai (pardavimo) kontrolės funkcijai vykdyti.  Ūkio subjektai, parduodantys augalų apsaugos produktus, į patikrinimų planą įtraukiami įvertinus jų rizikingumą pagal nustatytus kriterijus. Vienas iš svarbių ūkio subjektų rizikingumo įvertinimo kriterijų yra parduotas augalų apsaugos produktų kiekis ir jų toksiškumas (skirti neprofesionaliajam ir profesionaliajam naudojimui produktai priskirti prie nuodingųjų medžiagų grupės).

Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios